Tid Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Anmärkning
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Grupp1 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 1. Introduktion till fotojournalistik.ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Workshop Grupp2 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 2. Introduktion till fotojournalistik.ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans.
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning Grupp3 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 3. Introduktion till fotojournalistik. ta med systemkamera eller mobilkamera. Distans
  Tis 2021-02-02
12:00 - 16:00 Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik
Eget arbete med fotouppgifter
  Ons 2021-02-03
09:00 - 12:00 Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik
Eget arbete med fotouppgifter
  Tors 2021-02-04
09:00 - 12:00 Digital undervisning Grupp1 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 1: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 2: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 3: Genomgång fototeknikuppgift + bildbehandling. Distans
  Fre 2021-02-05
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 1: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 2: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp3 Journalistik A Fotojournalistik
Grupp 3: OBLIGATORISKT seminarium Porträtt och Person i miljö. Distans
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
09:00 - 10:00 Digital undervisning, Föreläsning, Introduktion Journalistik A Journalistik och samhälle Introduktion till journalistik och samhälle
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Pressfrihetens historia
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Medierätt
  Tis 2021-02-09
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Myndigheten för press, radio och tv
13:00 - 15:00 Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle Medierätt
  Ons 2021-02-10
09:00 - 11:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 1B
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman
Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 2B.
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 2A
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 1A
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 3B
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Medierätt
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman Flödesskrivning, skriva till bild, Grupp 3A
  Tors 2021-02-11
09:00 - 11:00 Digital undervisning Grupp1 Journalistik A Journalistik och samhälle Seminarium medierätt
11:00 - 15:00 Digital undervisning Grupp2 Journalistik A Journalistik och samhälle Seminarium medierätt. 11-11:45, 13:45-14:30
15:00 - 17:00 Digital undervisning Grupp3 Journalistik A Journalistik och samhälle Seminarium medierätt
  Fre 2021-02-12
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Studier inför tentamen
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Studier inför tentamen
  Tis 2021-02-16
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Studier inför tentamen
  Ons 2021-02-17
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Tentamen Journalistik A Journalistik och samhälle Digital tentamen i medierätt
  Tors 2021-02-18
10:00 - 12:00 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Nyhetsvärdering + introduktion till övning
  Fre 2021-02-19
08:00 - 12:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Eget arbete gruppvis. 12:00 - deadline nyhetsvärderingsuppgift
13:00 - 15:00 Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle Grupp Grön seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle Grupp Blå seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle Grupp RÖD Seminarium nyhetsvärdering
13:00 - 15:00 Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle Grupp Gul Seminarium nyhetsvärdering
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Källkritik
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Gästföreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Gästföreläsning Hugo Ewald
17:00 - 18:00 Deadline, Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle 18:00 Deadline källkritiksuppgift
  Tis 2021-02-23
09:00 - 10:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Intro analysuppgift
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Mediemarknaden idag
12:00 - 20:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Eget arbete analysuppgift
  Ons 2021-02-24
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Seminarium Journalistik A Språkstrimman
Individuell textgenomgång 1
13:00 - 14:00 Föreläsning Journalistik A Kortpraktik GRUPP A OCH GRUPP B: PRAKTKINFORMATION
17:00 - 18:00 Deadline, Digital undervisning Journalistik A Journalistik och samhälle 18:00 Deadline reviderad källkritiksuppgift
  Tors 2021-02-25
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Eget arbete analysuppgift
  Fre 2021-02-26
10:00 - 12:00 Workshop Journalistik A Journalistik och samhälle Handledning analysuppgift. Grupp Blå 10-11, Grön 11-12
13:00 - 15:00 Workshop Journalistik A Journalistik och samhälle Handledning analysuppgift, grupp Gul 13-14, Röd 14-15
15:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Journalistik och samhälle Eget arbete analysuppgift