v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/1 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
-
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
inställd sjukdom
15:00
13:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/1 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl L212, 36 pl
Liselott Zell, Maria Visén
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/1 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
1
10:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Workshop
1, 2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
1
15:00
13:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Zoom
Mikael Marklund
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Designprocessen
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
16:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/1 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
Zoom
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
1
14:15
13:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/1 

v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 31/1 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
12:00
10:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/2 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl L111, 70 pl
Magnus Eriksson
TDTEA, HT2021
Civilingenjör i datateknik
Föreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Om prototyputveckling, och versionshantering inom IT. Campus eller zoom https://miun-se.zoom.us/my/mageri
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
15:00
13:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/2 
IG004A, F2140, IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi AV, Projektledning, Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Zoom
Johan Lilja, Lisa Sällvin
TCTKM, HT2018, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2018, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2018, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2018, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2018, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Projektintroduktion och gruppindelning, IPP och Projektledning. Viktigt att alla deltar eller meddelar frånvaro.
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
12:00
10:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/2 
KE032G, J2441
Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer
Zoom
Jennie Sandström
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Omexamination
CHE, Institutionen för kemiteknik
Projektarbete - Seminarium Obligatorisk anmälan på kurssida i Moodle. Grupper publiceras på kurssida i Moodle.
10:00
08:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl L213, 24 pl, datorsal, svl L214, 24 pl, datorsal
Magnus Eriksson
TDTEA, HT2021
Civilingenjör i datateknik
Laboration
1
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Git och Android
17:00
13:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/2 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl M204, 35 pl, Anatomisalen
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
15:00
13:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/2 

v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 7/2 
IG004A, F2140, IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi AV, Projektledning, Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2018, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2018, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2018, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2018, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2018, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
1
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
17:00
13:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 8/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
12:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
15:00
13:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Lärarlöst gruppmöte
17:00
15:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 9/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
10:00
08:15
DT028G, F2021, DT178G, F2671
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, Datateknik GR (A), Introduktion till programmering
svl L212, 36 pl
Jan-Erik Jonsson, Nayeb Maleki
TDATG, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Datateknik, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Redovisning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Uppsamlingstillfälle för labb- och projektredovisningar.
12:00
10:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl L213, 24 pl, datorsal, svl L214, 24 pl, datorsal
Magnus Eriksson
TDTEA, HT2021
Civilingenjör i datateknik
Laboration
2
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Git och Android
17:00
13:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 10/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
10:00
08:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Christoph Ebbert, Lisa Sällvin
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Miun Innovation
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
17:00
13:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 11/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
10:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl M207, 42 pl
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
2
17:00
13:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 12/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 13/2 

v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/2 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl Da101c, Workshoplab
Jonas Lindeberg, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Grupphandledning Tvätteriet makerspace
17:00
13:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
10:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
17:00
13:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
12:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl R108, 48 pl
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
15:00
13:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
17:00
13:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/2 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl Da101c, Workshoplab
Jonas Lindeberg, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Grupphandledning Tvätteriet makerspace
12:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
3
17:00
13:15
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/2 
v 7 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/2 

v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 21/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
5
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
17:00
13:15
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 22/2 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
5
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
17:00
13:15
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 23/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
10:00
08:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
IT-etik och blockschema. I zoom-rum https://miun-se.zoom.us/my/mageri eller på plats .
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
miun-se.zoom.us
12:00
10:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 24/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 25/2 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl M207, 42 pl
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
10:00
08:15
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 26/2 
v 8 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 27/2 

v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 28/2 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
6
10:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl M102, 90 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Föreläsning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
6
12:00
10:15
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/3 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
C, D, E
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
15:00
13:15
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/3 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Workshop
1
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
15:00
13:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/3 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl R108, 48 pl
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
1
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
17:00
13:15
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/3 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Jan Lundgren, Jan Pourian, Jonas Lindeberg, Jonas Nyström, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Handledning 1 med ämneslärare
Eventuella rum bokas av respektive lärare nära hens kontor
12:00
08:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Lärarlöst gruppmöte
15:00
13:15
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/3 
v 9 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/3 

v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 7/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 8/3 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl L111, 70 pl
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
A, B
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
Tentaövning
10:00
08:15
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Gästföreläsare, Lisa Sällvin
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Gästföreläsning
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Gästföreläsning – Att arbeta i projekt
12:00
10:15
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 9/3 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
10:00
08:15
IG004A, F2140, IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi AV, Projektledning, Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2018, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2018, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2018, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2018, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2018, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
2
15:00
13:15
FY003X, J2261, FY003X, J2021, FY004X, J2440, FY016G, J2730, FY024G, J2060, FY038G, J2090, KE004X, J2420, KE028G, J2180, KE030G, J2140, KE034G, J2120, KE036G, J2170, MA020X, K2010, MA095G, K2370, MA098G, K2390, MA118G, K2400, MA118G, K2410, MA129G, K2440, MA130G, K2420
Fysik BE, Baskurs 1 i fysik, Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, Fysik GR (B), Mekanik II, Fysik GR (B), Mekanik II, Grundläggande forskningsmetodik, fördjupningskurs, Kemi BE, Baskurs 1 i kemi, Kemi GR (A), Organisk kemi, Kemi GR (B), Biokemi, Kemi GR (B), Kemisk dynamik, Kemi GR (B), Kemisk jämviktslära, Matematik BE, Baskurs 4 i matematik, Matematik GR (A), Analys för ingenjörer, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Diskret matematik, Matematik GR (A), Diskret matematik A
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDATG, HT2021, TDESA, HT2016, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TEFIG, HT2021, TEKRG, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2020, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Datateknik, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Elkraftingenjör, Energiingenjör, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 10/3 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Lärarlöst gruppmöte
10:00
08:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl N109, Fälldinsalen, 178 pl
Andreas Lind
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Föreläsning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
12:00
10:15
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
svl R108, 48 pl
Soumia Touhami
TDTEA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk fysik
Övning
2
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
17:00
15:15
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 11/3 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Jan Lundgren, Jan Pourian, Jonas Lindeberg, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Handledning 1 med ämneslärare
Eventuella rum bokas av respektive lärare nära hens kontor
12:00
08:15
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
svl S111, Analoglabbet, 21 pl
Irida Shallari
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
Laboration
2
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
4
17:00
13:15
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 12/3 
v 10 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 13/3 

v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/3 
ET061G, D2190
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL
David Krapohl
TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
EKS, Institutionen för elektronikkonstruktion
Salstentamen - Sundsvall
Tenta
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
www.miun.se
23:30
00:30
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/3 
MA129G, K2440, MA130G, K2420
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, Matematik GR (A), Differentialkalkyl
Andreas Lind
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Salstentamen - Sundsvall
Tenta
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
www.miun.se
23:30
00:30
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/3 
v 11 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/3 

v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 21/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 22/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 23/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 24/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 25/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 26/3 
v 12 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 27/3 

v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 28/3 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 29/3 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 30/3 
FY018G, J2010, FY025G, J2580, KE005X, J2110, KE012G, J2240, KE012G, J2100, MA080G, K2350, MA087G, K2360, MA097G, K2380, MA131G, K2430, MA132G, K2490
Fysik GR (A), Modern fysik, Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori, Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, Kemi GR (B), Analytisk Kemi, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (B), Kryptografi, Matematik GR (B), Matematisk statistik, Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2020, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2019, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 31/3 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Lärarlöst gruppmöte
15:00
13:15
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 1/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 2/4 
v 13 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 3/4 

v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 4/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 5/4 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Jan Lundgren, Jan Pourian, Jonas Lindeberg, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Handledning 2 med ämneslärare
Eventuella rum bokas av respektive lärare nära hens kontor
17:00
13:15
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 6/4 
FY018G, J2010, FY025G, J2580, KE005X, J2110, KE012G, J2240, KE012G, J2100, MA080G, K2350, MA087G, K2360, MA097G, K2380, MA131G, K2430, MA132G, K2490
Fysik GR (A), Modern fysik, Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori, Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, Kemi GR (B), Analytisk Kemi, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (B), Kryptografi, Matematik GR (B), Matematisk statistik, Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik
svl M210, 50 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2020, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2019, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 7/4 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Lärarlöst gruppmöte
17:00
15:15
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 8/4 
IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
Jan Lundgren, Jan Pourian, Jonas Lindeberg, Lisa Sällvin, Magnus Eriksson
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Handledning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Handledning 2 med ämneslärare
Eventuella rum bokas av respektive lärare nära hens kontor
12:00
08:15
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 9/4 
v 14 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 10/4 

v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 11/4 
IG004A, F2140, IG028G, F2010
Industriell organisation och ekonomi AV, Projektledning, Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling
TCTKM, HT2018, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2018, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2018, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2018, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2018, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
-
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
3
17:00
15:15
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 12/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 13/4 
FY018G, J2010, FY025G, J2580, KE005X, J2110, KE012G, J2240, KE012G, J2100, MA080G, K2350, MA087G, K2360, MA097G, K2380, MA131G, K2430, MA132G, K2490
Fysik GR (A), Modern fysik, Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori, Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, Kemi GR (B), Analytisk Kemi, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (B), Kryptografi, Matematik GR (B), Matematisk statistik, Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik
svl M207, 42 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2020, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2019, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 14/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 15/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 16/4 
v 15 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 17/4 

v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/4 
DT028G, F2021, DT178G, F2671
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, Datateknik GR (A), Introduktion till programmering
Nayeb Maleki
TDATG, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TFYSA, HT2020
Datateknik, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
IST, Institutionen för informationssystem och -teknologi
Salstentamen - Sundsvall
Omtenta
2 h
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
www.miun.se
23:30
00:30
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/4 
KE032G, J2441
Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer
Jennie Sandström
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
CHE, Institutionen för kemiteknik
Inspera salstentamen - Sundsvall
Omtenta
Omtentamen I, 3 h
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
www.miun.se
https://miun.inspera.com
23:30
00:30
FY018G, J2010, FY025G, J2580, KE005X, J2110, KE012G, J2240, KE012G, J2100, MA080G, K2350, MA087G, K2360, MA097G, K2380, MA131G, K2430, MA132G, K2490
Fysik GR (A), Modern fysik, Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori, Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, Kemi GR (B), Analytisk Kemi, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (A), Integralkalkyl, Matematik GR (B), Kryptografi, Matematik GR (B), Matematisk statistik, Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik
svl M207, 42 pl
Suprokash Hazra
BMAUP, HT2021, TBASX, HT2021, TCTKM, HT2020, TCTKM, HT2021, TDESA, HT2020, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2019, TDTEA, HT2020, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2020, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2020, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021, TTKKA, HT2021
Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Biomedicinsk analytiker, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik, Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH
Övning
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Räknestuga för den som vill och behöver
17:00
15:15
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/4 
MA073G, K2541, MA075G, K2321
Matematik GR (A), Linjär algebra I, Matematik GR (A), Linjär algebra I
Cornelia Schiebold
TCTKM, HT2021, TDESA, HT2021, TDTEA, HT2021, TELTA, HT2021, TFYSA, HT2021, TINDA, HT2021
Civilingenjör i teknisk design, Civilingenjör i datateknik, Civilingenjör i industriell ekonomi, Fristående kurs GR NML, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i elektroteknik, Civilingenjör i teknisk fysik
MOD, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik
Salstentamen - Sundsvall
Omtenta
5 h sam MA074G del 1 Ö-sund och S-vall + MA075G Ö-sund
För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
www.miun.se
23:30
00:30
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/4 
v 16 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/4