Tid Kurs Lokal, Extern lokal Personal Program Moment Tentamensform Info Tentamensinfo Tentamen
v 39, 2022 
Fre30/9 14:00 - 19:00 FÖ099G, L4151 Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp osd G3355, 70 pl Cecilia Dalborg SEKOG, HT2020
Ekonomprogram, Fristående kurs GR NML
EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Salstentamen - Östersund Tenta 5 h sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 43, 2022 
Fre28/10 14:00 - 19:00 FÖ099G, L4151 Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Cecilia Dalborg SEKOG, HT2020
Ekonomprogram, Fristående kurs GR NML
EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Salstentamen - Östersund Omtenta 5 h sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 48, 2022 
Fre2/12 00:30 - 23:30 FÖ099G, L4151 Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Cecilia Dalborg SEKOG, HT2020
Ekonomprogram, Fristående kurs GR NML
EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Salstentamen - Östersund Omtenta 5 h sam För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk