Tid
Kurstillfälle
Kursnamn
Lokal, Extern lokal
Personal, Gästföreläsare
Programtillfälle, Programtillfälle
Program
Moment
Tentamenstyp
Info
Tentamensform
Tentamensinfo
Tentamen
Inspera
v 13, 2023 
Tis2023-03-28 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Tors2023-03-30 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
v 14, 2023 
Tis2023-04-04 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Ons2023-04-05 17:00 - 21:00 FÖ020G L2150 VT2023 Sundsvall NML, FÖ085G L2160 VT2023 Sundsvall NML, JU002G L2300 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA022G L2070 VT2023 Sundsvall NML Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp, Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp, Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp, Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp, Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp svl Grönborgs HT2020, SEKOG, HT2021, SEKOG, HT2022, SEKOG, HT2022, SEKOA Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram Information EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Sundekons Quize på Grönborgs
Tors2023-04-06 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
v 15, 2023 
Tis2023-04-11 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Tors2023-04-13 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism + seminarium
v 16, 2023 
Tis2023-04-18 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
Tors2023-04-20 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Föreläsning EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism + seminarium
v 17, 2023 
Tors2023-04-27 08:00 - 12:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Inspera Hemtentamen EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
17:45 - 18:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom
-
Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Deadline EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Inlämningsuppgift
Fre2023-04-28 13:15 - 15:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Zoom Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Seminarium EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism
v 22, 2023 
Ons2023-05-31 08:00 - 12:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Inspera Hemtentamen EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk
v 34, 2023 
Ons2023-08-23 08:00 - 12:00 NA019G L2040 VT2023 Sundsvall NML, NA019G L4080 VT2023 Östersund NML, NA019G L7260 VT2023 Flexibel Sundsvall/Östersund DST Nationalekonomi GR (B), Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp Barbro Widerstedt HT2021, SEKOG, HT2021, SEKOG Ekonomprogram, Fristående kurs GR DST Inspera Hemtentamen EJT, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism Omtenta För att få skriva tentamen är det obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i Ladok. För mer information kring tentamensreglerna se länk