OBS: Det kan skje endringer i timeplanen både fram til og etter semesterstart.
Tid Emne Rom Lærer Informasjon
u 33 Ons. 18.08.2021 u 33
10:00 - 11:00 Frivillig semesteråpningsgudstjeneste i Fagerborg kirke.
u 35 Tir. 31.08.2021 u 35
10:20 - 12:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
14:15 - 16:00 TEOL5580, DIA5230 AUD1 Asgeir Sele
  Ons. 01.09.2021
09:10 - 11:05 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Kjetil Haga
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
16:15 - 17:00 PED5520, TEOL5580, TEOL5550, K5720, MET5515 412 Kristin Graff-Kallevåg Fellessamling, Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)
  Tor. 02.09.2021
09:10 - 11:05 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Tron Fagermoen
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Astrid Sandsmark
u 38 Fre. 24.09.2021 u 38
11:30 - 13:00 TEOL2542, TEOL2510, PED5520, TEOL5310, TEOL5580, AVH5065, TEOL5550, DIA5230 AUD2 Fredrik Saxegaard, Harald Hegstad, Inge Westly, Ole Jakob Filtvedt Seminar
u 39 Tir. 28.09.2021 u 39
10:20 - 15:00 TEOL5580, DIA5230 AUD4, Digitalt Asgeir Sele, Kjetil Haga
  Ons. 29.09.2021
09:15 - 15:00 TEOL5580, DIA5230 AUD4, Digitalt Asgeir Sele, Kjetil Haga
  Tor. 30.09.2021
09:10 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD4, Digitalt Asgeir Sele, Kjetil Haga
15:00 - 17:00 TEOL5580, DIA5230 AUD4, Digitalt Asgeir Sele, Astrid Sandsmark, Kjetil Haga, Tron Fagermoen
u 42 Ons. 20.10.2021 u 42
11:30 - 15:00 TEOL2542, PED5520, TEOL5310, TEOL5580, AVH5065, TEOL5550, DIA5230 AUD2 Fredrik Saxegaard, Inge Westly Seminar, Halvdagsseminar kirkelig utd., Også tilgjengelig digitalt.
u 45 Fre. 12.11.2021 u 45
09:10 - 12:00 TEOL5420, TEOL5510, TEOL5580 AUD1 Asgeir Sele, Asle Eikrem, Elisa Stokka, Roald Eskildsen For teologistudenter, Tverrfaglig seminar
u 46 Tir. 16.11.2021 u 46
10:20 - 12:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
  Ons. 17.11.2021
09:10 - 11:05 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
14:15 - 16:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele
  Tor. 18.11.2021
09:10 - 11:05 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Kjetil Haga
12:15 - 14:00 TEOL5580, DIA5230 AUD2 Asgeir Sele, Kjetil Haga Dialogisk evaluering, Oppsummering
EmnekodeEmnenavn
AVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
DIA5230Ledelse og diakoni i kontekst
K5720Kristen livstolkning og livsmestring
MET5515Metode Kirkelig undervisning
PED5520Kirken som lærende fellesskap
TEOL2510Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
TEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
EmnekodeEmnenavn
TEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
TEOL5420Etikk og religionsfilosofi
TEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
TEOL5550Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
TEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner