Her finner du eksamensdatoer for vårsemesteret 2023.

Se Canvas og kursbeskrivelser på NHH.no for mer informasjon om hvordan kurset gjennomføres.

Frister for innleveringsoppgaver o.l. settes av kursansvarlig, og disse vil legges inn i planen fortløpende frem mot semesterstart.

Frist for innlevering av hjemmeeksamener/semesteroppgaver o.l. er absolutt. Innleveringer, tillegg eller endringer av innlevert arbeid etter fristen aksepteres ikke.

Velg "Grafisk timeplan" nederst i høyre hjørne for å se hele planen i kalenderformat. Du kan søke på enkelteksamener ved å velge "Endre søk" øverst. Husk å fjerne det forhåndsvalgte først.

Tid
Emne, Eksamen
Informasjon
Sted
Eksamen
u 16 Man. 17.04.2023 u 16
09:00 - 12:00 SAM1, Introduksjon til samfunnsøkonomi Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
09:00 - 12:00 SAM4, Internasjonal handel og velferdsteori Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tir. 18.04.2023
08:00 - 16:00 FOR14, Algorithms and Computer Programming with Python Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 13:00 SOL13, Purchasing Strategy and Supply Chain Management Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
  Tor. 20.04.2023
09:00 - 15:00 SOL3, Organisering og implementering Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
  Fre. 21.04.2023
08:15 - 16:30 NOR10, Norwegian Language for Foreign Students level I Muntlig eksamen
09:00 - 13:00 RET1, Rettslære for økonomer Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
u 17 Man. 24.04.2023 u 17
08:45 - 09:00 MET4, Empiriske metoder Start 09.00 WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 12:00 NOR11, Norwegian Language for Foreign Students level II WISEflow Hjemmeeksamen
  Ons. 26.04.2023
14:00 - 14:15 MET4, Empiriske metoder End 14.00 WISEflow Hjemmeeksamen
  Tor. 27.04.2023
09:00 - 17:00 FOR18, Maritime Economics Oral exam
  Fre. 28.04.2023
09:00 - 13:00 BED1, Grunnleggende bedriftsøkonomi Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 17:00 FOR18, Maritime Economics Oral exam
u 18 Tir. 02.05.2023 u 18
09:00 - 12:00 SAM2, Mikroøkonomi Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 03.05.2023
09:00 - 13:00 RET11, Juss for næringsdrivende Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tor. 04.05.2023
09:00 - 14:00 MAT11, Differens- og differensiallikninger Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Fre. 05.05.2023
09:00 - 10:30 JAP10, Japansk 1 WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 12:00 TYS10, Tysk økonomisk språk Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 19 Man. 08.05.2023 u 19
09:00 - 13:00 MET4, Empiriske metoder WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 12:00 RRR11, Moderne regnskapsførsel i egen bedrift Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tir. 09.05.2023
09:00 - 11:00 FOR11, Business Taxation Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 10.05.2023
09:00 - 14:00 SAM16, Economic Growth and Development Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Fre. 12.05.2023
09:00 - 14:00 MAT10, Analyse og lineær algebra WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 13:00 RET14, Skatterett Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 20 Man. 15.05.2023 u 20
09:00 - 16:00 SOL4, Strategisk ledelse WISEflow Hjemmeeksamen
u 21 Man. 22.05.2023 u 21
09:00 - 13:00 BED3, Investering og finans Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tir. 23.05.2023
09:00 - 14:00 MAT12, Matematisk statistikk Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 24.05.2023
09:00 - 13:00 MET1, Matematikk for økonomer Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Tor. 25.05.2023
09:00 - 13:00 BED5, Økonomisk styring Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Fre. 26.05.2023
09:00 - 13:00 SPA20, Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur WISEflow Hjemmeeksamen
u 22 Tir. 30.05.2023 u 22
08:00 - 16:00 SOL1, Psykologi og ledelse WISEflow Hjemmeeksamen
09:00 - 13:00 MAT14, Mathematical Finance WISEflow Hjemmeeksamen
  Tor. 01.06.2023
09:00 - 12:00 SAM3, Makroøkonomi Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 23 Man. 05.06.2023 u 23
09:00 - 13:00 BED4, Bedriftsøkonomiske beslutninger Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Ons. 07.06.2023
09:00 - 13:00 FIN15, Key Concepts in Finance Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
09:00 - 14:00 MAT13, Optimering Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
  Fre. 09.06.2023
09:00 - 14:00 SAM13, Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
u 24 Man. 12.06.2023 u 24
09:00 - 12:00 SAM12, Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
  Tir. 13.06.2023
09:00 - 13:00 SAM22, Experimental Methods in Business and Economics WISEflow Hjemmeeksamen
  Ons. 14.06.2023
09:00 - 12:00 BED2, Finansregnskap Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
  Tor. 15.06.2023
09:00 - 13:00 SAM15, Firm Strategy and Competition Gjentak Se Studentweb Skriftlig skoleeksamen
09:00 - 13:00 SOL20, Managing Strategic Change Gjentak WISEflow Hjemmeeksamen
  Fre. 16.06.2023
09:00 - 13:00 MET2, Statistikk for økonomer WISEflow Hjemmeeksamen