Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Använd pilarna uppe till vänster för att byta vecka
v 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 19/10 
P 19, Retorik och kommunikation, Mikael Andersson, Distans
12:00
08:30
Lön 20, *Personal, Gunilla Simonsson*, 403 teori
12:00
08:30
EU 19, Inköp bemann tj Tekn konsult, Tommy Brismo, 405 teori
12:00
08:30
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
12:00
09:00
P 20VT, LiA 1, Gunilla Simonsson, Extern adress
17:00
09:00
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
16:00
13:00
BIM, Modellering med Revit , Rabi Hanon, Distans
16:00
13:00
P 19, Retorik och kommunikation, Mikael Andersson, Distans
16:30
13:00
Lön 20, *Personal, Gunilla Simonsson*, 403 teori
16:30
13:00
EU 19, Inköp bemann tj Tekn konsult, Tommy Brismo, 407 teori
16:30
13:00
v 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 20/10 
P 19, Retorik och kommunikation, Mikael Andersson, Distans
12:00
08:30
Lön 19, Syst löneadm- ek. pers.redov, Tiina Talari, 403 teori
12:00
08:30
P 20HT, Legal english 1, Simon Evans, 405 teori
12:00
08:30
EU 20, Upphandlingsdokument, Bo Hansson, 411 teori
12:00
08:30
Cert. Ekass/Löneadmin, Löneadministration, Hassan Ranjbar, 413 teori/data
12:00
09:00
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
12:00
09:00
P 20VT, LiA 1, Gunilla Simonsson, Extern adress
17:00
09:00
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
16:00
13:00
BIM, Modellering med AutoCAD , Pablo ., Distans
16:00
13:00
P 19, Retorik och kommunikation, Mikael Andersson, Distans
16:30
13:00
Lön 19, Syst löneadm- ek. pers.redov, Tiina Talari, 403 teori
16:30
13:00
P 20HT, Legal english 1, Simon Evans, 405 teori
16:30
13:00
EU 20, Upphandlingsdokument, Bo Hansson, 411 teori
16:30
13:00
v 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 21/10 
P 20HT, Legal english 1, Simon Evans, 405 teori
12:00
08:30
Lön 20, *Personal, Gunilla Simonsson*, 403 teori
12:00
08:30
EU 19, Inköp bemann tj Tekn konsult, Tommy Brismo, 441 teori
12:00
08:30
Cert. Ekass/Löneadmin, Löneadministration, Hassan Ranjbar, 413 teori/data
12:00
09:00
VVS Ingenjör 2.0, 3D-modulering program/verktyg, Hans Sundström, Distans
12:00
09:00
P 20VT, LiA 1, Gunilla Simonsson, Extern adress
17:00
09:00
VVS Ingenjör 2.0, 3D-modulering program/verktyg, Hans Sundström, Distans
16:00
13:00
P 20HT, Legal english 1, Simon Evans, 405 teori
16:30
13:00
Lön 20, *Personal, Gunilla Simonsson*, 403 teori
16:30
13:00
EU 19, Inköp bemann tj Tekn konsult, Tommy Brismo, 441 teori
16:30
13:00
v 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 22/10 
Lön 19, Syst löneadm- ek. pers.redov, Tiina Talari, 403 teori
12:00
08:30
EU 20, Upphandlingsdokument, Bo Hansson, 441 teori
12:00
08:30
Cert. Ekass/Löneadmin, Löneadministration, Hassan Ranjbar, 413 teori/data
12:00
09:00
VVS Ingenjör 2.0, 3D-modulering program/verktyg, Hans Sundström, Distans
12:00
09:00
P 20VT, LiA 1, Personal, Extern adress
17:00
09:00
VVS Ingenjör 2.0, 3D-modulering program/verktyg, Hans Sundström, Distans
16:00
13:00
Cert. Ekass/Löneadmin, Bokföring, Omtentamen, 413 teori/data
16:00
13:00
Lön 19, Syst löneadm- ek. pers.redov, Tiina Talari, 403 teori
16:30
13:00
EU 20, Upphandlingsdokument, Bo Hansson, 441 teori
16:30
13:00
v 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 23/10 
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
12:00
09:00
P 20HT, Legal english 1, Gunilla Simonsson, Distans
14:00
09:00
P 20VT, LiA 1, Personal, Extern adress
17:00
09:00
Certifierad Researcher, Rättsresearch, Peter Isaksson, 441 teori, Distans
16:00
13:00
BIM, Modellering med Revit , Rabi Hanon, Distans
16:00
13:00
P 20HT, Tentagenomgång, Marie Bråberg, Distans
15:30
14:30

 
BIM
 
Cert. Ekass/Löneadmin
 
Certifierad Researcher
 
EU 19
 
EU 20
 
Lön 19
 
Lön 20
 
P 19
 
P 20HT
 
P 20VT
 
VVS Ingenjör 2.0