Tid 00:00 - 24:00
Tid Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 39 Tis 2021-09-28 v 39
10:00 - 14:00 Salstentamen Svenska B Språkförändring och språkplanering Anmäl dig senast 20 september via Student-Ladok
  Fre 2021-10-01
13:00 - 15:00 Digital undervisning Svenska B Textanalys Väinö Syrjälä