Tid Lokal Plats Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
08:00 - 10:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Introduktion till journalistik
11:00 - 13:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Introduktion till journalistik
13:00 - 16:00 Journalistik A
Eget arbete. Inläsning av kurslitteratur
  Tis 2021-01-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Så lyckas du med dina journalistikstudier
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Workshop språknöten - Jolin tillgänglig på chatt 13-15:30(Studiewebben)
  Ons 2021-01-20
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning. grupp 2B
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning. grupp 2A
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning, grupp 1A
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning. grupp 1B
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning. grupp 3B
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
intervjuövning. grupp 3A
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Gästföreläsning i intervjuteknik (Björn Häger)
  Tors 2021-01-21
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Det journalistiska språket 1
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Workshop Grupp1 Journalistik A
Wordpress-workshop
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Workshop Grupp2 Journalistik A
Wordpress-workshop
12:00 - 14:00 Digital undervisning, Workshop Grupp3 Journalistik A
Wordpress-workshop
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 2B
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 2A
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 1A
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 1B
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 3B
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Skrivintroduktion 3A
  Fre 2021-01-22
09:00 - 10:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Introduktion till TT-övning
10:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Grupp GUL: Eget arbete (redaktionsvis) med TT-material.
10:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Grupp RÖD: Eget arbete (redaktionsvis) med TT-material.
10:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Grupp GRÖN: Eget arbete (redaktionsvis) med TT-material.
10:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Grupp BLÅ: Eget arbete (redaktionsvis) med TT-material
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Grupp GUL: Egen genomgång av TT-övningen
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Grupp RÖD: Egen genomgång av TT-övningen
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Grupp GRÖN: Egen genomgång av TT-övningen
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Grupp BLÅ: Egen genomgång av TT-övningen
12:00 - 15:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Gemensam genomgång av TT-övningen i helklass
  Tis 2021-01-26
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Det journalistiska språket 2
13:00 - 14:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Språkworkshop. Grupp 1-2
14:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Språkworkshop. Grupp 3 + 4 14:30-15:30
16:00 - 18:00 Eget arbete Journalistik A
Eget arbete - studier inför tentan
  Ons 2021-01-27
09:00 - 18:00 Eget arbete Journalistik A
Eget arbete - studier inför tentan
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Workshop Journalistik A
Föreläsning inför tentamen
  Tors 2021-01-28
09:00 - 18:00 Eget arbete Journalistik A
Eget arbete - studier inför tentan
  Fre 2021-01-29
13:00 - 14:00 Digital undervisning, Tentamen Journalistik A
Tentamen på distans
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Grupp1 Journalistik A
Grupp 1. Introduktion till fotojournalistik.ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Workshop Grupp2 Journalistik A
Grupp 2. Introduktion till fotojournalistik.ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans.
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning Grupp3 Journalistik A
Grupp 3. Introduktion till fotojournalistik. ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans
  Tis 2021-02-02
12:00 - 16:00 Eget arbete Journalistik A
Eget arbete med fotouppgifter
  Ons 2021-02-03
09:00 - 12:00 Eget arbete Journalistik A
Eget arbete med fotouppgifter
  Tors 2021-02-04
09:00 - 12:00 Digital undervisning Grupp1 Journalistik A
Grupp 1: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Journalistik A
Grupp 2: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Journalistik A
Grupp 3: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
  Fre 2021-02-05
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Journalistik A
Grupp 1: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Journalistik A
Grupp 2: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Journalistik A
Grupp 3: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
09:00 - 10:00 -- Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion Journalistik A Introduktion till journalistik och samhälle
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Pressfrihetens historia
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Medierätt
  Tis 2021-02-09
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Myndigheten för press, radio och tv
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning Journalistik A Medierätt
  Ons 2021-02-10
09:00 - 11:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 1B
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 2A
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 1A
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 3B
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 2B.
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Medierätt
15:00 - 17:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 3A
  Tors 2021-02-11
09:00 - 11:00 -- Digital undervisning Grupp1 Journalistik A Seminarium medierätt
11:00 - 15:00 -- Digital undervisning Grupp2 Journalistik A Seminarium medierätt. 11-11:45, 13:45-14:30
15:00 - 17:00 -- Digital undervisning Grupp3 Journalistik A Seminarium medierätt
  Fre 2021-02-12
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Studier inför tentamen
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Studier inför tentamen
  Tis 2021-02-16
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Studier inför tentamen
  Ons 2021-02-17
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning, Tentamen Journalistik A Digital tentamen i medierätt
  Tors 2021-02-18
10:00 - 12:00 -- Föreläsning Journalistik A Nyhetsvärdering + introduktion till övning
  Fre 2021-02-19
08:00 - 12:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete gruppvis. 12:00 - deadline nyhetsvärderingsuppgift
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning Journalistik A Grupp Grön seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning Journalistik A Grupp Blå seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning Journalistik A Grupp RÖD Seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning Journalistik A Grupp Gul Seminarium nyhetsvärdering
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Källkritik
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Gästföreläsning Hugo Ewald
17:00 - 18:00 -- Deadline, Digital undervisning Journalistik A 18:00 Deadline källkritiksuppgift
  Tis 2021-02-23
09:00 - 10:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Intro analysuppgift
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Mediemarknaden idag
12:00 - 20:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
  Ons 2021-02-24
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Individuell textgenomgång 1
13:00 - 14:00 -- Föreläsning Journalistik A GRUPP A OCH GRUPP B: PRAKTKINFORMATION
17:00 - 18:00 -- Deadline, Digital undervisning Journalistik A 18:00 Deadline reviderad källkritiksuppgift
  Tors 2021-02-25
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
  Fre 2021-02-26
10:00 - 12:00 -- Workshop Journalistik A Handledning analysuppgift. Grupp Blå 10-11, Grön 11-12
13:00 - 15:00 -- Workshop Journalistik A Handledning analysuppgift, grupp Gul 13-14, Röd 14-15
15:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 12:00 -- Föreläsning Journalistik A Mediehistoria
  Tis 2021-03-02
09:00 - 11:00 -- Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Genus och intersektionalitet
11:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
  Ons 2021-03-03
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
  Tors 2021-03-04
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete analysuppgift
17:00 - 18:00 -- Deadline Journalistik A 18:00 deadline analysuppgift - slutversion
  Fre 2021-03-05
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete förberedelse av presentation/opponering analysuppgift
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
13:00 - 15:00 -- Seminarium Journalistik A Analysuppgift seminarium Grupp Röd
13:00 - 15:00 -- Seminarium Journalistik A Analysuppgift seminarium Grupp Grön
13:00 - 15:00 -- Seminarium Journalistik A Analysuppgift seminarium Grupp Gul
13:00 - 15:00 -- Seminarium Journalistik A Analysuppgift seminarium Grupp Blå
17:00 - 18:00 Ingen lokal Journalistik A
  Tis 2021-03-09
09:00 - 17:00 Ingen lokal Eget arbete Journalistik A Eget arbete - studier inför tentamen
  Ons 2021-03-10
09:00 - 17:00 Ingen lokal Eget arbete Journalistik A Eget arbete - studier inför tentamen
  Tors 2021-03-11
09:00 - 17:00 Ingen lokal Eget arbete Journalistik A Eget arbete - studier inför tentamen
  Fre 2021-03-12
13:00 - 15:00 Ingen lokal Tentamen Journalistik A Digital tentamen. Mediehistoria samt genus och intersektionalitet
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
09:00 - 10:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Kursintroduktion
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Rättskunskap & kriminaljournalistik
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Den lokala journalistiken
  Tis 2021-03-16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Offentlghetsprincipen - fördjupning
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Upphovsrätt
15:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Eget arbete. Förberedelse vinkel och rubrik/ingress
16:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Eget arbete. Förberedelse vinkel och rubrik/ingress
  Ons 2021-03-17
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Kommunkunskap för journalister
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Introduktionsföreläsning
  Tors 2021-03-18
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3B Journalistik A
Vinkel
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1A Journalistik A
Vinkel
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1B Journalistik A
Vinkel
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2B Journalistik A
Vinkel
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2B Journalistik A
Vinkel
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Vinkel
11:00 - 13:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3B Journalistik A
Rubrik och ingress
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1A Journalistik A
Rubrik och ingress
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1B Journalistik A
Rubrik och ingress
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2A Journalistik A
Rubrik och ingress
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2B Journalistik A
Rubrik och ingressRubrik och ingress
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3A Journalistik A
Rubrik och ingress
  Fre 2021-03-19
09:00 - 14:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Grupp 1: Idedag, lokal nyhetsjournalistik
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning, Gästföreläsning Journalistik A
Red 2: Kommungranskning: idédag + eget arbete
16:00 - 17:00 Ingen lokal Digital undervisning, Tentamen Journalistik A OMTENTAMEN : INTRODUKTION TILL JOURNALISTIK
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Red 3: Eget arbete, rättegångsartikel
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 2: Kommungranskning: eget arbete
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Grupp 1: Lokala nyhetsartiklar
  Tis 2021-03-23
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 2: Kommungranskning: eget arbete
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 3: Eget arbete, rättegångsartikel. Deadline version 1 kl 17.
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Grupp 1: Lokala nyhetsartiklar
  Ons 2021-03-24
09:00 - 17:00 MA231 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Red 2: Kommungranskning: eget arbete
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 3:Rättegångsartikel, eget arbete opposition
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Grupp 1: Lokala nyhetsartiklar
  Tors 2021-03-25
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 2: Kommungranskning. Deadline text:14, arbetsrapport:17
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Grupp 1: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Red 3a:Seminarium, rättegångsartikel
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Red 3b:Seminarium, rättegångsartikel
  Fre 2021-03-26
09:00 - 17:00 Föreläsning Journalistik A
Red 3: Kommungranskning. idédag + eget arbete
09:00 - 14:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Grupp 2: Idedag, lokal nyhetsjournalistik
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Grupp 1: Lokala nyhetsartiklar
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 2: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 3: Kommungranskning: eget arbete
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 1: Eget arbete, rättegångsartikel
  Tis 2021-03-30
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Grupp 2: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Eget arbete Grupp3 Journalistik A
Red 1: Eget arbete, rättegångsartikel. Deadline version 1 kl 17.
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 3: Kommungranskning: eget arbete
  Ons 2021-03-31
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 2: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 3: Kommungranskning: eget arbete
09:00 - 17:00 Journalistik A
Red 1:Rättegångsartikel, eget arbete opposition
  Tors 2021-04-01
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 2: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Red 3: Kommungranskning. Deadline text:14, arbetsrapport:17
09:00 - 12:00 Seminarium Journalistik A
Red 1a:Seminarium, rättegångsartikel
13:00 - 16:00 Seminarium Journalistik A
Red 1b:Seminarium, rättegångsartikel
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
09:00 - 12:00 Digital undervisning Journalistik A
Red 3: Flempan, idédag
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 2: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Red 1: Kommungranskning: idédag + eget arbete
  Ons 2021-04-07
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 3: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 2: Eget arbete, rättegångsartikel.
09:00 - 17:00 Handledning Journalistik A
Red 1: Kommungranskning: eget arbete
  Tors 2021-04-08
09:00 - 17:00 Deadline Journalistik A
Red 2: Eget arbete, rättegångsartikel. Deadline version 1 kl 17
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 3: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete, Seminarium Journalistik A
Red 1: Kommungranskning: eget arbete
  Fre 2021-04-09
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 3: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Journalistik A
Red 2:Rättegångsartikel, eget arbete opposition
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A
Red 1: Kommungranskning: eget arbete
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 3: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
1+2b: Intro krisövning med folk och försvar Folk & försvar intro https://sh-se.zoom.us/j/4215702563
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Red 2a:Seminarium, rättegångsartikel
11:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A
Red 1: Kommungranskning. Deadline text:14, arbetsrapport:17
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Red 2b:Seminarium, rättegångsartikel
  Tis 2021-04-13
09:00 - 17:00 Digital undervisning Journalistik A
Grupp 3: Lokala nyhetsartiklar
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Krisövning 1+2b
  Ons 2021-04-14
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Föreläsning, Seminarium Journalistik A
3+2a: Intro krisövning med folk och försvarFolk & försvar intro
15:00 - 17:00 Ingen lokal Tentamen Journalistik A OMTENTAMEN MEDIERÄTT
  Tors 2021-04-15
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Föreläsning, Seminarium Journalistik A
Krisövning 3+2a
  Fre 2021-04-16
10:00 - 12:00 Examinationer Journalistik A
Skrivning Kommunkunskap
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Sinnesövning
  Ons 2021-04-21
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp1A Journalistik A Kamratporträtt -textgenomgång i grupp
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp1B Journalistik A Kamratporträtt - textgenomgång i grupp.
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp2A Journalistik A Kamratporträtt - textgenomgång i grupp.
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp2B Journalistik A Kamratporträtt - textgenomgång i grupp.
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp3A Journalistik A Kamratporträtt - textgenomgång i grupp.
09:00 - 12:00 Ingen lokal Seminarium Grupp3B Journalistik A Kamratporträtt - textgenomgång i grupp.
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A
Sinnesövning
  Tors 2021-04-22
09:00 - 12:00 Ingen lokal Eget arbete Journalistik A
13:00 - 16:00 Ingen lokal Journalistik A Workshop 2 språknöten - Jolin tillgänglig på chatt 13-15:30(Studiewebben)
  Fre 2021-04-23
09:00 - 10:00 Ingen lokal Workshop Grupp1 Journalistik A
10:00 - 11:00 Ingen lokal Workshop Grupp2 Journalistik A
11:00 - 12:00 Ingen lokal Workshop Grupp3 Journalistik A
13:00 - 17:00 Ingen lokal Eget arbete Journalistik A Eget arbete Språkstrimman
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
09:00 - 12:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp A Journalistik A Grupp A: Genomgång InDesign & layout
09:00 - 12:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp B Journalistik A Grupp B: Genomgång inDesign & Layout
13:00 - 16:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp A Journalistik A Grupp A: Eget arbete InDesign & layout Tillgång till handledning.
13:00 - 16:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp B Journalistik A Grupp B: Eget arbete inDesign & Layout. Tillgång till handledning.
16:00 - 17:00 Ingen lokal Deadline, Digital undervisning Grupp A Journalistik A 17:00 DEADLINE: Grupp A, Kamratporträtt LAYOUT 1
16:00 - 17:00 Ingen lokal Deadline, Digital undervisning Grupp B Journalistik A 17:00 DEADLINE. Grupp B, Kamratporträtt LAYOUT 1
  Tis 2021-04-27
09:00 - 12:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Journalistik A Grupp 1: OBLIGATORISKT seminarium, Kamratporträtt LAYOUT
  Ons 2021-04-28
09:00 - 17:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete med Layoutat Kamratporträtt och rapport
09:00 - 12:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Journalistik A Grupp 2: OBLIGATORISKT seminarium, Kamratporträtt LAYOUT
09:00 - 12:00 Ingen lokal Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Journalistik A Grupp 3: OBLIGATORISKT seminarium, Kamratporträtt LAYOUT
14:00 - 15:00 -- Frivilligt Journalistik A, Journalistik B UTLANDSSTUDIER. Information från international office
  Tors 2021-04-29
09:00 - 16:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete med Layoutat Kamratporträtt och rapport
  Fre 2021-04-30
09:00 - 16:00 -- Eget arbete Journalistik A Eget arbete med Layoutat Kamratporträtt och rapport
16:00 - 17:00 Ingen lokal Deadline Journalistik A 17:00 DEADLINE: Slutversion Layoutat Kamratporträtt och rapport
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
09:00 - 17:00 Ingen lokal Journalistik A Eget arbete med indiv. text 2
  Tis 2021-05-04
12:00 - 13:00 Ingen lokal Journalistik A Deadline 13:00 Indiv.text 2
14:00 - 16:00 Ingen lokal Tentamen Journalistik A OMTENTAMEN MEDIEHISTORIA; GENUS OCH INTERSEKTIONALITET
  Tors 2021-05-06
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp1A Journalistik A
Individuell textgenomgång 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp1B Journalistik A
Individuell textgenomgång 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp2A Journalistik A
Individuell textgenomgång 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp2B Journalistik A
Individuell textgenomgång 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp3A Journalistik A
Individuell textgenomgång 2
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Grupp3B Journalistik A
individuell textgenomgång 2
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 ME453 Föreläsning Journalistik A Intro + Att göra nyheter för radio
09:00 - 12:00 -- Föreläsning Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Föreläsning Bildspråk introduktion övning Diptyk
13:00 - 14:00 ME252a - Datorsal Föreläsning Journalistik A Teknikgenomgång och introduktion till Moderskeppet
14:00 - 16:00 ME252b - Datorsal Föreläsning Journalistik A Radiospråket – vad är det?
  Tis 2021-05-11
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
12:00 - 13:00 -- Inlämning Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Inlämning seminarieuppgift kl 13
  Ons 2021-05-12
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 18:00 ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 -- Seminarium Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Seminarium Möte med fotografer och foografier
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Inlämning seminarierapport
  Tors 2021-05-13
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
  Fre 2021-05-14
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
09:00 - 17:00 MA222 - Datorsal Inlämning Journalistik A Inlämning av nyhetsinslag kl. 9 på Studiewebben. Lyssna igenom varandras inför seminarium.
13:00 - 15:00 MA217, MA219 - Datorsal Seminarium Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetsinslagen
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
10:00 - 12:00 MA217, MA219 - Datorsal Seminarium Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetsinslagen
  Tis 2021-05-18
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
09:00 - 13:00 ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
14:00 - 18:00 ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK Inlämning kl 17 Diptyk och text
  Ons 2021-05-19
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
  Tors 2021-05-20
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Inlämning av nyhetspodd kl. 12 på Studiewebben. Lyssna igenom varandras inför seminarium.
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP A: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 -- Seminarium Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Seminarium Diptyk
13:00 - 16:00 -- Seminarium Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK: Seminarium Diptyk
  Fre 2021-05-21
09:00 - 12:00 -- Seminarium Journalistik A GRUPP A: Praktikseminarium. 1A och 1C: 9.00-10.30 / 1B: 10.30-12.00
10:00 - 12:00 -- Eget arbete Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetspoddarna
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp A Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK:inlämning kl 17. Slutversion Diptyk
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 UB425 Föreläsning Journalistik A Intro + att göra nyheter för radio
09:00 - 12:00 -- Föreläsning Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Föreläsning Bildspråk introduktion övning Diptyk
13:00 - 14:00 ME252a - Datorsal Föreläsning Journalistik A Teknikgenomgång och introduktion till Moderskeppet
14:00 - 16:00 -- Föreläsning Journalistik A Radiospråket – vad är det?
  Tis 2021-05-25
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
12:00 - 13:00 -- Inlämning Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Inlämning kl 13 seminarieuppgift
  Ons 2021-05-26
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 -- Seminarium Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Seminarium Möte med fotografer och foografier
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Inlämning kl17 seminarierapport
  Tors 2021-05-27
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
09:00 - 17:00 Journalistik A
Inlämning av nyhetsinslag kl. 12 på Studiewebben. Lyssna igenom varandras inför seminarium.
  Fre 2021-05-28
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
10:00 - 12:00 MA222 - Datorsal Seminarium Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetsinslagen
13:00 - 14:00 Omdugga Journalistik A
v 22 Mån 2021-05-31 v 22
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
  Tis 2021-06-01
08:00 - 18:00 ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK Inlämning kl 17 Diptyk och text
  Ons 2021-06-02
08:00 - 18:00 ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Eget arbete
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
  Tors 2021-06-03
08:00 - 18:00 MA222 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Inlämning av nyhetspodd kl. 12. Mejlas till lärare. Lyssna igenom varandras inför seminarium.
08:00 - 17:00 -- Journalistik A GRUPP B: Praktik på redaktion
09:00 - 12:00 -- Seminarium Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Seminarium Diptyk
13:00 - 16:00 -- Seminarium Grupp B Journalistik A GRUPP B/ BILDSPRÅK: Seminarium Diptyk
  Fre 2021-06-04
09:00 - 12:00 -- Seminarium Journalistik A GRUPP B: Praktikseminarium. 1B: 9.00-10.30 / 2B: 10.30-12.00
10:00 - 12:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetspoddarna.
13:00 - 15:00 -- Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Seminarium redaktionsvis om nyhetspoddarna.
13:00 - 15:00 -- Seminarium Journalistik A GRUPP B: Praktikseminarium. 3B: 13.00-14.30
16:00 - 17:00 -- Inlämning Grupp B Journalistik A GRUPP A/ BILDSPRÅK:inlämning kl 17. Slutversion Diptyk