Abonnér
 
Gå til forrige måned
Mar  
Gå til neste måned

OBS: Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i timeplanen fram til semesterstart.
Tid Undergruppe, Emne Rom Lærer Informasjon
11:00 - 12:15 Foreningsdag - SR, Kantina
11:15 - 12:00 Rekrutteringstime, Kantina, Informasjon om videre studier - for studenter på lavere nivå ,
12:00 - 13:00 Coffee Hour
17:00 - 18:30 MF-Revyen, første forestilling
20:00 - 21:30 MF-Revyen, andre forestilling
12:00 - 13:00 Coffee Hour
09:00 - 16:00 Temadag - Studentprest - Taize
10:00 - 16:00 RPSY5030 AUD1 Gry Stålsett, Lars Johan Danbolt, Tatjana Schnell
09:00 - 11:00 RPSY5030 AUD3 Gry Stålsett, Lars Johan Danbolt
11:15 - 12:00 Lunsjseminar, studentprestene
12:00 - 16:00 RPSY5030 AUD3 Gry Stålsett, Lars Johan Danbolt
12:00 - 13:00 Coffee Hour
12:15 - 14:00 AVH5060, FIL5010, MET5010, MET5115, MET5215, MET5310, MET5920, RPSY5030, TEOL5575, TEOL5649, TEOL6110, TEOL6733 405 Fredrik Saxegaard, Tone Stangeland Kaufman For teol. profesjonsstudenter, Kullsamling 10. semester
09:00 - 16:00 RPSY5030 AUD3 Gry Stålsett, Lars Johan Danbolt
12:00 - 14:00 Faglig arrangement, SR, Aud2 ,
11:15 - 14:00 Allmøte (Aud1)
00:00 - 00:00 Skjærtorsdag
00:00 - 00:00 Langfredag
00:00 - 00:00 Påskeaften
00:00 - 00:00 Første påskedag
00:00 - 00:00 Andre påskedag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
11:15 - 13:00 Semestergudstjeneste
00:00 - 00:00 Arbeidernes dag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Grunnlovsdag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Kristi Himmelfartsdag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Pinseaften
00:00 - 00:00 Første pinsedag
00:00 - 00:00 Andre pinsedag
AVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
FIL5010De store spørsmålene
MET5010Empiriske forskningsmetoder
MET5115Bibelfaglig metode: Det gamle testamente
MET5215Bibelfaglig metode: Det nye testamente
MET5310Methodology: Texts and History
MET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
RPSY5030Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død
TEOL5575Tros- og livsfortelling
TEOL5649Global Pentecostalism in a Multi-Religious Society
TEOL6110Hebraisk fordypning
TEOL6733Jesu oppstandelse - tekster, fortolkning og hermeneutikk