Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
12:00 - 13:00 MB416 Statsvetenskap A Johan Eriksson, Nicholas Aylott Informationsträff.
14:00 - 16:00 MA648 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink F1
13:00 - 15:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum F2
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC322 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 1
12:00 - 14:00 MC235 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 1
14:00 - 16:00 MC238 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp5 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 1
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum F3
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink F4
11:00 - 13:00 ME453 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 2
14:00 - 16:00 MC546 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum Seminarium 2
15:00 - 17:00 MC216 Seminarium Grupp5 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 2
13:00 - 15:00 MC235 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 2
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink F5
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 3
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum Seminarium 3
14:00 - 16:00 MC235 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 3
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp5 Statsvetenskap A Politiska idéer Simon Birnbaum Seminarium 3
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink F6
13:00 - 15:00 MA209 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska idéer Peter Strandbrink Seminarium 2
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar F1
10:00 - 12:00 MB503 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar F2
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar F3
11:00 - 13:00 MC235 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 1
14:00 - 16:00 ME453 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 1
13:00 - 15:00 MC235 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 1
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system F4
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system F5
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska system Seminarium 2
14:00 - 16:00 MC235 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska system Seminarium 2
10:00 - 12:00 MA209 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska system Seminarium 2
14:00 - 16:00 MA209 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Politiska system Seminarium 2
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar F6
13:00 - 15:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar F7
12:00 - 14:00 MC546 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 3
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 3
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Semnarium 3
13:00 - 15:00 MC235 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Politiska system Ann-Cathrine Jungar Seminarium 3
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
09:00 - 11:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC329 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 1
12:00 - 14:00 MC546 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 1
12:00 - 14:00 ME556 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 1
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 2
12:00 - 14:00 MA321 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 2
12:00 - 14:00 MC238 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminairum 2
12:00 - 14:00 MC546 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminairum 2
10:00 - 12:00 MA624 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
12:00 - 14:00 MA624 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
10:00 - 12:00 MA624 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning
14:00 - 16:00 MA321 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 3
14:00 - 16:00 MC238 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 3
10:00 - 12:00 MA209 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 3
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Offentlig förvaltning Seminarium 3
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson Seminarium 1
13:00 - 15:00 MC238 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Internationell politik Johan Eriksson Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 1
12:00 - 14:00 MC238 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 1
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Eva Hansson
12:00 - 14:00 MA432 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Internationell politik Eva Hansson Seminarium 2
14:00 - 16:00 MA209 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Internationell politik Eva Hansson Seminarium 2
11:00 - 13:00 MC546 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Internationell politik Eva Hansson Seminarium 2
13:00 - 15:00 ME453 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Internationell politik Eva Hansson Seminarium 2
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun
11:00 - 13:00 MA624 Föreläsning Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp4 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 3
13:00 - 15:00 MC238 Seminarium Grupp3 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 3
10:00 - 12:00 ME556 Seminarium Grupp2 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 3
13:00 - 15:00 MC238 Seminarium Grupp1 Statsvetenskap A Internationell politik Mats Braun Seminarium 3