Her finner du eksamensdatoer for vårsemesteret 2024.

Se Canvas og kursbeskrivelser på NHH.no for mer informasjon om hvordan kurset gjennomføres.

Frister for innleveringsoppgaver o.l. settes av kursansvarlig, og disse vil legges inn i planen fortløpende frem mot semesterstart.

Frist for innlevering av hjemmeeksamener/semesteroppgaver o.l. er absolutt. Innleveringer, tillegg eller endringer av innlevert arbeid etter fristen aksepteres ikke.

Velg "Grafisk timeplan" nederst i høyre hjørne for å se hele planen i kalenderformat. Du kan søke på enkelteksamener ved å velge "Endre søk" øverst. Husk å fjerne det forhåndsvalgte først.

Tid
Emne, Eksamen
Informasjon
Sted
Eksamen
u 16 Tir. 16.04.2024 u 16
09:00 - 13:00 BED4, Bedriftsøkonomiske beslutninger Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 17.04.2024
09:00 - 13:00 RET1, Rettslære for økonomer Gjentak Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Tor. 18.04.2024
09:00 - 13:00 BED3E, Finance Retake Se Studentweb Skoleeksamen
  Fre. 19.04.2024
09:00 - 13:00 MET1, Matematikk for økonomer Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 17 Man. 22.04.2024 u 17
09:00 - 09:15 MET4, Empiriske metoder Start 09.00 WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 12:00 NOR10, Norwegian Language for Foreign Students level I Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Ons. 24.04.2024
08:15 - 17:00 NOR11, Norwegian Language for Foreign Students level II Muntlig eksamen
09:00 - 10:00 SOL21, Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger? WISEflow Hjemmeeksamen
14:00 - 14:15 MET4, Empiriske metoder Slutt 14.00 WISEflow Hjemmeeksamen
  Tor. 25.04.2024
09:00 - 12:00 SAM1, Introduksjon til samfunnsøkonomi Gjentak Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Fre. 26.04.2024
08:15 - 17:00 NOR11, Norwegian Language for Foreign Students level II Muntlig eksamen
09:00 - 13:00 SAM22, Experimental Methods in Business and Economics WISEflow Hjemmeeksamen
u 18 Man. 29.04.2024 u 18
09:00 - 13:00 RET11, Juss for næringsdrivende Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Tir. 30.04.2024
09:00 - 12:00 SAM2, Mikroøkonomi Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tor. 02.05.2024
09:00 - 10:30 JAP10, Japansk (A1) WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 13:00 SPA10, Spansk språk (B1) Se Studentweb Digital skoleeksamen
09:00 - 12:00 TYS10, Tysk økonomisk språk Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Fre. 03.05.2024
09:00 - 13:00 SAM4, Internasjonal handel og velferdsteori Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 19 Man. 06.05.2024 u 19
09:00 - 12:00 MET4, Empiriske metoder Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tir. 07.05.2024
09:00 - 12:00 NOR11, Norwegian Language for Foreign Students level II Se Studentweb Digital skoleeksamen
09:00 - 15:00 SOL3, Organisering og implementering Gjentak Se Studentweb Digital skoleeksamen
u 20 Ons. 15.05.2024 u 20
09:00 - 13:00 BED5, Økonomisk styring Se Studentweb Digital skoleeksamen
u 21 Tir. 21.05.2024 u 21
09:00 - 14:00 SAM14, Historical Development of Modern Business Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Ons. 22.05.2024
09:00 - 13:00 BED3, Investering og finans Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tor. 23.05.2024
09:00 - 13:00 BED1, Grunnleggende bedriftsøkonomi Gjentak Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Fre. 24.05.2024
09:00 - 16:00 SOL4, Strategisk ledelse WISEflow Hjemmeeksamen
u 22 Man. 27.05.2024 u 22
08:00 - 16:00 SOL1, Psykologi og ledelse WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 13:00 MAT14, Mathematical Finance WISEflow Hjemmeeksamen
  Ons. 29.05.2024
09:00 - 14:00 MAT10, Analyse og lineær algebra Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tor. 30.05.2024
09:00 - 12:00 SAM3, Makroøkonomi Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Fre. 31.05.2024
09:00 - 11:00 FOR11, Business Taxation Se Studentweb Digital skoleeksamen
u 23 Man. 03.06.2024 u 23
09:00 - 11:00 FRA21, Fransk for næringslivet Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Ons. 05.06.2024
09:00 - 13:00 RET14, Skatterett Se Studentweb Digital skoleeksamen
09:00 - 13:00 SAM24, Incentiver, politikk og atferd Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Fre. 07.06.2024
09:00 - 14:00 SAM13, Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid Se Studentweb Digital skoleeksamen
u 24 Tir. 11.06.2024 u 24
09:00 - 14:00 MAT13, Optimering Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 12.06.2024
09:00 - 12:00 BED2, Finansregnskap Se Studentweb Digital skoleeksamen
  Tor. 13.06.2024
09:00 - 13:00 MET2, Statistikk for økonomer Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen