Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC347 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC546 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC518 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MD515 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC518 Seminarium Grupp1, Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kulturella perspektiv Daniel Bodén
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist
14:00 - 16:00 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström Exkursion, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge
15:00 - 17:00 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström Exkursion, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge
10:00 - 13:00 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström Arbetarrörelsens arkiv, Elektronvägen 2, Huddinge
13:00 - 16:00 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström Arbetarrörelsens arkiv, Elektronvägen 2, Huddinge
14:00 - 16:00 MC224 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Maria Vallström
14:00 - 16:00 MA456 Seminarium Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist Bildseminarium
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist Bildseminarium
10:00 - 12:00 MA331 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist OBS NYINSATT!
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist
09:00 - 12:00 MC518 Seminarium Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist Redovisning
13:00 - 16:00 MC518 Seminarium Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Elin Lundquist Redovisning
09:00 - 17:00 Inlämning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Europeiska samhällstyper och livsformer Inlämning av hemtentamen senast 17:00. Se information på Studiewebben.
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC518 Seminarium Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Daniel Bodén
09:00 - 17:00 Inlämning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Kultur, migration, transnationalism Inlämning av hemtentamen senast 17:00. Se information på Studiewebben.
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
13:00 - 16:00 Seminarium Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist Exkursion/Seminarium
10:00 - 12:00 MC219 Seminarium Grupp1 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
13:00 - 15:00 MC219 Seminarium Grupp2 Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Elin Lundquist
08:00 - 17:00 Inlämning Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Berättad kultur Inlämning av hemtentamen senast 17:00. Se information på Studiewebben.