Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MA636 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
14:00 - 16:00 LOGOS-221 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Viktig studieinformation
10:00 - 12:00 MB416 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
14:00 - 16:00 MC216 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
14:00 - 16:00 MC221 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
14:00 - 16:00 MC329 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
10:00 - 12:00 MB416 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski Förskolans historia
14:00 - 16:00 LOGOS-263 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding Fusk och plagiat
14:00 - 16:00 MA209 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
14:00 - 16:00 MA211 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
14:00 - 16:00 MA434 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
08:00 - 10:00 MB313 (Svarta lådan) ELP, Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Lundberg Bouquelon
12:00 - 14:00 LOGOS-221 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
14:00 - 16:00 LOGOS-263 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
08:00 - 10:00 MD312 - Musiksal ELP, Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Martin Elfsberg
10:00 - 12:00 MD312 - Musiksal ELP, Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Martin Elfsberg
13:00 - 15:00 MD312 - Musiksal ELP, Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Martin Elfsberg
15:00 - 17:00 MD312 - Musiksal ELP, Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Martin Elfsberg
13:00 - 16:00 MA456 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
13:00 - 16:00 MC213 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
13:00 - 16:00 MC518 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
13:00 - 16:00 UB425 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
10:00 - 12:00 MC329 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
10:00 - 12:00 UB425 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
12:00 - 14:00 MA321 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
12:00 - 14:00 MA434 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
14:00 - 16:00 MA624 Föreläsning Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Christina Rodell Olgac
12:00 - 14:00 MA432 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
12:00 - 14:00 MC326 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
12:00 - 14:00 MC329 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
13:00 - 15:00 MA208 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
13:00 - 15:00 MA211 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
13:00 - 15:00 MC347 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
13:00 - 16:00 ME358 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
12:00 - 14:00 ME358 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
12:00 - 14:00 MC221 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
12:00 - 14:00 MC326 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
12:00 - 14:00 MC331 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
12:00 - 14:00 MA208 Seminarium Grupp4 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Andreaz Wasniowski
12:00 - 14:00 MA211 Seminarium Grupp1 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Petra Garberding
12:00 - 14:00 MA432 Seminarium Grupp2 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Farhad Jahanmahan
12:00 - 14:00 MA434 Seminarium Grupp3 Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Lotta Björkman
23:00 - 00:00 Deadline, Tentamen Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Deadline hemtenta kl. 23.59
23:00 - 00:00 Deadline, Omtentamen Utbildningsvetenskap 1, förskola Förskolan och förskolläraruppdraget, 7,5 högskolepoäng Deadline omhemtenta kl. 23.59