Tid Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Dennis Zalamans Föreläsning 1 intro
  Tis 2021-01-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Gustaf Onn Föreläsning 2
  Ons 2021-01-20
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Föreläsning 3
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Föreläsning 4
  Tors 2021-01-21
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Christian Widholm Seminarium 1
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 1
  Fre 2021-01-22
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 1
v 4 Tis 2021-01-26 v 4
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Föreläsning 5. Erik Josephson
  Tors 2021-01-28
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Dennis Zalamans Föreläsning 6
  Fre 2021-01-29
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Föreläsning 7. Camilla Zedendahl
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Dennis Zalamans Föreläsning 8
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Föreläsning 9. Urban Nordin
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Göran Andersson Föreläsning 10
  Tis 2021-02-02
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Dennis Zalamans Föreläsning 11
  Tors 2021-02-04
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 2
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Christian Widholm Seminarium 2
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 2
v 7 Ons 2021-02-17 v 7
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Christian Widholm Seminarium 3
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 3
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Hållbar destination och lokal samhällspåverkan Saeid Abbasian Seminarium 3
  Tors 2021-02-18
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm Introduktion
  Fre 2021-02-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
12:00 - 13:00 Digital undervisning Turismvetenskap B Biämnesinformation - se studiewebb
  Tors 2021-02-25
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
12:00 - 13:00 Digital undervisning Turismvetenskap B Biämnesinformation - se studiewebb
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
  Tis 2021-03-02
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
  Tors 2021-03-04
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Möte Turismvetenskap B, Turismvetenskap C Storstadens upplevelseturism och professionella möten Gustaf Onn Information: Examen, Information Magister, Praktisk projektkurs, Praktikkurs, Utbytesstudier
  Tis 2021-03-09
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
  Ons 2021-03-10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
v 11 Tis 2021-03-16 v 11
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp C Turismvetenskap B Individ, turism och kulturmöten Christian Widholm
v 12 Ons 2021-03-24 v 12
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Introduktion Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Kursintroduktion
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL 2 Attr som fenomen
  Tors 2021-03-25
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL 3 Individen och upplevelsen
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL 4 Attr. som produkt o marknad
  Fre 2021-03-26
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL 5 & 6 Kultur natur o nöjesatttr
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Saeid Abbasian FL7 Event 1
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL8 Event 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL9 UTV
  Tis 2021-03-30
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn FL10 MGMT
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Workshop Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Workshop med Drivhuset (obligatorisk) Workshop 1 - Idégenerering
  Ons 2021-03-31
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 1
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 1
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 2
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 2
  Tors 2021-04-15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium I Teori
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium I Teori
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Obligatorisk närvaro, Workshop Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Workshop med Drivhuset (obligatorisk) Workshop 2 - Värdeskaparen/utveckling av attraktioner
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium II Empiri
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium II Empiri
  Tors 2021-04-22
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium III Analys
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium III Analys
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp A Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium IV Formalia
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp B Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Responsseminarium IV Formalia
  Fre 2021-04-30
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 3
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Turismvetenskap B Utveckling och management av besöksattraktioner Gustaf Onn Sem 3
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
09:00 - 10:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson Lecture 1. Course Introduction.
10:00 - 12:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson Lecture 5
  Tis 2021-05-04
13:00 - 15:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Saeid Abbasian Lecture 10
  Tors 2021-05-06
09:00 - 11:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson Sem group 1 occasion 1
12:00 - 14:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Saeid Abbasian Sem group 2 occasion 1
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
09:00 - 11:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Gustaf Onn Lecture 6
12:00 - 14:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Gustaf Onn Lecture 8
  Tis 2021-05-11
10:00 - 12:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Niklas Gustafsson. Lecture 3.
13:00 - 15:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Niklas Gustafsson. Lecture 4.
  Ons 2021-05-12
10:00 - 12:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson Lecture 2
v 20 Tis 2021-05-18 v 20
10:00 - 12:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Peter Hellman. Lecture 9.
  Ons 2021-05-19
10:00 - 12:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson Sem group 1 occasion 2
13:00 - 15:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Saeid Abbasian Sem group 2 occasion 2
  Tors 2021-05-20
13:00 - 15:00 Digital teaching , Lecture Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Tim Knowles. (Guest) Lecture 11
v 22 Ons 2021-06-02 v 22
09:00 - 11:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson sem group 1a) occasion 3
12:00 - 14:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Göran Andersson sem group 1b) occasion 3
12:00 - 14:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Saeid Abbasian sem group 2a) occasion 3
15:00 - 17:00 Digital teaching , Seminar Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Saeid Abbasian sem group 2b) occasion 3
  Fre 2021-06-04
09:00 - 16:00 Digital teaching Turismvetenskap B, Turistföretaget Turistföretaget Ordinary exam. Home exam.