OBS: Det kan skje endringer i timeplanen både fram til og etter semesterstart.
Tid Emne Rom Lærer Informasjon
u 33 Ons. 18.08.2021 u 33
10:00 - 11:00 Frivillig semesteråpningsgudstjeneste i Fagerborg kirke.
u 38 Fre. 24.09.2021 u 38
11:30 - 13:00 TEOL2542, TEOL2510, PED5520, TEOL5310, TEOL5580, AVH5065, TEOL5550, DIA5230 AUD2 Fredrik Saxegaard, Harald Hegstad, Inge Westly, Ole Jakob Filtvedt Seminar
EmnekodeEmnenavn
AVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
DIA5230Ledelse og diakoni i kontekst
PED5520Kirken som lærende fellesskap
TEOL2510Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
TEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
EmnekodeEmnenavn
TEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
TEOL5550Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier
TEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner