Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
09:00 - 10:00 Digital undervisning, Introduktion Psykologi A, Psykologi B, Psykologi C Malena Ivarsson
Information om psykologi-studier på Södertörns högskola
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F1
  Ons 2021-01-20
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F2
  Tors 2021-01-21
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
S1
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F3
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F4
  Tis 2021-01-26
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
S C3:1
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
S C3:1
  Ons 2021-01-27
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
S2
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F5
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F6
  Tors 2021-02-04
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F7
  Fre 2021-02-05
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
S3
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F8
  Ons 2021-02-10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
S4
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
F9
  Ons 2021-02-17
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Teoretisk och metodologisk fördjupning Jesper Alvarsson
S5
  Tors 2021-02-18
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
F1
  Fre 2021-02-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
F2
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
F3
  Tis 2021-02-23
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
F4
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
S C3:2
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
S C3:2
  Ons 2021-02-24
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
S1
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
S2
  Tis 2021-03-02
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
S3
  Ons 2021-03-03
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
S4
  Fre 2021-03-05
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
F5
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
S5
  Tis 2021-03-09
08:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Stefan Annell
S6
  Ons 2021-03-10
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Maja Wall
S7
  Tors 2021-03-11
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
F6
  Fre 2021-03-12
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
F7
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
S8
  Tis 2021-03-16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Frivilligt Psykologi C Metod och dataanalys II Ola Sternäng
Räknestuga
v 12 Ons 2021-03-24 v 12
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
S C3:3
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
13:00 - 15:00 MA231 Datorsal Digital undervisning, Seminarium Grupp A Psykologi C C-uppsats Ola Sternäng Frivillig räknestuga
  Ons 2021-04-14
13:00 - 15:00 MA231 Datorsal Digital undervisning, Seminarium Grupp B Psykologi C C-uppsats Ola Sternäng Frivillig räknestuga
v 17 Tis 2021-04-27 v 17
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Psykologi C C-uppsats Sebastian Cancino Montecinos
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp A Psykologi C C-uppsats
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp B Psykologi C C-uppsats
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp A Psykologi C C-uppsats
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp B Psykologi C C-uppsats
  Tis 2021-06-01
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp C Psykologi C C-uppsats
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp D Psykologi C C-uppsats
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp C Psykologi C C-uppsats
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp D Psykologi C C-uppsats
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp E Psykologi C C-uppsats
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Examinationer Grupp E Psykologi C C-uppsats