Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Moment Ort Föreläsare Info Länk
v 3 Ons 2021-01-20 v 3
00:30 - 23:30 Omtenta SVL Lottie Jangdal Omtentamen 3 timmar.
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk