Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 14:00 MC546 Seminarium Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 14:00 MC546 Seminarium Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
10:00 - 14:00 MC546 Seminarium Idéhistoria A Idéer i samtiden Lena Lennerhed
08:00 - 16:00 Idéhistoria A Idéer i samtiden Inlämning av hemtenta
13:00 - 15:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
12:00 - 14:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
12:00 - 14:00 MC518 Seminarium Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Seminarium Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 12:00 MC518 Föreläsning Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
14:00 - 16:00 MC518 Seminarium Idéhistoria A Antiken och medeltiden David Östlund
10:00 - 14:00 Tentamen Idéhistoria A Antiken och medeltiden
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC246 Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC326 Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
10:00 - 12:00 MC246 Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Leif Runefelt
08:00 - 16:00 Idéhistoria A Från renässansen till franska revolutionen Inlämning av hemtenta senast kl:16.00
13:00 - 16:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
13:00 - 16:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
13:00 - 16:00 MC313 Seminarium Idéhistoria A 1800-talet Anders Burman
08:00 - 16:00 Idéhistoria A 1800-talet Inlämning av hemtenta senast kl:16.00
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Föreläsning 1
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Föreläsning 2
10:00 - 12:00 UB617 Workshop Grupp1 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Pontus Juth Kritisk informationssökning
13:00 - 15:00 UB617 Workshop Grupp2 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Pontus Juth Kritisk informationssökning
10:00 - 12:00 MC541 Seminarium Grupp1 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Seminarium 1
13:00 - 15:00 MC544 Seminarium Grupp2 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Seminarium 1
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Marie Jonsson Föreläsning 3
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Kristin Halverson Föreläsning 4
10:00 - 12:00 MC546 Seminarium Grupp1 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Seminarium 2
13:00 - 15:00 MC546 Seminarium Grupp2 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Seminarium 2
10:00 - 12:00 MC544 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Föreläsning 5
10:00 - 12:00 MC546 Föreläsning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Föreläsning 6 och intro sem.uppg 3.
10:00 - 12:00 MC544 Redovisning Grupp1 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell
13:00 - 15:00 MC544 Redovisning Grupp2 Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell
08:00 - 18:00 Inlämning Idéhistoria A Från sekelskiftet 1900 till vår tid Magnus Rodell Inlämning av hemtentamen