Abonnér
 
Gå til forrige måned
Mai  
Gå til neste måned

OBS: Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i timeplanen fram til semesterstart.
Tid Undergruppe, Emne Informasjon
11:15 - 13:00 Semestergudstjeneste, Marianne Munz preker. MF-koret synger. Kirkekaffe. ,
00:00 - 00:00 Arbeidernes dag
14:15 - 16:00 Guest lecture, Prof. Shalom Goldman AUD 3 ,
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Grunnlovsdag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Kristi Himmelfartsdag
12:00 - 13:00 Coffee Hour
00:00 - 00:00 Pinseaften
00:00 - 00:00 Første pinsedag
00:00 - 00:00 Andre pinsedag
09:00 - 16:00 Semesteravslutning