Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Personal Program Moment Extern lokal, Extern bokare Moment Ort Info, Tentamen
v 50, 2020 
Fre11/12 00:30 - 23:30 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Webbtenta OSD Skrivs i Moodle, Sam
00:30 - 23:30 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Webbtenta SVL Skrivs i Moodle, Sam
v 51, 2020 
Tors17/12 09:00 - 11:30 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Seminarium ZOOM Seminarium Granska C-uppsats
v 1, 2021 
Tis5/1 11:45 - 12:00 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Inlämning - Inlämning av uppsats
Inlämningslåda i Moodle
v 2, 2021 
Ons13/1 08:00 - 17:00 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Seminarium ZOOM Uppsatsseminarier
Detaljerat schema ges i kursen då det är beroende på antal färdiga uppsatser
Tors14/1 08:00 - 17:00 FH038G, N2271 Folkhälsovetenskap GR (C) Heléne Dahlqvist Fristående kurs GR DST Seminarium ZOOM Uppsatsseminarier
Detaljerat schema ges i kursen då det är beroende på antal färdiga uppsatser