Tid Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 39 Ons 2021-09-29 v 39
10:00 - 13:00 Salstentamen Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Salstentamen. Obl. anmälan senast 22/9, www.sh.se/student, ingen efteranmälan.
  Fre 2021-10-01
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm Delkursintro. Förel. 1