Nu +12 månader   TPRCG, HT2020 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Personal Program Moment Grp Extern lokal, Extern bokare Moment Ort Info, Tentamen Länk
v 49, 2020 
Tis1/12 13:15 - 15:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
Ons2/12 13:15 - 15:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
Fre4/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
v 50, 2020 
Mån7/12 13:15 - 15:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
Tis8/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
Tors10/12 13:15 - 15:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
Fre11/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM
v 51, 2020 
Mån14/12 13:15 - 15:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM Olles Zoom-rum
Tis15/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM Olles Zoom-rum
Ons16/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM Olles Zoom-rum
Tors17/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM Olles Zoom-rum
Fre18/12 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Lektion ZOOM Olles Zoom-rum
v 1, 2021 
Tors7/1 00:30 - 23:30 KT023G, G2281 Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Inspera hemtenta OSD sam Inspera
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
00:30 - 23:30 KT023G, G2281 Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Inspera hemtenta SVL sam Inspera
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 2, 2021 
Ons13/1 10:15 - 12:00 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Frågestund ZOOM Olles Zoom-rum
Tors14/1 00:30 - 23:30 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Webbtenta OSD, SVL
v 5, 2021 
Tis2/2 08:15 - 12:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O315, 20 pl Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration A Innevecka grupp A Kemi
Sundsvall och Härnösand
13:15 - 17:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O303, 24 pl Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration A Innevecka grupp A Energi Sundsvall och Härnösand
v 6, 2021 
Tis9/2 08:15 - 12:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O315, 20 pl Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration C Innevecka grupp B-C Kemi Sundsvall och Härnösand
13:15 - 17:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O303, 24 pl Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration C Innevecka grupp B-C Energi Sundsvall och Härnösand
Ons10/2 08:15 - 12:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O315, 20 pl Amanda Mattsson, Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration B Innevecka grupp B-C Kemi Sundsvall och Härnösand
13:15 - 17:00 ER051G, G2130, ER052G, G2140, KT024G, G2291 Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik svl O303, 24 pl Olof Björkqvist, Renyun Zhang TPRCG, HT2020
Processoperatör
Laboration B Innevecka grupp B-C Energi Sundsvall och Härnösand
v 14, 2021 
Ons7/4 00:30 - 23:30 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Webbtenta OSD, SVL
v 34, 2021 
Mån23/8 00:30 - 23:30 KT023G, G2281 Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Inspera hemtenta OSD sam Inspera
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
00:30 - 23:30 KT023G, G2281 Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Gunilla Pettersson, Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Inspera hemtenta SVL sam Inspera
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Fre27/8 00:30 - 23:30 KT024G, G2291 Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Olof Björkqvist TPRCG, HT2020
Processoperatör
Webbtenta OSD, SVL