Tentamen
Tid
v 37 Fre 2021-09-17 v 37
08:00 - 12:00 253099, 253099.11.112833, PSPB12, SAPSP-2-2:2
09:00 - 12:00 500111, LINA14, LINA14-1903, LINA14-21H, LINB21, LINB21-1903, LINB21-21H, SOL:H435, ling-mtr
12:00 - 17:00 314956, HSC:B263B
12:00 - 17:00 314956, HSC:B236C
15:00 - 17:00 156151, MH:309B, ro6854kl

Omtenta

Inga bokningar

OmtentaFör

Inga bokningar

Hemtenta

Inga bokningar

OmtentaHem

Inga bokningar

Dugga
Tid
v 37 Fre 2021-09-17 v 37
09:00 - 16:00 253191, SOPA31, SOPA31-21H-Lund, soch-mkn
09:00 - 16:00 253191, SOPA31, SOPA31-21H-Hbg, soch-mkn

KontSkrivn

Inga bokningar

Munta

Inga bokningar

ETIA10

Inga bokningar