Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

Använd pilarna uppe till vänster för att byta månad
Tid Klass Ämne Lokal
v 41 Måndag 2020-10-05 v 41
13:00 - 14:00 19YH-PL Juridik 4
Tentamen
001
  Onsdag 2020-10-07
09:00 - 12:00 Cert. Ekass/Löneadmin Bokföring
Examination
001
  Torsdag 2020-10-08
09:00 - 12:30 20YH-PL-VT Juridik 2
Omtentamen
Distans
12:30 - 13:30 20YH-PL-VT Juridik 2
Omtentamen
Distans
  Fredag 2020-10-09
10:00 - 13:00 20YH-PL-HT Juridik 1
Tentamen
001
13:00 - 14:00 20YH-PL-HT Juridik 1
Tentamen
001
v 42 Fredag 2020-10-16 v 42
09:00 - 13:00 19YH-PL Juridik 4
Tentamen
001
13:00 - 14:00 19YH-PL Juridik 4
Tentamen
001
v 43 Torsdag 2020-10-22 v 43
13:00 - 16:00 Cert. Ekass/Löneadmin Bokföring
Omtentamen
413
v 45 Torsdag 2020-11-05 v 45
10:00 - 14:00 20YH-PL-HT Juridik 1
Omtentamen
001
  Fredag 2020-11-06
09:00 - 13:00 19YH-PL Juridik
Omtentamen
001
  Lördag 2020-11-07
13:00 - 16:00 Cert Ek ass kväll Löneadministration
Examination
403
v 47 Tisdag 2020-11-17 v 47
09:00 - 12:00 Cert. Ekass/Löneadmin Löneadministration
Examination
403
  Fredag 2020-11-20
09:00 - 13:00 20YH-PL-HT Ekonomi
Tentamen
001
v 49 Fredag 2020-12-04 v 49
09:00 - 12:00 Cert Researcher Research
Examination
403
  Lördag 2020-12-05
13:00 - 16:00 Cert Ek ass kväll Bokslut
Examination
403
v 51 Måndag 2020-12-14 v 51
13:00 - 16:00 Cert Löneadm LÖN II
Examination
405
  Tisdag 2020-12-15
09:00 - 12:00 Cert Ek ass 1 Bokslut
Examination
413
v 6 Fredag 2021-02-12 v 6
09:00 - 14:00 20YH-PL-HT Juridik 2
Tentamen
001
v 7 Torsdag 2021-02-18 v 7
09:00 - 13:00 19YH-PL Juridik 5
Tentamen
001
v 9 Fredag 2021-03-05 v 9
09:00 - 13:00 19YH-PL Legal english 2
Tentamen
001
v 10 Torsdag 2021-03-11 v 10
09:00 - 13:00 20YH-PL-VT Juridik 4
Tentamen
001
v 23 Fredag 2021-06-11 v 23
09:00 - 14:00 Juridik 5
Tentamen
001
 
19YH-PL
 
20YH-PL-HT
 
20YH-PL-VT
 
Cert Ek ass 1
 
Cert Ek ass kväll
 
Cert Löneadm
 
Cert Researcher
 
Cert. Ekass/Löneadmin