Tid
Kurs
Moment
Föreläsare, Personal
Info
Tentamensinformation
Tentamen
Inspera
v 12 Fre 2023-03-24 v 12
08:30 - 11:00 MV042G Inspera Hemtentamen Caroline Söderqvist Examination 1 (Omexamination 2)
Individuell tentamen
Patologi 5 hp
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 15 Fre 2023-04-14 v 15
08:30 - 10:30 MV042G Inspera Hemtentamen Caroline Söderqvist Examination 3 (Omexamination 2)
Individuell tentamen
Behandlingsmetoder 3 hp
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk