Tid Lokal Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
  Ons 2021-01-20
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
  Ons 2021-01-27
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
  Ons 2021-02-03
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
  Ons 2021-02-10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska forskningsperspektiv Kerstin Cassel
v 7 Tors 2021-02-18 v 7
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
v 8 Tis 2021-02-23 v 8
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
  Tors 2021-02-25
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
v 9 Tis 2021-03-02 v 9
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
v 10 Tis 2021-03-09 v 10
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
v 11 Tors 2021-03-18 v 11
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Redovisning Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
  Tis 2021-03-23
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Arkeologi B Vetenskaplig problemformulering Kerstin Cassel
  Ons 2021-03-24
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
09:00 - 15:00 Digital undervisning, Studiebesök Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
  Ons 2021-04-07
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
  Ons 2021-04-14
09:00 - 15:00 Digital undervisning, Studiebesök Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
09:00 - 15:00 Digital undervisning, Studiebesök Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
  Tors 2021-04-29
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Arkeologi B Arkeologin i samhället Kerstin Cassel
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby
  Ons 2021-05-05
09:00 - 15:00 Exkursion Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
09:00 - 17:00 Övrig Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby Fältarbete
  Tis 2021-05-18
09:00 - 17:00 Övrig Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby Fältarbete
  Ons 2021-05-19
09:00 - 17:00 Övrig Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby Fältarbete
  Tors 2021-05-20
09:00 - 17:00 Övrig Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby Fältarbete
  Fre 2021-05-21
09:00 - 17:00 Övrig Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby Fältarbete
v 21 Ons 2021-05-26 v 21
09:00 - 17:00 Exkursion Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby
  Tors 2021-06-03
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Arkeologi B Arkeologiska fältstudier Johan Rönnby