Tentamen
Tid
v 24 Fre 2021-06-18 v 24
06:30 - 14:00 156705, 156705.91.105690, KC:Au

Omtenta
Tid
v 24 Fre 2021-06-18 v 24
08:00 - 13:00 500600, SOL:L201, nord-pce, ÄSVD01, ÄSVD01-1602, ÄSVD01-20H
08:00 - 14:00 156705, DistansCovid19, KEMM23, KEMM23-1901, KEMM23-21V

OmtentaFör

Inga bokningar

Hemtenta

Inga bokningar

OmtentaHem

Inga bokningar

Dugga

Inga bokningar

KontSkrivn

Inga bokningar

Munta

Inga bokningar

ETIA10

Inga bokningar