Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
12:00 - 14:00 MB505 Föreläsning Journalistik A Introduktion till journalistik Malin Picha Edwardsson Introföreläsning+presentation nyhetsuppgift 1
14:00 - 18:00 Eget arbete Journalistik A Introduktion till journalistik
10:00 - 12:00 MA231 Datorsal Eget arbete Journalistik A Introduktion till journalistik Jan Örnéus Så lyckas du i dina journalstikstudier
12:00 - 14:00 MA209 Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Jan Örnéus Genomgång nyhetsuppgift 1 Grupp Blå
12:00 - 14:00 MA321 Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Emil Annetorp Genomgång nyhetsuppgift 1 Grupp Gul
12:00 - 14:00 ME355 Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Johan Scherwin Genomgång nyhetsuppgift 1 Grupp Röd
12:00 - 14:00 ME453 Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Astrid Haugland Genomgång nyhetsuppgift 1 Grupp Grön
08:00 - 10:00 MC246 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Intervjuövning. Grupp 3B
10:00 - 12:00 MA209 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Intervjuövning.Grupp 2A
10:00 - 12:00 MA432 Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Intervjuövning: Grupp 3A
10:00 - 12:00 MC216 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Intervjuövning: Grupp 2B
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Intervjuövning. Grupp 1B
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Intervjuövning Grupp 1 A
13:00 - 16:00 MA624 Journalistik A Introduktion till journalistik Intervjuföreläsning med Björn Häger
09:00 - 12:00 Eget arbete Journalistik A Introduktion till journalistik
12:00 - 14:00 MA434 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Skrivintroduktion. Grupp 1A
12:00 - 14:00 MC216 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Skrivintroduktion. Grupp 2B
12:00 - 14:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Skrivintroduktion. Grupp 2A
12:00 - 14:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Skrivintroduktion. Grupp 3A
12:00 - 14:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Skrivintroduktion. Grupp 1B
15:00 - 17:00 MC347 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Skrivintroduktion 3B
10:00 - 12:00 MB313 (Svarta lådan) Föreläsning Journalistik A Introduktion till journalistik Cecilia Aare "Det journalistiska språket 1"
13:00 - 14:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Cecilia Aare Grupp Blå +Grön workshop språk
14:00 - 15:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Cecilia Aare Grupp Röd +Gul workshop språk
09:00 - 11:00 MA217 - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Sanna Volny Escenic grupp 1
11:00 - 13:00 LOGOS-263 Föreläsning Journalistik A Introduktion till journalistik Cecilia Aare "Det journalistiska språket 2"
14:00 - 16:00 ME252a - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Astrid Haugland Escenic grupp 2
16:00 - 18:00 ME252a - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Astrid Haugland Escenic grupp 3
09:00 - 10:00 MA331 Föreläsning Journalistik A Introduktion till journalistik Gemensam uppstart nyhetsövning 2
10:00 - 16:00 MA222 - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Emil Annetorp Grupp 3: nyhetsövning 2
10:00 - 16:00 ME252a - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Johan Scherwin Grupp 2: nyhetsövning 2
10:00 - 16:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Jan Örnéus Grupp 1: nyhetsövning 2
10:00 - 12:00 MA222 - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Emil Annetorp Grupp 3: genomgång nyhetsövning 2
10:00 - 12:00 ME252a - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Jan Örnéus Grupp 1: genomgång nyhetsövning 2
10:00 - 12:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Johan Scherwin Grupp 2: genomgång nyhetsövning 2
13:00 - 15:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Introduktion till journalistik Emil Annetorp, Jan Örnéus, Johan Scherwin Gemensam genomgång nyhuppg 2 och kursutvärdering
09:00 - 12:00 MB416 Föreläsning Journalistik A Introduktion till journalistik Jan Örnéus
12:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Inläsning till tenta
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Inläsning till tenta
11:00 - 14:00 MB416 Föreläsning Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Introduktion till foto: Kamerateknik, ljus och och porträtt (ta med kamera till lektionen)
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik
Fototeknik, uppgift
13:00 - 15:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Bild: Grupp 3A
13:00 - 15:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Bild: Grupp 1A
13:00 - 15:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Bild: Grupp 1B
15:00 - 17:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Bild: Grupp 2B
15:00 - 17:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Bild: Grupp 3B
15:00 - 17:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Bild: Grupp 2A
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik Eget arbete: Fototeknikuppgift.
17:00 - 18:00 Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik 17:00 Deadline Fotouppgift 1: Kamerateknik
10:00 - 12:00 MA636 Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Fredagsföreläsning
13:00 - 16:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Workshop Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Grupp Grön och Blå: Genomgång fototeknikuppgift+bildbehandling
09:00 - 12:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Grupp Röd och Gul: Genomgång fototeknikuppgift+bildbehandling
12:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Fotojournalistik Eget arbete: Fotouppgift
17:00 - 18:00 Journalistik A Fotojournalistik 17:00 DEADLINE BILDUPPGIFTER "Porträtt" och "Person i miljö" samt uppgift "Diskussion om bilder"
09:00 - 11:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Grupp 1: Obligatoriskt seminarium Porträtt och Person i miljö
12:00 - 14:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Grupp 2: Obligatoriskt seminarium Porträtt och Person i miljö
14:00 - 16:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Fotojournalistik Astrid Haugland Grupp 3: Obligatoriskt seminarium Porträtt och Person i miljö
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Introduktion till journalistik Läsa till tentamen
10:00 - 13:00 Tentamen Journalistik A Introduktion till journalistik Tenta: Introduktion till journalistik
11:00 - 14:00 MA231 Datorsal Workshop Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp Röd och Gul: Intro till InDesign & layout
15:00 - 18:00 MA231 Datorsal Workshop Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp Röd och Gul: Handledning Kamratporträtt LAYOUT (InDesign)
16:00 - 17:00 Deadline Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg 17:00 Deadline: Kamratporträtt TEXT (till Strimman)
09:00 - 12:00 MA231 Datorsal Workshop Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp Blå och Grön: Intro till InDesign & layout
13:00 - 16:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Workshop Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp Blå och Grön: Handledning Kamratporträtt LAYOUT (InDesign)
10:00 - 12:00 MC216 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Kamratporträtt, TEXT., Grupp 2B
12:00 - 14:00 MA321 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Kamratporträtt, TEXT., Grupp 3A
12:00 - 14:00 MA432 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Kamratporträtt, TEXT., Grupp 1A
12:00 - 14:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Kamratporträtt, TEXT., Grupp 2A
12:00 - 14:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Kamratporträtt, TEXT., Grupp 1B
14:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Kamratporträtt, TEXT., Grupp 3B
16:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Deadline Journalistik A Layout och textredigering 17:00 DEADLINE: Kamratporträtt LAYOUT 1 (till layout seminarium)
09:00 - 11:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp 3: Obligatoriskt seminarium. Kamratsportsrätt LAYOUT
12:00 - 14:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp 1: Obligatoriskt seminarium. Kamratporträtt LAYOUT
14:00 - 16:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Layout och textredigering Astrid Haugland Grupp 2: Obligatoriskt seminarium. Kamratporträtt LAYOUT
09:00 - 16:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Layout och textredigering
09:00 - 13:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Eget arbete Journalistik A Layout och textredigering
12:00 - 14:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Flödesskrivning, Grupp 2A
12:00 - 14:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Flödesskrivning, Grupp 1A
13:00 - 14:00 ME252a - Datorsal Deadline Journalistik A Layout och textredigering 14:00 DEADLINE: Slutversion Layoutat Kamratporträtt och rapport
14:00 - 16:00 MC246 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Flödesskrivning, Grupp 1B
14:00 - 16:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Flödesskrivning, Grupp 2B
14:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Flödesskrivning, Grupp 3B
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Flödesskrivning, Grupp 3A
14:00 - 15:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Intro till delkursen
15:00 - 17:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Christoph Andersson Yttrande- och tryckfrihetens historia
14:00 - 16:00 MA648 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Christoph Andersson Yttrande- och tryckfriheten idag
10:00 - 12:00 MB416 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Christoph Andersson Offentlighetsprincipen
13:00 - 15:00 MB503 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Christoph Andersson Sekretesslagen plus frågor
15:00 - 17:00 Journalistik A Introduktion till journalistik Tenta: Medierätt
09:00 - 13:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Mediemarknaden idag plus intro Granskningsuppgiften
13:00 - 16:00 ME452 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus 1;a Handledningen Granskningsuppgiften
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Mediernas publik
14:00 - 16:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Medie- och journalistikhistoria
14:00 - 16:00 MB505 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Journalistförbundet talar om arbetsmarknaden
10:00 - 12:00 MA636 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Fredagsföreläsning – Reportrar utan gränser om utrikesbevakning
14:00 - 16:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Etermedier och public service
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Genus, klass, etnicitet och nyhetsvärdering
14:00 - 16:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Nyhetsvärdering och Intro övning
09:00 - 16:00 MC227 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Johan Scherwin Gripsrud-seminarium
09:00 - 16:00 MC322 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Nyhetsvärderingsseminarium
09:00 - 11:00 MA624 Föreläsning Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Rubrik och ingress: Jolin Boldt
12:00 - 14:00 MC216 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Rubrik och ingress, Grupp 2A
13:00 - 15:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Rubrik och ingress, Grupp 2B
13:00 - 15:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Rubrik och ingress, Grupp 3B
14:00 - 16:00 MC216 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Rubrik och ingress, Grupp 3A
15:00 - 17:00 MA432 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Rubrik och ingress, Grupp 1A
15:00 - 17:00 MC322 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Rubrik och ingress, Grupp 1B
09:00 - 10:00 MA624 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Så skriver du en kortare nyhetstext
10:00 - 12:00 MB416 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Fredagsföreläsning
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Källkritik och Intro övning
14:00 - 16:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Gästföreläsning : Källkritik
09:00 - 12:00 MC227 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Granskningsuppgiften 2:a handledningen
12:00 - 14:00 MA321 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Individuell textgenomgång , Grupp 1A
13:00 - 16:00 MC238 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Individuell textgenomgång , Grupp 3A
13:00 - 16:00 ME453 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Individuell textgenomgång , Grupp 2A
14:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Individuell textgenomgång , Grupp 3B
14:00 - 17:00 ME355 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Individuell textgenomgång , Grupp 2B
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Journalistik A Journalistik och samhälle Utrikesjournalistik
10:00 - 12:00 Journalistik A Introduktion till journalistik Tenta: Mediehistoria och Mediemarknad
09:00 - 17:00 MA219 - Datorsal Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle
09:00 - 17:00 MA222 - Datorsal Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle
10:00 - 16:00 MA209 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Astrid Haugland Grupp Grön Granskningsuppgiften
10:00 - 16:00 MC227 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Jan Örnéus Grupp Blå Granskningsuppgiften
10:00 - 16:00 MC238 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Johan Scherwin Grupp Röd Granskningsuppgiften
10:00 - 16:00 MC322 Seminarium Journalistik A Journalistik och samhälle Emil Annetorp Grupp Gul Granskningsuppgiften
08:00 - 09:00 MA331 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Sanna Volny Kursintroduktion Nyhetsjournalistik
12:00 - 13:00 MB416 Föreläsning Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Gunnar Nygren Hyperlokal journalistik & flerkanalspublicering
14:00 - 16:00 MB416 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Christoph Andersson Upphovsrätt
10:00 - 12:00 MA648 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Rättsjournalistik
13:00 - 15:00 MA624 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Christoph Andersson Offentlghetsprincipen
15:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Emil Annetorp Red 1: Repetition Escenic
09:00 - 12:00 MA636 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Cecilia Aare Kommunkunskap för journalister
13:00 - 16:00 MA636 Föreläsning Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Carina Tenor, Peo Wärring Hitta nyheter i Huddinge (kommunen och lokala journalister tipsar)
09:00 - 14:00 ME252a - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp Red 1: Flempan, idédag
09:00 - 14:00 ME355 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 2: Kommungräv, idédag
14:00 - 16:00 MA209 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Vinkelövning, Grupp 3A
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Vinkelövning, Grupp 2A
14:00 - 16:00 MA433 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Vinkelövning, Grupp 1B
14:00 - 16:00 MC238 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Vinkelövning: Grupp 2B
14:00 - 16:00 MC347 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Vinkelövning, Grupp 3B
16:00 - 18:00 MA321 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Vinkelövning , Grupp 1A
09:00 - 17:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Peo Wärring Red 2: Kommungräv, eget arbete
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin Red 1: Flempan
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 3:Rättsjournalistik, eget arbete
09:00 - 17:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 2: Kommungräv, eget arbete
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 1: Flempan
09:00 - 17:00 Deadline, Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red:3 Rättsjournalstik Deadline version 1, kl 17
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Red 3:Rättsjournalistik, eget arbete. Deadline version 1 kl 17
09:00 - 15:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 2: Kommungräv, eget arbete. Handledning 10-15
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 1: Flempan
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 3: Opposition
16:00 - 17:00 MA222 - Datorsal Journalistik A Nyhetsjournalistik Emil Annetorp Red: 2 Escenic
17:00 - 19:00 Journalistik A Introduktion till journalistik Omtenta:Medierätt
09:00 - 14:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 2: Kommungräv, eget arbete. Handledning 10.30-15.30. DEADLINE texter 14.00, avbetsrapport 17.00
09:00 - 12:00 MC322 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 3a:Seminarium, rättegångsartikel
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, Sanna Volny Red 1: Flempan
13:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 3a:Seminarium, rättegångsartikel
09:00 - 14:00 MA219 - Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Peo Wärring Red 3: Kommungräv, idédag
09:00 - 14:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Johan Scherwin Red 1: Flempan, avslutning
09:00 - 14:00 ME355 Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp Red 2: Flempan, idédag
14:00 - 17:00 MA231 Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Sanna Volny Red 1+2: Flempan, utvärdering+överlämning
09:00 - 17:00 MA442 Datasal Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 3: Kommungräv, eget arbete
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, Sanna Volny Red 2: Flempan
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 1: Rättsjournalstik
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Red 1:Rättsjournalistik, eget arbete
10:00 - 13:00 Journalistik A Introduktion till journalistik Omtenta: Introduktion till journalistik
09:00 - 17:00 MA231 Datorsal Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 3: Kommungräv, eget arbete. Handledning 10-15
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 2: Flempan
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 1: Rättsjournalistik, eget arbete. Deadline version 1 kl 17
09:00 - 17:00 MA231 Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 3: Kommungräv, eget arbete.
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 2: Flempan
09:00 - 17:00 UB425 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 1:Rättsjournalistik, eget arbete opposition
09:00 - 17:00 MA231 Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 3: Kommungräv. Handledning 10-15. Deadline texter 14.00, avbetsrapport 17.00
09:00 - 12:00 MC538 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 1a:Seminarium, rättegångsartikel
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 2: Flempan
13:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 1a:Seminarium, rättegångsartikel
14:00 - 15:00 Handledning Journalistik A Nyhetsjournalistik
Red 3: Escenicrepetition i MA231
09:00 - 14:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 1: Kommungräv, idédag
09:00 - 14:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Johan Scherwin Red 2: Flempan
09:00 - 14:00 ME355 Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp Red 3: Flempan, idédag
09:00 - 17:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 1: Kommungräv, eget arbete. Handledning 10-15
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, Sanna Volny Red 3: Flempan
09:00 - 17:00 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 2: Rättsjournalistik
09:00 - 17:00 MC544 Deadline, Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 2:Rättsjournalistik, eget arbete, deadline version 1, kl 17
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 3: Flempan
09:00 - 17:00 MA222 - Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Carina Tenor Red 1: Kommungräv, eget arbete. Handledning 9-14
09:00 - 17:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Peo Wärring Red 1: Kommungräv, eget arbete.
09:00 - 17:00 MC347 Eget arbete Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 2:Rättsjournalistik, eget arbete opposition
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 3: Flempan
09:00 - 17:00 MA444 Datasal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 1: Kommungräv. Eget arbete. Deadline texter 14.00, avbetsrapport 17.00
09:00 - 12:00 MC246 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 2a: Seminarium. Rättegångsartikel
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin, My Häggbom, Sanna Volny Red 3: Flempan
13:00 - 16:00 MC241 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Ville Carlström Red 2b: Seminarium. Rättegång
09:00 - 15:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A, Mediegestaltning - Journalistik i nya medier, Medieproduktion för digitala medier Nyhetsjournalistik, Redaktionellt arbete i nya medier Emil Annetorp, Johan Scherwin Red 3: Flempan (inkl. avslut & utvärdering)
10:00 - 11:00 MC224 Grupp1, Grupp2 Journalistik A Nyhetsjournalistik Jan Örnéus Källritiksövning Grupp 1 och 2 (Nyheter och samhälle)
14:00 - 16:00 MC224 Grupp1, Grupp2 Journalistik A Nyhetsjournalistik Jan Örnéus Källritiksövning Grupp 1 och 2 (Nyheter och samhälle)
10:00 - 12:00 MA231 Datorsal Introduktion, Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Astrid Haugland Folk och försvar
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 2b+3: Folk och försvar
15:00 - 16:00 MA636 Föreläsning Journalistik A Nyhetsjournalistik Astrid Haugland Red 1+2a: Dugga
09:00 - 17:00 ME252a - Datorsal, ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Red 1+2a: Folk & Försvar
15:00 - 16:00 ME355 Seminarium Journalistik A Nyhetsjournalistik Astrid Haugland Red 2b+3: Dugga
14:00 - 17:00 Journalistik A Journalistik och samhälle Omtenta Mediehistoria och mediemarknad
11:00 - 14:00 MA231 Datorsal Föreläsning Journalistik A Radiojournalistik Christoph Andersson Intro + Att göra nyheter för radio
15:00 - 17:00 ME252a - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Teknisk genomgång inspelningsutrustn och redigering Gr B1 och halva B2
08:00 - 18:00 MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning
09:00 - 11:00 ME252a - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Stina Sämgård Teknisk genomgång inspelningsutrustningoch redigering Gr B3 och halva B2
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal, ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning CHA/SS
08:00 - 18:00 MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
08:00 - 18:00 MA219 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik
09:00 - 13:00 MA217 - Datorsal, ME252b - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Christoph Andersson Uppspel nyhetsinslag red B1 intro ny uppg
09:00 - 13:00 MA222 - Datorsal, ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Christoph Andersson Uppspel nyhetsinslag red B2 intro ny uppg
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal, MA219 - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik
09:00 - 13:00 MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
14:00 - 18:00 MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning CHA/SS
08:00 - 18:00 MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
14:00 - 17:00 ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Radiospråk - vad är det?
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
14:00 - 18:00 ME252b - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén, Christoph Andersson Sändning red B1+ B2
09:00 - 13:00 ME252b - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén, Christoph Andersson i A: Föreläsning om radiodramaturgi/uppgift, i B Fördjupad radioteknik mm
09:00 - 12:00 MB503 Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Christoph Andersson Intro + Att göra nyheter för radio
14:00 - 16:00 ME252a - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Teknisk genomgång inspelningsutrustn och redigering Gr A1 och halva A2
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal, MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning CHA/SS
09:00 - 11:00 ME252a - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik
09:00 - 12:00 ME252b - Datorsal Introduktion Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Teknisk genomgång inspelningsutrustningoch redigering Gr A3 och halva A2
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal, MA219 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning
08:00 - 18:00 ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
13:00 - 15:00 ME453 Seminarium Journalistik A Kortpraktik Jan Örnéus Kortpraktikseminarium Grupp 1A
15:00 - 17:00 ME453 Seminarium Journalistik A Kortpraktik Jan Örnéus Kortpraktikseminarium Grupp 1A
08:00 - 18:00 MA219 - Datorsal, ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
13:00 - 17:00 MA217 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén, Christoph Andersson, Stina Sämgård Uppspel nyhetsinslag red A1 intro ny uppg
09:00 - 13:00 MA217 - Datorsal, ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Uppspel nyhetsinslag red A2 intro ny uppg
14:00 - 17:00 ME252b - Datorsal Föreläsning, Seminarium Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén, Christoph Andersson Uppspel nyhetsinslag red A3 intro ny uppgift
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal, ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
09:00 - 13:00 ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning0
14:00 - 18:00 ME252a - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete/handledning
08:00 - 18:00 MA217 - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Eget arbete
09:00 - 13:00 ME252a - Datorsal Eget arbete Journalistik A Radiojournalistik
09:00 - 13:00 ME252b - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Christoph Andersson Sändning red A1 + A2
14:00 - 18:00 ME252b - Datorsal Journalistik A Radiojournalistik Carl-Oscar Alsén Sändning red A3
10:00 - 11:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Jolin Boldt Interaktiva språkövningar: Grupp 1
11:00 - 12:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Jolin Boldt Interaktiva språkövningar: Grupp 2
13:00 - 14:00 ME252b - Datorsal Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Jolin Boldt Interaktiva språkövningar: Grupp 3
14:00 - 17:00 MC246 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Johan Scherwin Individuell textgenomgång II, Grupp 3A
16:00 - 18:00 MC516 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Individuell textgenomgång II, Grupp 1A
10:00 - 12:00 MA219 - Datorsal Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Astrid Haugland Individuell textgenomgång II, Grupp 2A
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Carina Roxström Individuell textgenomgång II, Grupp 2B
12:00 - 14:00 MC538 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Elin Gardeström Individuell textgenomgång II, Grupp 1B
14:00 - 16:00 MC329 Seminarium Journalistik A Kortpraktik Kortpraktikseminarium Grupp 2A
14:00 - 16:00 MC538 Seminarium Journalistik A Kortpraktik Jan Örnéus Kortpraktikseminarium Grupp 2B
16:00 - 18:00 MC549 Seminarium Journalistik A Språk och bild - Journalistikens verktyg Emil Annetorp Individuell textgenomgång II, Grupp 3B
09:00 - 12:00 MC544 Seminarium Journalistisk praktik Elin Gardeström Praktikseminarium JMS + fristående