Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Personal Program Moment Ort Info, Tentamen
v 50, 2020 
Tors10/12 08:00 - 13:00 FÖ091G, L7021 Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Anna-Maria Jansson TINSG, HT2018, TINSG, HT2018
Informatik med inriktning systemutveckling, Fristående kurs GR DST
Webbtenta OSD Digital tentamen i Moodle. För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. Sam
08:00 - 13:00 FÖ091G, L7021 Företagsekonomi GR (A), Externredovisning Anna-Maria Jansson TINSG, HT2018, TINSG, HT2018
Informatik med inriktning systemutveckling, Fristående kurs GR DST
Webbtenta SVL Digital tentamen i Moodle. För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. Sam