OBS: Det kan skje endringer i timeplanen både fram til og etter semesterstart.
Tid Emne
u 33 Ons. 18.8 u 33
10:00 - 11:00 Frivillig semesteråpningsgudstjeneste i Fagerborg kirke.