Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal Extern Moment Föreläsare Info, Tentamen Länk, Tentamen
v 49 Tis 2020-12-01 v 49
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 10 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
  Ons 2020-12-02
10:15 - 12:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 13
13:15 - 16:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 11 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
15:15 - 17:00 FY001G, J2091, FY003X, J2031, FY015G, J2101, KE029G, J2131, KE029G, J2191, KE032G, J2151, MA019X, K2331, MA067G, K2351, MA073G, K2231, MA074G, K2221, MA075G, K2211, MA085G, K2191, MA123G, K2151, MA128G, K2401 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik GR (A), Mekanik A, Fysik GR (A), Mekanik I, Kemi GR (A), Biokemi, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, Kemi GR (A), Teknisk kemi, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, Matematik GR (B), Serier och transformer, Matematik GR (B), Serier och transformer svl M209, 46 pl, svl M210, 50 pl Övning Ingemar Lyrberg, Suprokash Hazra Räkneakut för den som vill och behöver
  Tors 2020-12-03
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik svl L111, 70 pl Övning Ingemar Lyrberg
  Fre 2020-12-04
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik ZOOM Övning Ingemar Lyrberg
13:15 - 16:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 14
v 50 Mån 2020-12-07 v 50
13:15 - 16:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 15
  Tis 2020-12-08
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 12 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
13:15 - 15:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Laboration Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 4
  Ons 2020-12-09
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik svl L111, 70 pl Övning Ingemar Lyrberg
13:15 - 15:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik ZOOM Övning Ingemar Lyrberg
15:15 - 17:00 FY001G, J2091, FY003X, J2031, FY015G, J2101, KE029G, J2131, KE029G, J2191, KE032G, J2151, MA019X, K2331, MA067G, K2351, MA073G, K2231, MA074G, K2221, MA075G, K2211, MA085G, K2191, MA123G, K2151, MA128G, K2401 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik GR (A), Mekanik A, Fysik GR (A), Mekanik I, Kemi GR (A), Biokemi, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, Kemi GR (A), Teknisk kemi, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, Matematik GR (B), Serier och transformer, Matematik GR (B), Serier och transformer svl M209, 46 pl, svl M210, 50 pl Övning Ingemar Lyrberg, Suprokash Hazra Räkneakut för den som vill och behöver
  Tors 2020-12-10
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 13 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
13:15 - 15:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 16
v 51 Mån 2020-12-14 v 51
13:15 - 16:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 14 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
  Tis 2020-12-15
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 15 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
  Ons 2020-12-16
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen 16 OBS: Förinspelad föreläsning som kan ses på Moodle.
13:15 - 15:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 17
15:15 - 17:00 FY001G, J2091, FY003X, J2031, FY015G, J2101, KE029G, J2131, KE029G, J2191, KE032G, J2151, MA019X, K2331, MA067G, K2351, MA073G, K2231, MA074G, K2221, MA075G, K2211, MA085G, K2191, MA123G, K2151, MA128G, K2401 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik GR (A), Mekanik A, Fysik GR (A), Mekanik I, Kemi GR (A), Biokemi, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, Kemi GR (A), Teknisk kemi, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, Matematik GR (B), Serier och transformer, Matematik GR (B), Serier och transformer svl M209, 46 pl, svl M210, 50 pl Övning Ingemar Lyrberg, Suprokash Hazra Räkneakut för den som vill och behöver
  Tors 2020-12-17
08:15 - 10:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik svl L111, 70 pl Övning Ingemar Lyrberg
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik ZOOM Övning Ingemar Lyrberg
13:15 - 16:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 18
v 52 Mån 2020-12-21 v 52
10:15 - 12:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Föreläsning Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 19
13:15 - 16:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen Repetition, genomgång av en gammal tenta
  Tis 2020-12-22
10:15 - 12:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Laboration Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist 5
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik svl C312, 60 pl Övning Ingemar Lyrberg
13:15 - 15:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik ZOOM Övning Ingemar Lyrberg
  Tis 2021-01-05
08:00 - 13:00 BI003X, J2041, BI003X, J2661 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi SVL, Omtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Fredrik Carlsson sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Tors 2021-01-07
08:00 - 13:00 MA019X, K2331, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik SVL, Omtenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Leif Olsson, Richard Österlund Del 1 sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Fre 2021-01-08
10:15 - 12:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik ZOOM Frågestund Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist Repetition
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
08:00 - 13:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik OSD, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist Del 1 sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
08:00 - 13:00 FY003X, J4011, FY003X, J2031, FY003X, J2671 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik SVL, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Britta Andres, Jon Kjellsson, Nicklas Blomquist Del 1 sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
  Tis 2021-01-12
08:15 - 11:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik - Föreläsning Pernilla Johnsen Repetition, genomgång av en gammal tenta
13:15 - 15:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik svl O102, SCA-salen, 80 pl Övning Ingemar Lyrberg
  Ons 2021-01-13
10:15 - 12:00 MA019X, K2331 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik ZOOM Övning Ingemar Lyrberg
15:15 - 17:00 FY001G, J2091, FY003X, J2031, FY015G, J2101, KE029G, J2131, KE029G, J2191, KE032G, J2151, MA019X, K2331, MA067G, K2351, MA073G, K2231, MA074G, K2221, MA075G, K2211, MA085G, K2191, MA123G, K2151, MA128G, K2401 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik GR (A), Mekanik A, Fysik GR (A), Mekanik I, Kemi GR (A), Biokemi, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, Kemi GR (A), Teknisk kemi, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, Matematik GR (B), Serier och transformer, Matematik GR (B), Serier och transformer svl D025, 40 pl, svl D032, 32 pl Övning Ingemar Lyrberg, Suprokash Hazra Räkneakut för den som vill och behöver
  Tors 2021-01-14
08:00 - 13:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik OSD, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Pernilla Johnsen del 2 sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
08:00 - 13:00 MA019X, K2331, MA019X, K4291, MA019X, K2671 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik SVL, Tenta, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk Ingemar Lyrberg, Pernilla Johnsen del 2 sam, För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk

  Ändrad senaste dygnet.