Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 2 Fr 2015-01-09 v 2
08:00 - 10:00 FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, 107151, Matematik LTH, LTH, FMA435-0208, Tredimensionell vektoranalys, Three-dimensional Vector Analysis, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Tentatyp: Omtentamen, OmtentaFör, Omtentamen med föranmälan, Retake exam requiring registration, Tentamensaktivitet
v 3 Ti 2015-01-13 v 3
08:00 - 13:00 Vic:1A, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 24, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Bokas enbart efter bekräftelse av lokalbokning@bygg.lu.se. Victoriastadion är enbart tillgänglig avtalade tidsperioder. Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, Vic:1B, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 24, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Bokas enbart efter bekräftelse av lokalbokning@bygg.lu.se. Victoriastadion är enbart tillgänglig avtalade tidsperioder. Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, Vic:1C, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 24, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Bokas enbart efter bekräftelse av lokalbokning@bygg.lu.se. Victoriastadion är enbart tillgänglig avtalade tidsperioder. Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FMA430, Flerdimensionell analys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp1. LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, B2:O lp:84 BI2:O lp:84 BME2:O lp:84 C2:O lp:84 D2:O lp:84 E1:O lp:87 F1:O lp:86 I1:O lp:86 IBYA3:V lp:86 IBYV3:V lp:86 IDA3:V lp:84 IEA3:V lp:84 K2:O lp:84 L2:O lp:84 M1:O lp:87 MD1:O lp:87 N2:O lp:84 V2:O lp:84 W2:O lp:86, Studierektor@math.lth.se,expedit, 10, 107151, 107151.11.100468, FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, T-B2, Bioteknik, åk B2, B2, LTH, Civilingenjörsutbildning i bioteknik, åk 2 Master of Science in Engineering, Biotechnology, year 2 , T-BI2, Brandingenjörsutbildning, åk Bi2, BI2, LTH, Brandingenjörsutbildning, åk 2 Bachelor of Science in Fire Protection Engineering, year 2 , T-BME2, Medicin och teknik, åk BME2, BME2, LTH, Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik, åk 2 Master of Science in Engineering, Biomedical Engineering, year 2, T-E1, Elektroteknik, åk E1, E1, LTH, Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 1 Master of Science in Engineering, Electrical Engineering, year 1 , T-F1, Teknisk fysik, åk F1, F1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Physics, year 1 , T-I1, Industriell ekonomi, åk I1, I1, LTH, Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 1 Master of Science in Engineering, Industrial Engineering and Management, year 1 , T-K2, Kemiteknik, åk K2, K2, LTH, Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, åk 2 Master of Science in Engineering, Chemical Engineering, year 2, T-L2, Lantmäteri, åk L2, L2, LTH, Civilingenjörsutbildning i lantmäteri, åk 2 Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management, year 2, T-M1, Maskinteknik, åk M1, M1, LTH, Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 1 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, year 1, T-MD1, Maskinteknik m teknisk design, åk MD1, MD1, LTH, Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design, åk 1 Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering with Industrial Design, year 1, T-N2, Teknisk nanovetenskap, åk N2, N2, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, åk 2 Master of Science in Engineering, Engineering Nanoscience, year 2, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, T-V2, Väg- och vattenbyggnad, åk V2, V2, LTH, Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, åk 2 Master of Science in Engineering, Civil Engineering, year 2, 107151, Matematik LTH, LTH, FMA430-0108, Flerdimensionell analys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp1. LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, OmtentaFör, Omtentamen med föranmälan, Retake exam requiring registration, Tentamensaktivitet
v 12 Fr 2015-03-20 v 12
08:00 - 13:00 MA 10H, MA:201.8, Annexet, GEM, Skrivsal, 24, 25, Whiteboardtavla, Sölvegatan 20, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande (Platser Covid). Om digital tentamen planeras i salen måste detta bokas av Lokalbokningen eftersom salen ej är förberedd med strömförsörjning., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, LTH, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, MA 10I, MA:201.9, Annexet, GEM, Skrivsal, 24, 25, Whiteboardtavla, Sölvegatan 20, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande (Platser Covid). Om digital tentamen planeras i salen måste detta bokas av Lokalbokningen eftersom salen ej är förberedd med strömförsörjning., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, LTH, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, 107151, Matematik LTH, LTH, FMA435-0108, Flerdimensionell analys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, Tentamen, Examination, CH. HT. J. K-mhm. K-thm. LU. N. S, Tentamensaktivitet
v 16 Må 2015-04-13 v 16
10:00 - 12:00 MA 9A, MA:202.1, Annexet, GEM, Skrivsal, 24, 25, Whiteboardtavla, Sölvegatan 20, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande. Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas Lokalbokningen på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, LTH, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, MA 9B, MA:202.2, Annexet, GEM, Skrivsal, 24, 25, Whiteboardtavla, Sölvegatan 20, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande. Om digital tentamen/e-tentamen planeras i salen måste detta meddelas Lokalbokningen på förhand. Salen har fast möblering med eluttag i varje bord., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, LTH, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, Jacob Stordal Christiansen, math-jst, jacob_stordal.christiansen@math.lth.se, 046-2229863, Matematik LTH och numerisk analys, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, 107151, Matematik LTH, LTH, Tentamen, Examination, CH. HT. J. K-mhm. K-thm. LU. N. S, Tentamensaktivitet
v 34 To 2015-08-20 v 34
08:00 - 10:00 MA 10H, MA:201.8, Annexet, GEM, Skrivsal, 24, 25, Whiteboardtavla, Sölvegatan 20, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande (Platser Covid). Om digital tentamen planeras i salen måste detta bokas av Lokalbokningen eftersom salen ej är förberedd med strömförsörjning., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, LTH, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 1, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, 107151, Matematik LTH, LTH, FMA435-0208, Tredimensionell vektoranalys, Three-dimensional Vector Analysis, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Tentatyp: Omtentamen, OmtentaFör, Omtentamen med föranmälan, Retake exam requiring registration, Tentamensaktivitet
v 35 On 2015-08-26 v 35
14:00 - 19:00 Vic:1D, Victoriastadion, GEM, Skrivsal, 24, 40, Svenshögsvägen 23, 222 41 Lund, Handikappanpassad, Gemensamma undervisningslokaler, Bokas enbart efter bekräftelse av lokalbokning@bygg.lu.se. Victoriastadion är enbart tillgänglig avtalade tidsperioder. Plats för 24 skrivande + 1 tentamensvakt. Enbart 2 sektioner kan användas samtidigt för närvarande., Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se, Centrala schemaläggningen, Lokalbokning@bygg.lu.se, Externt, N/A, TimeEdit, Prisgrupp H. Skrivsal 2, 809202, 809202.91.117415.81.100, 51130, 31220, FMA435, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Pi1:O lp:86-87, Studierektor@math.lth.se, 10, 107151, 107151.11.100468, T-Pi1, Teknisk matematik, åk Pi1, Pi1, LTH, Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 1 Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics, year 1, 107151, Matematik LTH, LTH, FMA435-0108, Flerdimensionell analys, Calculus in Several Variables, LTH 1617 lp3. LTH 1617 lp4, LTH, Tentatyp: Ordinarie Tentatyp: Omtentamen, OmtentaFör, Omtentamen med föranmälan, Retake exam requiring registration, Tentamensaktivitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera Alla