Starttidspunkt 08:00 - 23:00
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 14.8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 15.8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 16.8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 17.8 
DYR201, Admiralen, Informasjon, Informasjon om dyrepleierstudiet til dyrepleierstudenter kull 23, Heidi Rasch Johnsen, Nina Hammervoll
09:00
08:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, informasjon om emne DYR201 Atferd og stell , Heidi Rasch Johnsen
10:00
09:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Oppgaveskriving/ Muntlig presentasjoner, Heidi Rasch Johnsen
11:00
10:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Hva er dyrepleie?, Heidi Rasch Johnsen
12:00
11:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Klinikkutstyr og nomenklatur, Heidi Rasch Johnsen
14:00
13:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Bruk av bibliotek og kilder, Idun Gundersen
15:00
14:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Bruk av bibliotek og kilder, Idun Gundersen
16:00
15:15
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 18.8 
Immatrikulering, und.fri fra 12
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
09:00
08:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
10:00
09:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
11:00
10:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
12:00
11:15

u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 21.8 
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Fear friendly clinic , Heidi Rasch Johnsen
10:00
09:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Fear friendly clinic , Heidi Rasch Johnsen
11:00
10:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
12:00
11:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
14:00
13:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
15:00
14:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
16:00
15:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 22.8 
DYR201, Admiralen, Forelesning, Tenner og dental hygiene, Heidi Rasch Johnsen
09:00
08:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Tenner og dental hygiene, Heidi Rasch Johnsen
10:00
09:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Tenner og dental hygiene, Heidi Rasch Johnsen
11:00
10:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Tenner og dental hygiene, Heidi Rasch Johnsen
12:00
11:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
14:00
13:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
15:00
14:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kundebehandling , Lotte Marie Poulsen
16:00
15:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 23.8 
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, fôrveiledning
09:00
08:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom
10:00
09:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Prøvetaking/ oppbevaring og ID-merking, Heidi Rasch Johnsen
11:00
10:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Prøvetaking/ oppbevaring og ID-merking, Heidi Rasch Johnsen
12:00
11:15
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, Praktisk undervisning Hund fôringslære gruppe 1 , Heidi Rasch Johnsen, Nicole Frost Nyquist
15:00
13:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 24.8 
DYR201, Admiralen, Forelesning, Introduksjon til eksotisk, Mona Kristin Nordberg Philippsen
09:00
08:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kanin og marsvin, Mona Kristin Nordberg Philippsen
10:00
09:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kanin og marsvin, Mona Kristin Nordberg Philippsen
11:00
10:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Kanin og marsvin, Mona Kristin Nordberg Philippsen
12:00
11:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Reptilbiologi og dyrehold v/ Michaela Modig
14:00
13:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Reptilbiologi og dyrehold v/ Michaela Modig
15:00
14:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Reptilbiologi og dyrehold v/ Michaela Modig
16:00
15:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 25.8 
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
09:00
08:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
10:00
09:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
11:00
10:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
12:00
11:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
14:00
13:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Dyreatferd/etologi , Aga Zakoscielna
15:00
14:15

u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 28.8 
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hos katt, Aga Zakoscielna
10:00
09:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hos katt, Aga Zakoscielna
11:00
10:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hos katt, Aga Zakoscielna
12:00
11:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hos katt, Aga Zakoscielna
14:00
13:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hos katt, Aga Zakoscielna
15:00
14:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 29.8 
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Hestens atferd og kroppsspråk, Jorunn Elise Østbø
09:00
08:15
DYR201, Auditorium Pegasus, Forelesning, Hestens atferd og kroppsspråk, Jorunn Elise Østbø
10:00
09:15
DYR201, Hesteklinikken, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Hestens atferd og kroppsspråk erfaren/uerfaren, Jorunn Elise Østbø, OBLIGATORISK
11:00
10:15
DYR201, Hesteklinikken, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Hestens atferd og kroppsspråk erfaren/uerfaren, Jorunn Elise Østbø, OBLIGATORISK
12:00
11:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Smågnagere, Mona Kristin Nordberg Philippsen
14:00
13:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Ilder, Mona Kristin Nordberg Philippsen
15:00
14:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Ville dyr, Mona Kristin Nordberg Philippsen
16:00
15:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 30.8 
DYR201, Admiralen, Forelesning, Etikk, Tone Haven Hægeland
09:00
08:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Etikk, Tone Haven Hægeland
10:00
09:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Rettslære for dyrepleiere, Marit Nesje
11:00
10:15
DYR201, Admiralen, Forelesning, Rettslære for dyrepleiere, Marit Nesje
12:00
11:15
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, Praktisk undervisning Hund fôringslære gruppe 2 , Heidi Rasch Johnsen, Nicole Frost Nyquist
15:00
13:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 31.8 
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hund, Aga Zakoscielna
10:00
09:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hund, Aga Zakoscielna
11:00
10:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hund, Aga Zakoscielna
12:00
11:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hund, Aga Zakoscielna
14:00
13:15
DYR201, Digital undervisning, Via Zoom, Atferd hund, Aga Zakoscielna
15:00
14:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 1.9 
DYR201, Admiralen, Muntlig fremføring, OBLIGATORISK: Fremføring Gruppe 1 , Hanna Kim Melå Englien, Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
10:30
09:00
DYR201, Admiralen, Muntlig fremføring, OBLIGATORISK: Fremføring Gruppe 2 , Hanna Kim Melå Englien, Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
12:00
10:30
DYR201, Admiralen, Muntlig fremføring, OBLIGATORISK: Fremføring Gruppe 3 , Hanna Kim Melå Englien, Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
14:45
13:15

u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 4.9 
DYR201, Ekskursjon, Oslo Reptilpark, Heidi Rasch Johnsen
12:00
10:00
DYR201, Digital undervisning, Fuglebiologi og dyrehold, John James Debenham
14:00
13:15
DYR201, Digital undervisning, Fuglebiologi og dyrehold, John James Debenham
15:00
14:15
DYR201, Digital undervisning, Fuglebiologi og dyrehold, John James Debenham
16:00
15:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 5.9 
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Basalt smittevern på klinikken, Heidi Rasch Johnsen
10:00
09:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Basalt smittevern på klinikken, Heidi Rasch Johnsen
11:00
10:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Praktiske prosedyrer i teori før treningsklinikken, Heidi Rasch Johnsen
12:00
11:15
DYR201, Auditorium Vomma, Forelesning, Praktiske prosedyrer i teori før treningsklinikken, Heidi Rasch Johnsen
14:00
13:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 6.9 
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Treningsklinikk Gruppe 1 , Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
11:00
09:15
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Treningsklinikk Gruppe 2 , Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
13:00
11:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 7.9 
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Treningsklinikk Gruppe 4 , Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
11:00
09:15
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Treningsklinikk Gruppe 5 , Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
13:00
11:15
DYR201, klinisk kurssal, Praktisk undervisning, OBLIGATORISK: Treningsklinikk Gruppe 3 , Heidi Rasch Johnsen, OBLIGATORISK
16:00
14:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 8.9 
DYR201, Eksamen, Hjemmeeksamen, Heidi Rasch Johnsen
15:00
08:00

u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 11.9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 12.9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 13.9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 14.9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 15.9 

u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 18.9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 19.9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 20.9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 21.9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 22.9 

u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 25.9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 26.9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 27.9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 28.9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 29.9 

u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 2.10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 3.10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 4.10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 5.10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 6.10 

u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 9.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi - hovedtrekk i oppbygning av dyrekroppen , Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi - hovedtrekk i oppbygning av dyrekroppen , Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi - hovedtrekk i dyrs fysiologi , Karin Elisabeth Zimmer
12:00
11:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 10.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Bevegelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Bevegelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 11.10 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Bevegelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
09:00
08:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Bevegelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Bevegelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Cellebiologi og vevslære, Charles Mclean Press
12:00
11:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Cellebiologi og vevslære, Charles Mclean Press
15:00
14:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Cellebiologi og vevslære, Charles Mclean Press
16:00
15:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 12.10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 13.10 
DYR203, Disseksjonssal, Disseksjon, Disseksjon og demonstrasjon av hestebein/tå, Dina Turid Ulstein Jørgensen
15:00
12:15

u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 16.10 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Muskelfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
09:00
08:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Muskelfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Muskelfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
11:00
10:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 17.10 
DYR203, Kollokvie, Via Zoom, Kollokvium muskel/bevegelsessystem, Dina Turid Ulstein Jørgensen, Karin Elisabeth Zimmer
09:00
08:15
DYR203, Kollokvie, Via Zoom, Kollokvium muskel/bevegelsessystem, Dina Turid Ulstein Jørgensen, Karin Elisabeth Zimmer
10:00
09:15
DYR203, Kollokvie, Via Zoom, Kollokvium muskel/bevegelsessystem, Dina Turid Ulstein Jørgensen, Karin Elisabeth Zimmer
11:00
10:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 18.10 
DYR203, Kurssal Basalfag, Kurs, Mikroskopikurs (vev), Charles Mclean Press
11:00
08:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 19.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Nervesystemet, Erling Olaf Koppang
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Nervesystemet, Erling Olaf Koppang
11:00
10:15
DYR203, Digital undervisning, Kollokvie, Via Zoom, Charles Mclean Press
15:00
12:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 20.10 

u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 23.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Nervesystemet, Erling Olaf Koppang
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Sanses, Erling Olaf Koppang
11:00
10:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 24.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi Nervesystemet og sanseorganer, Marco Antonio Vindas
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi Nervesystemet og sanseorganer, Marco Antonio Vindas
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi Nervesystemet og sanseorganer, Marco Antonio Vindas
12:00
11:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 25.10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 26.10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 27.10 

u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 30.10 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Sirkulasjonssystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Sirkulasjonssystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
DYR203, Disseksjonssal, Disseksjon, Anatomi Sirkulasjonssystemet Preparatdemonstrasjon, Dina Turid Ulstein Jørgensen
15:00
12:15
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 31.10 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Sirkulasjonsfysiologi
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Sirkulasjonsfysiologi, Vilde Arntzen Engdal
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Sirkulasjonsfysiologi, Vilde Arntzen Engdal
12:00
11:15
DYR203, Innsikten, Kollokvie, Kollokvium nervesystemet, Erling Olaf Koppang, Marco Antonio Vindas
16:00
13:00
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 1.11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 2.11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 3.11 
DYR203, Auditorium Pegasus, Forelesning, Anatomi Respirasjonssystemet, Thea Hjemsæter
13:00
12:15
DYR203, Auditorium Pegasus, Forelesning, Anatomi Respirasjonssystemet, Thea Hjemsæter
14:00
13:15

u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 6.11 
DYR203, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Gruppearbeid, Kollokvium sirkulasjon, Dina Turid Ulstein Jørgensen, Vilde Arntzen Engdal
11:00
08:15
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 7.11 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Respirasjonsfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
09:00
08:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Respirasjonsfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Respirasjonsfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
11:00
10:15
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 8.11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 9.11 
DYR203, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Gruppearbeid, Kollokvium respirasjon, Karin Elisabeth Zimmer, Thea Hjemsæter
11:00
08:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Urinorganer, Erling Olaf Koppang
13:00
12:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Urinorganer, Erling Olaf Koppang
14:00
13:15
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 10.11 

u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 13.11 
DYR203, Auditorium Hippocampus, Forelesning, Hematologi, Karin Elisabeth Zimmer
13:00
12:15
DYR203, Kurssal Basalfag, Kurs, OBLIGATORISK: Hematologikurs, Karin Elisabeth Zimmer, OBLIGATORISK
15:00
13:15
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 14.11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 15.11 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Endokrinologi, Ida Beitnes Johansen
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Endokrinologi, Ida Beitnes Johansen
11:00
10:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Endokrinologi, Ida Beitnes Johansen
12:00
11:15
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 16.11 
DYR203, Grupperom Humerus, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Kollokvie, Kollokvium endokrinologi, Ida Beitnes Johansen, Runa Rørtveit
11:00
08:15
DYR203, Auditorium Hippocampus, Forelesning, Fysiologi Urinorganer, Karin Elisabeth Zimmer
13:00
12:15
DYR203, Auditorium Hippocampus, Forelesning, Fysiologi Urinorganer, Karin Elisabeth Zimmer
14:00
13:15
DYR203, Auditorium Hippocampus, Forelesning, Fysiologi Urinorganer, Karin Elisabeth Zimmer
15:00
14:15
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 17.11 

u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 20.11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 21.11 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Fordøyelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Fordøyelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Fordøyelsessystemet, Dina Turid Ulstein Jørgensen
12:00
11:15
DYR203, Disseksjonssal, Disseksjon, Preparatdemonstrasjon Fordøyelsesorganer, Dina Turid Ulstein Jørgensen
15:00
13:15
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 22.11 
DYR203, Admiralen, Kollokvie, Kollokvium Urinsystemet, Erling Olaf Koppang, Karin Elisabeth Zimmer
12:00
09:15
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 23.11 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Endokrine organer, Runa Rørtveit
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Endokrine organer, Runa Rørtveit
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fordøyelsesfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
13:00
12:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fordøyelsesfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
14:00
13:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fordøyelsesfysiologi, Karin Elisabeth Zimmer
15:00
14:15
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 24.11 
DYR203, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Gruppearbeid, Kollokvium Fordøyelse , Karin Elisabeth Zimmer, Thea Hjemsæter
11:00
08:15
DYR203, Admiralen, Gjennomgang, kollokviegjennomgang, Runa Rørtveit
13:00
12:00

u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 27.11 
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Hud og hudorgan, Dina Turid Ulstein Jørgensen
10:00
09:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Anatomi Hud og hudorgan, Dina Turid Ulstein Jørgensen
11:00
10:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi Temperaturregulering, Ida Beitnes Johansen
12:00
11:15
DYR203, Auditorium Vomma, Forelesning, Fysiologi Temperaturregulering, Ida Beitnes Johansen
13:00
12:15
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 28.11 
DYR203, Grupperom Fibula, Grupperom Humerus, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Kollokvie, Hud og temperatur, Dina Turid Ulstein Jørgensen, Ida Beitnes Johansen
15:00
12:15
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 29.11 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 30.11 
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Immunsystemet, Charles Mclean Press
09:00
08:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Immunsystemet, Charles Mclean Press
10:00
09:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Anatomi Immunsystemet, Charles Mclean Press
11:00
10:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Fysiologi Immunsystemet, Hege Lund
13:00
12:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Fysiologi Immunsystemet, Hege Lund
14:00
13:15
DYR203, Admiralen, Forelesning, Fysiologi Immunsystemet, Hege Lund
15:00
14:15
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 1.12 
DYR203, Grupperom Fibula, Grupperom Humerus, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Kollokvie, Immunsystemet., Charles Mclean Press, Hege Lund
11:00
08:15

u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 4.12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 5.12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 6.12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 7.12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 8.12 
DYR203, Grupperom Appendix, Grupperom Femur, Grupperom Humerus, Grupperom Olecranon, Grupperom Radius, Grupperom Scapula, Grupperom Tibia, Grupperom Ulna, Møterom Fornix, Eksamen, Muntlig Eksamen, Erling Olaf Koppang
15:00
08:15

u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 11.12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 12.12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 13.12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 14.12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 15.12 

u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 18.12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 19.12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 20.12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 21.12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 22.12 

u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mandag 25.12 
Første juledag
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tirsdag 26.12 
Andre juledag
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Onsdag 27.12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Torsdag 28.12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Fredag 29.12