v 23 
Aula - Gradängsal
F11 - Lilla sammanträdesrummet
F11 - Stora sammanträdesrummet
Foaje-3
Foaje-4
Foaje-5
LO-215 - Gradängsal
LO-221 - Gradängsal
LO-263 - Gradängsal
Loge
Lounge
MA208 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA209 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA211 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA217 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA219 - Datorsal
MA222 - Datorsal
MA231 - Datorsal
MA308 - Datorsal
MA309 - Datorsal
MA311 - Datorsal
MA318 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA321 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA322 - Personalutbildning
MA331 - Gradängsal
MA432 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA433 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA434 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA442 - Datorsal
MA443 - Nya lärmetoder (runda bord)
MA444 - Datorsal
MA516 - Personalmötesrum
MA517 - Personalmötesrum
MA613 - Nya lärmedoder (runda bord)
MA624 - Gradängsal
MA636 - Gradängsal
MA648 - Gradängsal & nya lärmetoder
MB313- Svarta lådan
MB416 - Gradängsal
MB503 - Gradängsal
MB505 - Gradängsal
MC115
MC118
MC119
MC121
MC122b
MC122c
MC123b
MC123d
MC213 - Lärosalsittning
MC216 - Lärosalsittning
MC219 - O-sittning
MC221 - O-sittning
MC224 - Lärosalsittning
MC227 - Lärosalsittning
MC233
MC235 - U-sittning
MC238 - U-sittning
MC241 - O-sittning
MC243 - U-sittning
MC246 - O-sittning
MC313 - Nya lärmetoder (runda bord)
MC317
MC318 - Lärosalsittning
MC322 - O-sittning
MC326 - O-sittning
MC329 - O-sittning
MC331 - O-sittning
MC347 - U-sittning
MC516 - O-sittning
MC518 - Nya lärmetoder (runda bord)
MC523
MC523a
MC523b
MC523c
MC523d
MC523e
MC523f
MC538 - O-sittning
MC541 - O-sittning
MC544 - O-sittning
MC546 - U-sittning
MC549 - O-sittning
MD133 - Danssal
MD156 - Bildsal
MD215 - Lärosalsittning
MD221 - Lärosalsittning
MD227 - Lärosalsittning
MD236 - Lab
MD242 - Lab
MD312 - Musiksal
MD321 - Dramasal
ME252a - Datorsal
ME252b - Datorsal
ME355 - Nya lärmetoder (runda bord)
ME358 - Nya lärmetoder (runda bord)
ME452 - Nya lärmetoder (runda bord)
ME453 - Nya lärmetoder (runda bord)
ME552 - Nya lärmetoder (runda bord)
ME556 - Nya lärmetoder (runda bord)
UB425 - Gradängsal
UB519
UB520
UB521
UB522
UB525
UB616
UB617
UB618
UB619
UB620
UB621
UB622
UB717
UB785
UB786
UB787
Utställningsyta MOA
Utställningsyta UB
Onsdag 7/6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Oskar Dyvling
00:00
00:00
Underhåll Lokalplan, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Journalistik, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Journalistik, Christina Degerman
00:00
07:00
Underhåll Natur, Christina Degerman
00:00
07:00
Blockering, Oskar Dyvling
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Underhåll Lokalplan
00:00
07:00
Studentavdelningen
16:00
09:00
Tentamen, Adrian Tremearne
16:00
09:00
Tentamen, Adrian Tremearne
16:00
09:00
Campus- och IT-avdelningen, Nollpris, Ulrica Magnusson
21:00
11:00
HR Avd - Internt
15:00
13:00
FO Gemensam
15:00
13:00
1012BL, 44103_ST23, Föreläsning, Miljö utveckling/Ny, Patrik Dinnétz
15:00
13:00
Biblioteket, Maria Hermansson
15:00
13:00
Juridik, Patricia Jonason
16:00
15:00
Statsvetenskap, Mats Bergman
17:00
15:00
Blockering
23:00
15:00
Blockering
00:00
16:00
Blockering Logos
00:00
18:00
Blockering Logos
00:00
18:00
Blockering Logos
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00
Blockering
00:00
18:00