Tid Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 39 Tis 28/9 v 39
10:00 - 14:00 Salstentamen Svenska B Språkförändring och språkplanering Anmäl dig senast 20 september via Student-Ladok
  Fre 1/10
13:00 - 15:00 Digital undervisning Svenska B Textanalys Väinö Syrjälä