Tid Kurs Lokal, Extern lokal Personal Program Moment Grupp Moment Tentamensform Info Tentamensinfo Tentamen Inspera
v 40, 2022 
Fre7/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 1 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 2 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
v 41, 2022 
Mån10/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Tis11/10 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Ons12/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
13:15 - 15:00 BI003X, J2371 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Malin Undin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Frågestund NAT, Institutionen för naturvetenskap Etologi
15:15 - 17:00 FY033G, J2031, KE035G, J2091, KE035G, J2101, MA019X, K2211, MA068G, K2351, MA069G, K2361, MA078G, K2251, MA115G, K2401, MA117G, K2411, MA123G, K2431, MA139G, K2341, MA141G, K2481 Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp, Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik GR (A), Algebra, 3 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp, Matematik GR (B), Matematisk modellering, 6 hp, Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2021, TAUMG, HT2022, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TDTEA, HT2022, TEFIG, HT2021, TEHIG, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH, Energiingenjör Hållbara fastigheter
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors13/10 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 2 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Fre14/10 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 1 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
v 42, 2022 
Mån17/10 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Tis18/10 10:15 - 12:00 BI003X, J2371 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Malin Undin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Frågestund NAT, Institutionen för naturvetenskap inför tenta
Information Inspera
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Ons19/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
15:15 - 17:00 FY033G, J2031, KE035G, J2091, KE035G, J2101, MA019X, K2211, MA068G, K2351, MA069G, K2361, MA078G, K2251, MA115G, K2401, MA117G, K2411, MA123G, K2431, MA139G, K2341, MA141G, K2481 Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp, Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik GR (A), Algebra, 3 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp, Matematik GR (B), Matematisk modellering, 6 hp, Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp svl R106, 48 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2021, TAUMG, HT2022, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TDTEA, HT2022, TEFIG, HT2021, TEHIG, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH, Energiingenjör Hållbara fastigheter
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors20/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 1 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning 2 MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
v 43, 2022 
Mån24/10 08:00 - 13:00 BI003X, J2371 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Malin Undin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Inspera salstentamen - Sundsvall Tenta Sam

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats.
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
Ons26/10 15:15 - 17:00 FY033G, J2031, KE035G, J2091, KE035G, J2101, MA019X, K2211, MA068G, K2351, MA069G, K2361, MA078G, K2251, MA115G, K2401, MA117G, K2411, MA123G, K2431, MA139G, K2341, MA141G, K2481 Fysik GR (A), Ingenjörsmetodik, 6 hp, Kemi GR (A), Allmän kemi, 9 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik GR (A), Algebra, 3 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 6 hp, Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp, Matematik GR (B), Matematisk modellering, 6 hp, Matematik GR (C), Fysikens matematiska metoder, 6 hp svl M207, 42 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2021, TAUMG, HT2022, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TDTEA, HT2022, TEFIG, HT2021, TEHIG, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH, Energiingenjör Hållbara fastigheter
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Fre28/10 14:00 - 19:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Tenta Del 1, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 44, 2022 
Mån31/10 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap Kursstart / fö 1
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 1. Introduktion – Fysikens värld
Tis1/11 13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 2. Fysikerns sätt att se
Ons2/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl C310, 90 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 3. Att uppskatta världen
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 2
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors3/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 4. Rörelse – Medel- och konstant hastighet
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 5. Momentanhastighet
Fre4/11 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 1
v 45, 2022 
Mån7/11 08:15 - 10:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 6. Acceleration
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 2 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 1 – Experimentell metodik
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 3 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 1 – Experimentell metodik
15:15 - 17:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 1 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 1 – Experimentell metodik
Tis8/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 3
10:00 - 17:00 KT029G, G2111, MA073G, K2381 Kemiteknik GR (A), Material- och energibalanser, 3 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp svl Grönborgs Magnus Eriksson BMAUP, HT2022, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2022, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2022, TIDEG, HT2022, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Industridesign, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Information IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi MyteC-mässa
09:30 Gästföreläsning
10:15-11 Fika, SIMS-mässa, mingel
11:00-11:45 Pitchtävling
12:00 Lunch, SIMS-mässa, mingel
13:00 Gästföreläsning
14-14:30 Prisutdelning
Ons9/11 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O111, Sunds Defibrator, 50 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 4
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 7. Fritt fall och konsten att tolka grafer
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors10/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 2
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 1 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 2 – s(t) och v(t) samt acceleration med tracker
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 2 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 2 – s(t) och v(t) samt acceleration med tracker
15:15 - 17:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 3 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 2 – s(t) och v(t) samt acceleration med tracker
Fre11/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl N109, Fälldinsalen, 178 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 5
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 8. Från Aristoteles till Newton. Krafter.
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Workshop NAT, Institutionen för naturvetenskap 1
v 46, 2022 
Mån14/11 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 6
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 9. Forts. krafter samt Newtons första lag
Tis15/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 10. Newtons tredje lag. Fysikaliska modeller
Ons16/11 08:15 - 10:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 11. Energi och arbete
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 7
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors17/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 12. Kinetisk energi
Arbete
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 13. Mekanisk energi
Fre18/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 8
10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 3
v 47, 2022 
Mån21/11 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 9
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 14. Friktion, Luftmotstånd
Tis22/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 10
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 3 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 3 – Mekanisk energi och rörelse med tracker
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 1 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 3 – Mekanisk energi och rörelse med tracker
15:15 - 17:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 2 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 3 – Mekanisk energi och rörelse med tracker
Ons23/11 08:15 - 10:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 4
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 15. Termofysik- Tryck
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 11
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors24/11 08:15 - 11:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 1 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 4 – Arkimedes princip, krafter
12:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 2 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 4 – Arkimedes princip, krafter
15:15 - 18:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 3 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 4 – Arkimedes princip, krafter
Fre25/11 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl L111, 70 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Workshop NAT, Institutionen för naturvetenskap 2
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 16. Temperatur
v 48, 2022 
Mån28/11 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 12
Tis29/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 17. Tillståndslagen för ideala gaser
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 13
Ons30/11 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 18. Värme och specifik värmekapacitet
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 19. Energikvalitet
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors1/12 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 14
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 20. Elektricitet – elektrisk laddning och fält
Fre2/12 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 21. Spänning
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 5
v 49, 2022 
Mån5/12 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 22. Ström. Resistens
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 15
Tis6/12 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 23. Koppling av motstånd
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 16
Ons7/12 13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 24. Elektrisk energi och effekt
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors8/12 08:15 - 10:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 1 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 5 - Elektricitet
10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 2 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 5 - Elektricitet
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 17
15:15 - 17:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O303, 24 pl Marcus Eriksson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Laboration 3 NAT, Institutionen för naturvetenskap Lab 5 - Elektricitet
Fre9/12 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 6
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap Repetition och gamla tentauppgifter mm
v 50, 2022 
Mån12/12 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 18
Tis13/12 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 19
13:15 - 15:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap Repetition och gamla tentauppgifter mm
Ons14/12 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl L111, 70 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 20
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Tors15/12 10:15 - 12:00 FY003X, J2391 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup svl O102, SCA-salen, 80 pl Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap Repetition och gamla tentauppgifter mm
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 7
Fre16/12 13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl L111, 70 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Workshop NAT, Institutionen för naturvetenskap 3
v 51, 2022 
Mån19/12 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 21
Tis20/12 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M102, 90 pl Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Föreläsning NAT, Institutionen för naturvetenskap 22
13:15 - 15:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap 8
Ons21/12 15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M210, 50 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
v 1, 2023 
Tis3/1 10:15 - 12:00 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup svl M103, 30 pl, ALC Soumia Touhami TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
Övning NAT, Institutionen för naturvetenskap Inför tentamen
Ons4/1 00:30 - 23:30 BI003X, J2371 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Malin Undin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Inspera salstentamen - Sundsvall Omtenta Sam

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats.
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
15:15 - 17:00 FY001G, J2361, FY003X, J2391, FY015G, J2161, KE029G, J2171, KE029G, J2471, KE032G, J2181, MA019X, K2211, MA067G, K2231, MA073G, K2381, MA074G, K2391, MA075G, K2241, MA085G, K2331, MA123G, K2431, MA128G, K2441 Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, 15 fup, Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp, Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp, Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp, Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp, Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup, Matematik GR (A), Algebra med funktionslära, 7,5 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp, Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp, Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 6 hp, Matematik GR (B), Serier och transformer, 7,5 hp svl M207, 42 pl Suprokash Hazra BMAUP, HT2022, TAUMG, HT2020, TBASX, HT2022, TCTKM, HT2021, TCTKM, HT2022, TDATG, HT2021, TDATG, HT2022, TDESA, HT2021, TDESA, HT2022, TDTEA, HT2022, TELTA, HT2021, TELTA, HT2022, TFYSA, HT2021, TFYSA, HT2022, TINDA, HT2020, TINDA, HT2022, TTKKA, HT2022, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Automationsingenjör, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Räkneakuten för den som vill och behöver
Lör7/1 00:30 - 23:30 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta Del 1, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 2, 2023 
Tors12/1 00:30 - 23:30 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Soumia Touhami, Tomas Nilson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Tenta Del 2, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 10, 2023 
Fre10/3 00:30 - 23:30 KE004X, J2330 Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, 7,5 fup Håkan Edlund TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Tenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 11, 2023 
Ons15/3 00:30 - 23:30 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Soumia Touhami, Tomas Nilson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta Del 2, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Lör18/3 00:30 - 23:30 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Ingemar Lyrberg TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta Del 1, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 13, 2023 
Mån27/3 00:30 - 23:30 BI003X, J2371 Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 fup Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Malin Undin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Inspera salstentamen - Sundsvall Omtenta Sam

Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats.
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk.
Kom till tentasalen 20-30 minuter innan tentan startar och medtag egen dator där SEB installerats
v 14, 2023 
Tors6/4 00:30 - 23:30 KE004X, J2330 Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, 7,5 fup Håkan Edlund TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 16, 2023 
Ons19/4 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Tenta del 1 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 17, 2023 
Lör29/4 00:30 - 23:30 MA019X, K2211 Matematik BE, Baskurs 3 i matematik, 15 fup Soumia Touhami, Tomas Nilson TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta Del 2, sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 18, 2023 
Lör6/5 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta del 1 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 19, 2023 
Ons10/5 00:30 - 23:30 KE004X, J2330 Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, 7,5 fup Håkan Edlund TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 21, 2023 
Mån22/5 00:30 - 23:30 MA020X, K2090 Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Tenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Ons24/5 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Tenta del 2 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 22, 2023 
Tors1/6 00:30 - 23:30 MA020X, K2090 Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Fre2/6 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta del 2 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 33, 2023 
Mån14/8 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta del 1 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 34, 2023 
Mån21/8 00:30 - 23:30 MA020X, K2090 Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 fup TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik Salstentamen - Sundsvall Omtenta sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
Ons23/8 00:30 - 23:30 KE005X, J2340 Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp Erika Wallin TBASX, HT2022
Basår/behörighetsgivande utbildning
NAT, Institutionen för naturvetenskap Salstentamen - Sundsvall Omtenta del 2 För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk

  Ändrad senaste dygnet.