Tentamen
Tid
v 8 Lör 2021-02-27 v 8
07:30 - 15:00 156705, 156705.91.105690, KC:Au
08:00 - 15:00 156705, 156705.91.105690, KC:Hg
09:00 - 12:00 314960, HSC:B336

Omtenta
Tid
v 8 Lör 2021-02-27 v 8
08:00 - 13:00 156705, DigTenta, KEMA03, KEMA03-0711, KEMA03-20H
09:00 - 11:00 314956, HSC:B335, SJSG12, SJSG12-T1, SSK-T1

OmtentaFör

Inga bokningar

Hemtenta
Tid
v 8 Fre 2021-02-26 v 8
19:00 - 20:00 500044, MRSK62, MRSK62-1701, MRSK62-21V

OmtentaHem

Inga bokningar

Dugga

Inga bokningar

KontSkrivn

Inga bokningar

Munta

Inga bokningar

ETIA10

Inga bokningar