Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Tentamen
Tid
v 36 Fre 2012-09-07 v 36
09:00 - 10:30 156401, BCB:A213, BIOR49
13:00 - 15:00 500106, SOL:H435, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA21, SVEA21-0803, nord-lod
v 37 Mån 2012-09-10 v 37
09:00 - 11:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR58
v 38 Mån 2012-09-17 v 38
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D1, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.4, ics-lfe
  Tis 2012-09-18
10:00 - 12:00 253091, Ed:129-hela, FKVA12, FKVA12-D1, Workshop, hist-lpa
10:00 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D1, Workshop, hist-mol
  Tors 2012-09-20
11:00 - 12:00 500055, ARKH10, ARKH10-1102, ark-jwi
v 39 Mån 2012-09-24 v 39
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D2, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-euc
  Tis 2012-09-25
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D1, Utlämning
12:00 - 13:00 253091, Ed:129-hela, FKVA12, FKVA12-D1, Frågestund, hist-lpa, hist-mol
  Fre 2012-09-28
08:00 - 12:00 500106, SFSA05-0701, SFSA15, SOL:H239a, SOL:L207, nord-hel
09:00 - 12:00 500123, SOL:L403, TYSA21, TYSA21-0704, tysk-hhe
14:00 - 18:00 263011, FEKH10, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-nha
  Lör 2012-09-29
14:00 - 18:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SOL:H140, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA02, SPAA02-0701, rom-ccl, rom-pzt
v 40 Mån 2012-10-01 v 40
08:00 - 12:00 263011, ENTN31, Sp:01.4, fek-jiw
08:00 - 13:00 500500, CTRA10, CTRA10-1101, CTRA21, CTRA21-1101, RHIA11, RHIA11-1101
08:00 - 13:00 500500, ISLA11, ISLA21
10:00 - 12:00 156401, BCE:T109, BIOR24
14:00 - 15:00 263011, FEKH20, Kår:125
14:00 - 18:00 263011, FEKG20, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-jan
  Tis 2012-10-02
08:00 - 12:00 107466, Sp:27, Sparta:26, T-L5-fe, T-L5-fr, VFTN10, VFTN10-0111
09:00 - 13:00 156401, BCB:D227, BINP11
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D1, Utlämning
12:30 - 13:00 253091, FKVA12, FKVA12-D1, Inlämn
13:00 - 17:00 500132, EUHA11, EUHA11-1001, SOL:H104, slav-mno
14:00 - 19:00 263081, STAA31, STAA31-D1, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
14:00 - 19:00 263081, Kår:125, STAA31, STAA31-D1
14:00 - 19:00 263081, Ed:022, Ed:025, Ed:026, STAA31, STAA31-D1
  Ons 2012-10-03
08:00 - 13:00 500500, BIVB21
13:00 - 17:00 156911, BCE:Blå Hallen, MVET10, mvx-hhn
  Fre 2012-10-05
08:00 - 12:00 500107, NODA12, NODA12-1001, NODB11, NODB11-1001, SOL:H135b, SOL:H140, SOL:L207, nord-lko
08:00 - 13:00 500106, SOL:L123, SOL:L602, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA21, SVEA21-0803
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D1
  Lör 2012-10-06
09:00 - 12:00 500124, RYSA01, RYSA01-0803, SOL:A129b, ling-aka
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0701, FPRA21, FPRA21-0701, FPRB03, FPRB03-0901, FTEA12, FTEA12-0701, FTEA21, FTEA21-0801, FTEB04, FTEB04-0901
v 41 Mån 2012-10-08 v 41
09:00 - 16:00 156401, BCB:D205, BCB:D215b, BIOR69
  Tis 2012-10-09
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D4, Kår:125, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-ch0
  Ons 2012-10-10
13:00 - 17:00 202011, JRHN11, JUR:Sem
  Tors 2012-10-11
08:00 - 13:00 156311, NGEA11
13:00 - 17:00 500101, ENGK01, ENGK01-0701, SOL:H135a, engl-bbe
14:00 - 18:00 263011, BUSN12, Sp:01.3
14:00 - 18:00 263011, FEKH14, Sp:01.1
  Fre 2012-10-12
09:00 - 11:00 156401, BCB:A261b, BIOR58
13:00 - 17:00 500123, SOL:L403, TYSA31, TYSA31-0703, TYSK01, TYSK01-0703, tysk-mny
14:00 - 17:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706, engl-bbe
14:00 - 17:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706
  Lör 2012-10-13
09:00 - 13:00 500103, NYGA01, NYGA01-0701, SOL:A121, klas-vsa
v 42 Mån 2012-10-15 v 42
08:00 - 13:00 263141, INFC20, Sp:01.1, Sp:01.3, ics-lfe
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG32, NEKG32-D1, nek-bhu
  Tis 2012-10-16
09:00 - 13:00 156401, BCB:A213, BIOC02
09:00 - 13:00 156911, BCB:D205, MVEN15
09:00 - 15:00 156401, BCE:Blå Hallen, BIOC02
09:00 - 16:00 156401, BCE:B130, BCE:B131, BCE:E121, BIOR69
14:00 - 17:00 500123, SOL:H435, SOL:L201, TYSA01, TYSA01-0701, tysk-mny
  Ons 2012-10-17
12:00 - 16:30 500230, JOUA01, SOL:H104
  Tors 2012-10-18
08:00 - 12:00 107434, 3T:C548, 3T:E413, T-IBYA2, VBEA20, VBEA20-0112
08:00 - 13:00 263021, Ed:022, Ed:025, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, Kår:125, NEKA12, NEKA12-1101, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-ejo
14:00 - 19:00 263141, SYSA12, SYSA12-D5
14:00 - 19:00 263141, SYSA11-D6, SYSA21, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-ter
  Fre 2012-10-19
08:00 - 12:00 500101, ENGA21, ENGA21-0701, engl-mjo
08:00 - 12:00 202011, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5
09:00 - 12:00 156311, GC2:209, NGEN01
14:00 - 16:00 500101, ENGA21, ENGA21-0702, ENGK01, ENGK01-0703
14:00 - 20:00 202011, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, LAGC01
15:00 - 19:00 500011, HTXF01-0701, HTXF04, Kung:104
  Lör 2012-10-20
09:00 - 13:00 500123, SOL:A129b, TYSE01, TYSE01-0701, tysk-mny
14:00 - 19:00 500105, JAPC01, JAPC01-1101, JAPC03, JAPC03-1101, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101
v 43 Mån 2012-10-22 v 43
08:00 - 13:00 107121, EDAA05, EDAA05-0209, T-D1, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107201, EITF15, EITF15-0109, Sp:01.4, T-Pi3
08:00 - 13:00 107201, ESS010, ESS010-0112, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-E1
08:00 - 13:00 107146, FKMN01, FKMN01-0108, T-M4, T-MD4
08:00 - 13:00 107151, FMA420, FMA420-0103, T-C2, T-F1, T-Pi1, T-W2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
08:00 - 13:00 107147, FMEN20, FMEN20-0109, M:M1, M:M2, T-F4-bem, T-M4-bem, T-Pi4-bs
08:00 - 13:00 107136, FMFF05, FMFF05-0108, IMV:1, IMV:2, T-F2
08:00 - 13:00 107152, FMSF15, FMSF15-0111, T-D4-ks, T-E4-pe, T-F4-bm, T-F4-fm, T-F4-ssr, T-Pi4-bm, T-Pi4-fm, T-Pi4-ssr, Vic:2D
08:00 - 13:00 107760, KC:H, KET040, KET040-0104, T-K4-p, T-W4-p
08:00 - 13:00 107324, MAM120, MAM120-0108, T-C4-da
08:00 - 13:00 107324, DC:243, MAMN25, MAMN25-0111, T-D4-bg, T-L5-gi, T-MD5
08:00 - 13:00 107341, M:Ina1, M:Ina2, M:Ina3, M:Ina4, MMK010, MMK010-0211, MMKA15, T-M1, T-MD1
08:00 - 13:00 107341, DC:467, MMKN35, MMKN35-0211, T-M4-pu
08:00 - 13:00 107466, E:3308, E:3315, E:3316, T-L3, VFTF01, VFTF01-0112
08:00 - 13:00 107460, IMV:3, IMV:4, IMV:5, T-V3, VGMF15, VGMF15-0111
08:00 - 13:00 107452, Kår:125, T-V1, VTGA01, VTGA01-0107
08:00 - 13:00 263141, Ed:022, Ed:025, Ed:026, SYSA13, SYSA13-D3, ics-mwa
08:00 - 13:00 107545, 3T:C548, AEBF10, AEBF10-0212, T-MEMB1
08:00 - 17:00 107136, FFFA01, FFFA01-0107, Munta, T-N1
11:00 - 14:00 500103, GREA03, GREA03-1001, SOL:A333, klas-kbl
14:00 - 17:00 500011, FPRA11, FPRA11-0702
14:00 - 18:00 107136, FAFF10, FAFF10-0309, T-F3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 19:00 107435, ABKF01, ABKF01-0111, Ed:025, T-L5-fe
14:00 - 19:00 107121, EDA221, EDA221-0100, Ed:022, Ed:026, T-D4-bg, T-E4-bg, T-F4-bg, T-L5-gi, T-Pi4-ssr
14:00 - 19:00 107201, ETI031, ETIF05, ETIF05-0212, Sp:01.3, Sp:01.4, T-E4-f, T-F4-f, T-F4-hn, T-MFOT1, T-MSOC1, T-MWIR1, T-N4-hn
14:00 - 19:00 107201, 3T:C163, ETS601, ETS601-0105, T-IDA2, T-IEA2
14:00 - 19:00 107136, FFFN01, FFFN01-0107, Fys:H221, T-F4-nf, T-MNAV1, T-N4-m, T-N4-nf
14:00 - 19:00 107312, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, MIO012, MIO012-0196, T-E2, T-F4-fm, T-N3, T-V2, T-W3
14:00 - 19:00 107312, Kår:125, MIOA01, T-I1
14:00 - 19:00 107341, M:Ina1, M:Ina2, M:Ina3, M:Ina4, MMK010, MMK010-0211, MMKA15, T-M1, T-MD1
14:00 - 19:00 107461, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA2, T-IBYI2, T-IBYV2, VTVA30, VTVA30-0109
14:00 - 19:00 107391, EIEN15, EIEN15-0112, Sp:01.1, Sp:01.2, T-E4-em, T-E4-ra, T-M4-en
14:00 - 19:00 107201, ETTN15, ETTN15-0112, T-C4-ks, T-E4-ks, T-MSOC2, T-MWIR2, Vic:3B
14:00 - 19:00 107147, FMEA30, FMEA30-0112, T-M2, T-MD2, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A
14:00 - 19:00 107381, MVKN40, MVKN40-0112, T-F4-es, T-M5-en, T-W4-es, Vic:1D
  Tis 2012-10-23
08:00 - 13:00 107121, EDAA25, EDAA25-0111, T-D4-is, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107201, 3T:C548, 3T:E210, ETE604, ETE604-0108, T-IDA1, T-IEA1
08:00 - 13:00 107136, 3T:C525, 3T:E413, FAF604, FAF604-0112, T-IBYA1
08:00 - 13:00 107136, 3T:E230, 3T:E421, FAFA40, FAFA40-0112, T-IBYI1, T-IBYV1
08:00 - 13:00 107152, FMS065, FMS065-0109, T-Pi4-mrk, T-RH4-rh, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107152, FMSF10, FMSF10-0109, T-C4-ks, T-C4-ssr, T-D4-bg, T-D4-ssr, T-E4-bg, T-E4-ks, T-E4-mt, T-E4-pe, T-E4-ssr, T-F4-bm, T-F4-fm, T-F4-ssr, T-I4-fir, T-MWIR1, Vic:3A, Vic:3B
08:00 - 13:00 107152, FMSN25, FMSN25-0111, T-F5-fm, T-I5-ai, T-I5-fir, T-Pi5-fm, Vic:2D
08:00 - 13:00 107719, IMV:3, IMV:4, IMV:5, KAKF01, KAKF01-0109, T-B3, T-K3
08:00 - 13:00 107715, KBKA01, KBKA01-0108, Kår:125, T-B1
08:00 - 13:00 107713, IMV:1, IMV:2, KOK085, KOK085-0104, T-B4-l, T-K4-l, T-N4-nbm
08:00 - 13:00 107391, MIE100, MIE100-0104, T-E4-em, T-M5-fo, T-MD4
08:00 - 13:00 107312, MIO310, MIO310-0198, T-I3, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
08:00 - 13:00 107341, M:Ida, M:Ina1, M:Ina2, M:Ina3, M:Ina4, MMK010, MMK010-0211, MMKA15, T-M1, T-MD1
08:00 - 13:00 107351, M:IP2, MMT031, MMT031-0196, T-I4-pr, T-M4-pr
08:00 - 13:00 107466, E:3319, E:3336, T-L4-fr, T-L4-gi, VFTN05, VFTN05-0110
08:00 - 13:00 107442, Ed:022, Ed:025, T-W1, VVR111, VVR111-0102
08:00 - 13:00 107442, T-MWLU2, T-V5-vr, T-W5-vr, V:3116, V:3117, V:3118, VVR176, VVR176-0107
08:00 - 17:00 107136, FFFA01, FFFA01-0107, Munta, T-N1
12:00 - 12:30 253091, STVC63, Utlämning
14:00 - 18:00 107311, Kår:125, MTTF01, MTTF01-0107, T-E5-pe, T-I2
14:00 - 19:00 107201, ETS052, ETS052-0104, T-D2, T-E3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107201, ETS130, ETS130-0107, T-C1, Vic:3D
14:00 - 19:00 107136, FFF110, FFF110-0104, Sp:01.3, Sp:01.4, T-E4-dpd, T-E4-f, T-E4-hn, T-F4-f, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MFOT1, T-MNAV1, T-MSOC2, T-N3
14:00 - 19:00 107726, IMV:1, IMV:2, KMB023, KMB023-0104, T-B4-lm, T-MBIO1, T-MLIV1
14:00 - 19:00 107760, KTE071, KTE071-0198, T-B4-pt, T-K4-p, T-MBIO2, T-W4-p, Vic:3C
14:00 - 19:00 107381, MMV042, MMV042-0195, T-F5-bem, T-M4-bem
14:00 - 19:00 107381, MMVA01, MMVA01-0108, Sp:01.1, Sp:01.2, T-BI2
14:00 - 19:00 107435, Ed:025, Ed:026, T-V4-bf, T-V4-hb, T-V5-hb, VBFF01, VBFF01-0110, VBFN01, VBFN01-0112
14:00 - 19:00 107471, T-BI3, VBR082, VBR082-0102, Vic:3A, Vic:3B
14:00 - 19:00 107442, T-W3, VVR120, VVR120-0100, Vic:2C, Vic:2D
  Ons 2012-10-24
08:00 - 10:00 107201, E:3308, E:3336, ETSF05, ETSF05-0310, T-C2
08:00 - 12:00 107331, MMEF05, MMEF05-0110, T-M3, T-MD3, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107545, AEB010, AEB010-0104, Sp:04, Sp:05, Sp:27, Sparta:26, T-E4-em, T-F4, T-F4-es, T-M4, T-W4-es
08:00 - 13:00 107121, EDA230, EDA230-0211, T-D4-is, T-D4-pv, T-E4-pv, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107201, EITF05, EITF05-0108, Ed:022, Ed:026, T-C3, T-D4-ks
08:00 - 13:00 107146, FKM090, FKM090-0106, M:L1, T-M4-pu
08:00 - 13:00 107151, FMAF01, FMAF01-0108, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-F2, T-Pi2
08:00 - 13:00 107136, FMFF15, FMFF15-0110, Fys:H421, T-E4-f, T-N4-nf, T-N5-hn
08:00 - 13:00 107161, FRTN10, FRTN10-0108, IMV:3, IMV:4, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-ra, T-E4-ssr, T-F4-ssr, T-I4-pvs, T-Pi4-ssr
08:00 - 13:00 107719, KC:H, KC:I, KTE080, KTE080-0188, T-K4-m, T-N4-m
08:00 - 13:00 107311, IMV:1, IMV:2, MTTN30, MTTN30-0110, T-I5-mf, T-M4-lp, T-MD4
08:00 - 13:00 107466, T-L4-fe, VFT015, VFT015-0104, Vic:1D
08:00 - 13:00 107461, Kår:125, T-V3, VVBF20, VVBF20-0111
08:00 - 13:00 107435, 3T:E210, T-MEMB1, VBFF05, VBFN15-0112
13:15 - 15:00 500055, ARKA10, ARKA10-1103, Ark:SSal, ark-dol
14:00 - 19:00 107201, EITN10, EITN10-0110, Ed:026, T-C5-ks, T-E4-hn, T-MWIR2
14:00 - 19:00 107136, FAF080, FAF080-0210, Sp:01.3, T-F4-es, T-F4-f, T-F4-mt, T-MFOT1, T-MNAV1, T-N5-m
14:00 - 19:00 107145, FHLN05, FHLN05-0112, M:X1b, M:X2a, M:X2b, T-F4-bem, T-M4-bem, T-V5-ko
14:00 - 19:00 107716, KBT115, KBT115-0107, KC:H, KC:I, T-K4-p, T-MBIO1, T-W4-p
14:00 - 19:00 107711, KFK080, KFK080-0105, T-K2, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107711, KFKA01, KFKA01-0108, T-W2, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107711, KFKA05, KFKA05-0111, T-B2, Vic:1C, Vic:1D
14:00 - 19:00 107372, MTTN40, MTTN40-0110, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.4, T-I4-lp, T-I4-mf, T-M4-lp, T-M4-pu
14:00 - 19:00 107426, Kår:125, T-MWLU2, T-Pi4-bs, T-V4-at, T-V4-ko, T-V5-vr, T-W5-vr, VSMN25, VSMN25-0110
14:00 - 19:00 107461, T-IBYI2, T-IBYV2, T-L4, T-V4-tv, VTTF05, VTTF05-0110, Vic:1A, Vic:1B
14:00 - 19:00 263021, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, NEKH72, NEKN81, nek-flu, nek-kol
14:00 - 19:00 263141, SYSA14, SYSA14-D1, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 263141, INFC25, ics-ufi
15:00 - 19:00 500011, FPRK01, FPRK01-0701, FTEA21, FTEA21-0802, Kung:104
  Tors 2012-10-25
08:00 - 12:00 107121, EDA061, EDA061-0211, T-C2, Vic:1A, Vic:1B
08:00 - 12:45 156401, BCB:A213, BCE:Blå Hallen, T-BME2, T-N2, TEK295, TEK295-0104
08:00 - 13:00 107121, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, T-L2, T-M1, T-T4, T-W3, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
08:00 - 13:00 107121, EDAF10, EDAF10-0108, T-D2, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 107136, FAFA35, FAFA35-0108, T-E2, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107151, 3T:E210, FMA661, FMA661-0103, T-IDA2
08:00 - 13:00 107136, Ed:022, FMFN01, FMFN01-0110, T-F4-aft, T-F4-f, T-F4-nf, T-F4-tf, T-MFOT1, T-MNAV1, T-N4-nf
08:00 - 13:00 107161, FRTN15, FRTN15-0107, M:L1, M:L2, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-ra, T-F4-ssr
08:00 - 13:00 107311, Kår:125, MTTN25, MTTN25-0110, T-I4-lp, T-I4-mf, T-I4-pr, T-M4-lp, T-M4-pr
08:00 - 13:00 107435, T-BI2, VBFA05, VBFA05-0108, Vic:2D, Vic:3A
08:00 - 13:00 107466, Ed:025, T-L4-fe, T-L4-fr, VFRN10, VFRN10-0110
08:00 - 13:00 107466, Sp:01.1, Sp:01.2, T-L3, VFTF01, VFTF01-0212
08:00 - 13:00 107201, ETIN70, ETIN70-0112, T-D4-dpd, T-F4-hn, T-MSOC1, T-N4-hn
08:00 - 13:00 107716, KBTN01, KBTN01-0212, KC:L1, KC:L2, T-B4-mb, T-B4-pt, T-MBIO2, T-MLIV2
14:00 - 17:00 107442, T-MWLU2, T-Pi4-mrk, T-V5-vr, T-W5-vr, V:3118, VVRN10, VVRN10-0110
14:00 - 19:00 107201, ETE055, ETE055-0104, Sp:01.4, Sp:27, Sparta:26, T-F3
14:00 - 19:00 107201, ETE055-0104, ETEF01, Sp:01.3, Sp:04, Sp:05, T-Pi3
14:00 - 19:00 107201, ETT074, ETT074-0197, ETTN10, ETTN10-0112, Sp:01.1, Sp:01.2, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-bg, T-E4-mt, T-E4-ssr, T-F5-ssr, T-MWIR2, T-Pi4-ssr
14:00 - 19:00 263021, EXTA40, EXTA40-0108, T-I2, T-Pi2, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107136, FAFF01, Fys:H421, T-E4-f, T-F4-aft, T-F4-f, T-MFOT1
14:00 - 19:00 107147, FMEA20, FMEA20-0108, Kår:125, T-F2
14:00 - 19:00 107161, FRT010, FRT010-0199, T-D3, T-E3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
14:00 - 19:00 107719, KC:H, KC:I, KOO045, KOO045-0104, T-K4-m, T-N4-m
14:00 - 19:00 107312, MION25, MION25-0212, T-E5-pe, T-I4-ai, T-I5-pvs, Vic:2B, Vic:2C
14:00 - 19:00 107434, Ed:025, T-V4-bf, T-V4-hb, VBEF15, VBEF15-0110
14:00 - 19:00 263021, NEKN21, Vic:2D, nek-jho
15:30 - 18:30 500123, SOL:A129b, TYSB11, TYSB11-0701
  Fre 2012-10-26
08:00 - 12:00 107201, ETIN20, ETIN20-0111, T-D4-dpd, T-E4-dpd, T-E4-hn, T-F4-hn, T-MNAV1, T-MSOC1, T-N4-hn, Vic:3A, Vic:3B
08:00 - 12:00 500106, SFSA05-0701, SFSA16, SOL:H239a, SOL:L303b, nord-hel
08:00 - 13:00 107231, E:1328, EEM031, EEM031-0103, T-D5-ssr, T-E4-mt, T-E4-ssr, T-F4-mt, T-F4-nf, T-F4-ssr
08:00 - 13:00 107201, 3T:E413, ETEF15, ETEF15-0111, T-IEA2
08:00 - 13:00 107121, 3T:C548, ETS672, ETS672-0105, T-IDA3
08:00 - 13:00 107151, FMAA05, FMAA05-0108, T-E1, T-F1, T-L1, T-W1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107151, FMAA05, FMAA05-0108, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, T-BI1, T-V1
08:00 - 13:00 107151, Ed:025, FMAA05, FMAA05-0108, T-Pi1
08:00 - 13:00 107151, FMAA05, FMAA05-0108, Kår:125, T-I1
08:00 - 13:00 107760, KAT051, KAT051-0205, KC:H, KC:I, KETN05, KETN05-0212, T-B4, T-B4-pt, T-K4, T-K4-p, T-W4, T-W4-p
08:00 - 13:00 107745, KLG060, KLG060-0104, Sp:01.3, T-B4-lm, T-MLIV1
08:00 - 13:00 107341, DC:243, MMKN11, MMKN11-0211, T-M4-pu, T-MD4
08:00 - 13:00 107381, M:L1, MVKF15, T-M4-fo
08:00 - 13:00 107432, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA2, VBM611, VBM611-0112
08:00 - 13:00 107426, T-V3, VGTF05, VGTF05-0111, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107452, T-V5-at, V:2119, VTGN01, VTGN01-0111
08:00 - 13:00 107442, Presentation, T-MWLU1, V:1171, VVRF01, VVRF01-0107
08:00 - 13:00 107121, EDAN55, EDAN55-0112, Sp:01.1, Sp:01.2, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-bs, T-F4-pv, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107426, Sp:04, Sp:05, T-V4-ko, VSMF15-0110, VSMN35
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0701, FPRA21, FPRA21-0701, FPRB03, FPRB03-0901, FTEA12, FTEA12-0701, FTEA21, FTEA21-0801, FTEB04, FTEB04-0901
09:00 - 14:00 156311, GC1:108, NGEN04
09:00 - 14:00 156401, BCB:A182, BCB:A184, BIOR65
09:00 - 14:00 GC2:209
10:00 - 12:00 156401, BCE:T109, BIOR24
10:00 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D2, Utlämning, svet-ksn, svet-tig
12:00 - 12:30 253091, FKVB22, Utlämning
13:00 - 17:00 500106, SOL:L201, SOL:L303a, SOL:L303b, SVEF21, SVEF21-1101, SVEF22, SVEF22-1101
14:00 - 19:00 107201, ETT051, ETT051-0110, Ed:022, Ed:026, T-C3, T-MWIR1
14:00 - 19:00 107151, FMAA01, FMAA01-0108, T-BME1, T-C1, T-D1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107151, FMAA01, FMAA01-0108, T-B1, T-K1, T-N1, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107151, FMAA01, FMAA01-0108, Kår:125, T-M1, T-MD1
14:00 - 19:00 107181, Ed:025, FMI055, FMI055-0103, T-E4-em, T-E4-pe, T-F4-es, T-W4-es, T-W4-ms, T-W4-p
14:00 - 19:00 107152, FMS086, FMS086-0108, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, T-B3, T-K3, T-N3
14:00 - 19:00 107152, FMS140, FMS140-0108, KC:H, KC:I, KC:K1, KC:K2, KC:L1, KC:L2, T-W3
14:00 - 19:00 107351, MMTA05, MMTA05-0109, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-I3
  Lör 2012-10-27
08:00 - 13:00 107201, E:3139, EDI042, EDI042-0194, T-C5-ks, T-D5-ks, T-E4-ks, T-MWIR2
08:00 - 13:00 107151, FMA430, FMA430-0108, T-B2, T-BI2, T-BME2, T-K2, T-L2, T-N2, T-V2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
08:00 - 13:00 107391, MIE012, MIE012-0110, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-M3, T-MD3
08:00 - 13:00 107381, Kår:125, MVKF10, MVKF10-0110, T-M4-en, T-W4-es
09:00 - 13:00 500102, LATA04, LATA04-1001, SOL:A121, klas-csj, klas-fmn
09:00 - 13:00 500106, SOL:L207, SVEA12, SVEA12-0703
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SPAA01, SPAA01-0702, SPAA02, SPAA02-0702, rom-csh, rom-pzt
09:00 - 14:00 107151, 3T:C163, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, 3T:E421, FMA645, FMA645-0107, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, T-IDA1, T-IEA1
12:00 - 16:00 500120, ITAA12, ITAA12-1001, SOL:L503, rom-veg
14:00 - 18:00 500119, SOL:H104, SPAB01, SPAB01-0701, rom-anv
14:00 - 19:00 107121, EDA040, EDA040-0211, T-D3, T-Pi4-pv, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
v 44 Mån 2012-10-29 v 44
08:00 - 13:00 202011, JUR:Sem, JURE10
08:00 - 13:00 202011, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, LAGE01
09:00 - 14:00 156401, BCB:A261b, BIOR18
13:00 - 17:00 156911, BCE:Blå Hallen, MVET10, mvx-hhn
14:00 - 15:00 263011, Ed:025, Ed:026, FEKH20
14:00 - 18:00 263011, BUSN62, BUSN80, BUSN82, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, fek-anc
14:00 - 19:00 263021, NEKH81, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-eno
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKN31, nek-ded
15:00 - 15:30 253091, FKVA22, FKVA22-D2, Utlämning
  Tis 2012-10-30
08:00 - 12:00 263041, E-EKHA22-D1, EKHA22, Sp:01.1, Sp:01.2
08:00 - 13:00 263081, STAA31, Sp:01.3, Sp:01.4
08:00 - 13:00 263081, Kår:125, STAA31
08:00 - 13:00 263081, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, STAA31, STAH12
09:00 - 13:00 500011, FTEA12, FTEA12-0702
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVC63
14:00 - 18:00 263011, BUSN85, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, fek-nan
14:00 - 18:00 263011, BUSP61, FEKG10, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5
14:00 - 18:00 263011, FEKH11, FEKH91, Kår:125
14:00 - 19:00 263021, Ed:022, Ed:025, Ed:026, NEKH71, nek-mp0
14:00 - 19:00 202011, BERL:TL, JUFN03
  Ons 2012-10-31
08:00 - 12:00 263011, BUSN11, FEKH80, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
08:00 - 12:00 263011, BUSN61, FEKH60, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, fek-kar
08:00 - 13:00 500500, CTRA10, CTRA10-1101, CTRA21, CTRA21-1101, RHIA11, RHIA11-1101
09:00 - 12:00 156911, BCE:G110, MVET11
09:00 - 15:00 156401, BCE:T102, BIOS11
14:00 - 18:00 263041, EKHA51, Sp:01.1
14:00 - 18:00 202011, BERL:TP, JUBN07
14:00 - 19:00 263021, NEKH82, NEKP31, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-bni, nek-kla
14:00 - 19:00 263141, INFC20, Kår:125, ics-lfe
14:00 - 19:00 263141, INFN20, ics-nhm
14:00 - 19:00 263131, HARA06, HARA19, IMV:1, IMV:2, IMV:3
14:00 - 19:00 263131, HARA18
  Tors 2012-11-01
08:00 - 12:00 202011, LAGD01, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
08:00 - 13:00 263131, Ed:022, Ed:025, Ed:026, HARA04, Kår:125
08:00 - 13:00 156911, BCE:Blå Hallen, MVEC12
08:00 - 13:00 263131, HARG01
08:00 - 17:00 202011, JUZN04, jur-ubi
09:00 - 11:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR58
09:00 - 13:00 500123, SOL:L503, TYSA21, TYSA21-0703
12:00 - 16:00 500111, LINA13, LINA13-1102, LINB01, LINB01-0701, SOL:H435, SOL:L201
12:00 - 19:00 107435, T-BI2, V:2114, V:3116, V:3118, VBFA05, VBFA05-0108
13:00 - 16:00 500500, JUDA11, JUDA21, Teo:215, Teo:216, teol-jab
14:00 - 18:00 263011, Ed:025, Ed:026, FEKA84
14:00 - 18:00 263011, EC2:169, FEKH92, fek-ras
  Fre 2012-11-02
08:00 - 12:00 263011, BUSN65, FEKA82, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
08:00 - 12:00 263011, FEKA71, FEKA71-D2, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5
08:00 - 13:00 263021, EC1:131, EC1:134, EC1:135, EC1:138, EC1:237, NEKN41
08:00 - 13:00 263141, Ed:022, Ed:026, INFC40, ics-asv
08:00 - 13:00 263131, EC2:069, EC2:163, EC2:169, PEAB05
08:00 - 17:00 202011, JUZN04, jur-ubi
09:00 - 12:00 156401, BCB:D227, BIOR24
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1006, SOL:H135b
09:00 - 13:00 500114, LIVA03, LIVA03-1002, SOL:L403, litt-ezi
09:00 - 13:00 156311, GC2:209, NGEA01
09:00 - 13:00 156911, BCE:G110, MVEN03
09:00 - 14:00 156401, BCB:A213, BIOR16, BIOR49
09:00 - 14:00 156911, BCE:Röda rummet, MVEC12
09:00 - 14:00 202011, BERL:TP, JUBN02
09:00 - 15:00 156401, BCE:G111, BIOR17
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D2, Inlämn
11:30 - 12:00 253091, FKVB22, Inlämn
13:00 - 18:00 500500, BIVB21, Teo:118
14:00 - 18:00 500114, LIVA15, litt-ezi
14:00 - 20:00 202011, JURF02, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
17:30 - 18:00 253091, FKVA22, FKVA22-D2, Inlämn
  Lör 2012-11-03
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0702, SOL:H104, pa0771to
09:00 - 13:00 500120, ITAA03, ITAA03-0802, ITAK01, ITAK01-0702, rom-cck, rom-veg
09:00 - 14:00 500128, ARAB22, ARAB22-0701, ARAH10, SOL:A129b
v 45 Mån 2012-11-05 v 45
08:00 - 12:00 107181, FMI031, FMI031-0106, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.4, T-V2
08:00 - 13:00 263141, Ed:022, Ed:025, Ed:026, SYSA13, SYSA13-D6, fek-pan
09:00 - 12:00 500055, ARKA12, ARKA12-1101, Ark:SSal, ark-fek
11:00 - 15:00 500107, NODA23, NODA23-0901, NODB09, NODB09-1001, SOL:L201
13:00 - 17:00 500055, AKSA10, AKSA10-1102, Ark:SSal
14:00 - 19:00 263021, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, NEKG21, nek-kbo
  Tis 2012-11-06
09:00 - 13:00 500111, LINA12-0801, LINA13, LINB02, SOL:H140, SOL:L207, ling-gha
13:00 - 17:00 202011, BERL:AL, BERL:TL, JAEN30
15:00 - 19:00 500106, SFSA05-0701, SFSA15, SOL:H428b, SOL:H435, SOL:L602, SOL:L619, SVEE15
  Ons 2012-11-07
08:00 - 12:00 500106, SOL:A129b, SVEA21, SVEA21-0801, nord-jsv
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D2
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D2, SYSA21, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-mas
09:00 - 14:00 500106, SSLA01, SSLA01-1102, SVEA11, SVEA11-0707, nord-gjo, nord-lod
  Tors 2012-11-08
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D3, SYSA21, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-ban
09:00 - 13:00 156911, BCE:T102, MVEN15
14:00 - 18:00 500106, SOL:L403, SSLA02, SSLA02-1101, nord-mij
  Fre 2012-11-09
13:00 - 14:00 156401, BCB:A213, BIOR20
15:00 - 19:00 202011, BERL:AL, BERL:TL, JAEN31
  Lör 2012-11-10
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, engl-mjo
09:00 - 13:00 500120, ITAA03, ITAA03-0801, ITAK01, ITAK01-0701, SOL:A129b, rom-rgu, rom-veg
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, engl-mjo
v 46 Ons 2012-11-14 v 46
08:00 - 08:30 253091, STVA22, STVA22-D4, Utlämning
13:00 - 17:00 500123, SOL:H239a, TYSA31, TYSA31-0702, TYSK01, TYSK01-0702, tysk-vmo
  Tors 2012-11-15
17:30 - 18:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D4
  Fre 2012-11-16
08:00 - 15:00 202011, JUR:Sem, JURD01
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0702, FPRA21, FPRA21-0702, FPRK01, FPRK01-0701, FTEA12, FTEA12-0702, FTEA21, FTEA21-0802, HTXF04, HTXF04-0901, Kung:104
  Lör 2012-11-17
09:00 - 13:00 500103, NYGA01, NYGA01-0702, NYGA13, NYGA13-0802, SOL:A121, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
09:00 - 13:00 500107, NODB11, NODB11-1001, SOL:H135a, SOL:H135b, SOL:H435, SOL:L201, nord-rbz
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SPAA02, SPAA02-0705, rom-csh
14:00 - 18:00 500120, ITAC01, SOL:H104, SOL:H135a, rom-rgu
14:00 - 19:00 500128, ARAB01-0701, ARAC01, SOL:A129b, most-mpe
v 47 Mån 2012-11-19 v 47
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D3
09:00 - 09:30 253091, STVA22, STVA22-D5, Utlämning
  Tis 2012-11-20
10:00 - 12:00 500101, ENGB03, ENGB03-0801, SOL:A121, engl-ete
10:00 - 12:00 156401, BCE:Blå Hallen, BIOR20
13:00 - 16:00 500118, FRAK01, FRAK01-0701, SOL:B054, pa0771to
  Ons 2012-11-21
08:00 - 12:00 500500, CTRA10, CTRA10-1102
  Tors 2012-11-22
08:00 - 13:00 263141, SYSA14, SYSA14-D3
  Fre 2012-11-23
08:00 - 12:00 500106, SFSA07-0701, SFSA17, SOL:H239a, SOL:L201, nord-hel
09:00 - 13:00 500011, FPRA21, FPRA21-0703, FTEA12, FTEA12-0703, FTEA21, FTEA21-0803
10:00 - 13:00 500118, FRAK01, FRAK01-0702, SOL:L604, an1513th, pa0771to
11:00 - 19:00 500120, ITAD02, ITAD02-0901, SOL:L219
13:00 - 15:00 500118, FRAK01, FRAK01-0702, SOL:L201, an1513th, pa0771to
13:00 - 17:00 500123, SOL:A129b, SOL:H140, TYSA01, TYSA01-0702, tysk-ula
14:00 - 18:00 500120, ITAD02, ITAD02-0901, SOL:L503, rom-rtc
14:30 - 15:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D5
  Lör 2012-11-24
09:00 - 13:00 500102, LATA01, LATA01-0802, SOL:A129b, klas-jsv
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SOL:H140, SPAA01, SPAA01-0703, SPAA02, SPAA02-0703, rom-atp, rom-ijo
v 48 Mån 2012-11-26 v 48
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D4, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-ufi
13:00 - 17:00 107427, 3T:C548, 3T:E413, T-IBYI2, T-IBYV2, VSMA10, VSMA10-0109
  Tis 2012-11-27
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D3, Utlämning
  Ons 2012-11-28
08:00 - 13:00 202011, JURF03, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Tors 2012-11-29
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0703, FTEB05, FTEB05-0901, HTXF04, HTXF04-0903
09:15 - 11:00 500055, ARKA10, Ark:SSal, ark-mad
10:00 - 12:00 156401, BCB:A213, BIOR20
14:00 - 19:00 263021, Ed:022, Ed:025, Ed:026, Kår:125, NEKA12, NEKA12-1102, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Fre 2012-11-30
09:00 - 12:00 500126, SOL:A129b, ÖCKB01
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0705, SOL:H104, engl-kli
10:00 - 15:00 202011, JUBN02, JUR:Sem
14:00 - 18:00 263041, EKHB95, Kår:125, ekh-peh
  Lör 2012-12-01
09:00 - 13:00 500116, FIVA01, FIVA01-0903, SOL:A129b, SOL:H435
09:00 - 13:00 500118, FRAB02, FRAB02-0702, SOL:H135a, SOL:H135b, nord-mmb
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0703, ITAA02, ITAA02-0703, SASH25, SASH25-0701, SOL:H135a, SOL:H135b, an8701mo, rom-cck, rom-tg
v 49 Mån 2012-12-03 v 49
14:00 - 18:00 263011, ENTA70, FEKA71, FEKA71-D2, FEKA82, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Tis 2012-12-04
08:00 - 13:00 500132, FÖUN01, FÖUN01-0801, SOL:L201, SOL:L403, nord-lch
08:00 - 13:00 500500, ISLA11, ISLA23
08:00 - 13:00 500500, RHIA21
09:00 - 14:00 156401, BCB:D205, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOB09, zool-ewa
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D2, Utlämning
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D3, Inlämn
13:00 - 17:00 500107, NODA12, NODA12-1002, NODB04, SOL:H339, SOL:L123, nord-rbz
13:00 - 18:00 263131, EC2:169, HARA06, Omtenta, PEAB05
14:00 - 18:00 263011, FEKG50, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
15:00 - 16:00 500055, ARKA10, ARKA10-1104, ark-mad
15:00 - 17:00 500103, NYGA12, SOL:A333
  Ons 2012-12-05
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1003, litt-ezi
  Tors 2012-12-06
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D3, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-mka
15:00 - 18:00 500111, AUDA13, AUDA13-0701, LOGA13, LOGA13-0701, SOL:A121, SOL:A129b, ling-gha
  Fre 2012-12-07
08:00 - 13:00 156311, NGEA12
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0704, SOL:L303a, SOL:L403, SOL:L503, SOL:L601a, SOL:L604, rom-nbe
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0703, SOL:L615, rom-mag
09:00 - 13:00 500123, SOL:L207, TYSA21, TYSA21-0706
10:00 - 12:00 156311, EXTN10, GC1:108, N-NGEN07-ht12, NGEN07, T-L4-gi
13:00 - 15:00 156311, EXTN10, GC1:218, N-NGEN07-ht12, NGEN07, T-L4-fr, T-L4-gi
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D2
15:00 - 19:00 500011, FTEA21, FTEA21-0804, Kung:104
  Lör 2012-12-08
09:00 - 13:00 500123, GEMA25, GEMA25-0107, SOL:H435, tysk-mny
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0704, FRAA02-0705, SOL:H135a, an8701mo
09:00 - 13:00 500120, ITAA01, ITAA01-0704, ITAA02, ITAA02-0704, SOL:H104, rom-adi
09:00 - 13:00 500123, SOL:L403, TYSA31, TYSA31-0701, TYSK01, TYSK01-0701
09:00 - 14:00 500123, SOL:A129b, TYSA01, TYSA01-0703, tysk-bme
v 50 Mån 2012-12-10 v 50
10:00 - 11:00 500044, MRSG20
10:00 - 14:00 156311, GC2:209, NGEN03
14:00 - 17:00 500101, ENGA01, ENGA01-0701, engl-mjo
14:00 - 17:00 500101, ENGA01, ENGA01-0701
14:00 - 19:00 107975, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E218, T-TB-MaC, T-TBÅ, hbg-hli
  Tis 2012-12-11
08:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0801, SOL:L207, slav-maa
08:00 - 13:00 202011, Ed:022, Ed:025, Kår:125
10:00 - 12:00 156401, BCB:A213, BIOR20
13:00 - 17:00 202011, BERL:TL, JUFN05
15:00 - 17:00 263141, EC2:101, INFC20, ics-lfe
  Ons 2012-12-12
08:00 - 12:00 500107, NODA11, NODA11-0703, NODB03, NODB03-0701, SOL:L219, SOL:L221b
08:00 - 13:00 263141, INFM03, INFM03-D2
09:00 - 14:00 500128, ARAC02, SOL:A116, SOL:B054
14:00 - 18:00 263011, BUSN10, BUSN62, FEKH14, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3
15:00 - 18:00 500106, EXTA21-0107, EXTA25, SOL:L201, SVEE12
17:00 - 19:00 107147, E:0157, E:0162A, E:0414, E:0417, E:0418, FMEA30, M:Em1, M:Em2, M:Em3, M:Em4, M:Em5, M:Ina1, M:Ina2, M:Ina3, M:Ina4, MH:144, T-MD2
  Tors 2012-12-13
08:00 - 12:00 500107, NODA11, NODA11-0703, NODB03, NODB03-0701, SOL:L219, SOL:L221b
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D5, SYSA21, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
13:00 - 17:00 500123, SOL:L201, SOL:L207, TYSB02, TYSB11, TYSB11-0703, tysk-mny
14:00 - 17:00 500101, ENGA01, ENGA01-0707, ENGA21, ENGA21-0707, ENGK01, ENGK01-0704, engl-hgy
  Fre 2012-12-14
08:00 - 13:00 107201, 3T:E210, 3T:E230, EDI610, EDI610-0112, T-IDA1, T-IEA1
08:00 - 13:00 107391, 3T:E413, ETEF05, ETEF05-0111, T-IEA2
09:00 - 13:00 500123, SOL:L403, TYSA21, TYSA21-0702, tysk-ula
09:00 - 13:00 500011, FTEA12, FTEA12-0703, FTEA21, FTEA21-0803, Kung:104
14:00 - 19:00 107136, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E421, T-TB-FyAB1, T-TBÅ, fysi-rpe
  Lör 2012-12-15
08:00 - 13:00 107466, Sp:01.4, T-L4-fe, T-L4-fr, VFR035, VFR035-0105
09:00 - 13:00 500118, FRAB01, FRAB01-0701, FRAB01-0702, ITAA01, ITAA01-0701, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, an1513th, rom-rgu
09:00 - 13:00 500123, SOL:L503, TYSE01, TYSE01-0702, tysk-hhe
10:00 - 13:00 500119, SOL:A121, SOL:A129b, SPAA01, SPAA01-0705, rom-csh
13:00 - 14:30 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0902, tysk-bme, tysk-mny
14:00 - 18:00 500119, GEMA75, GEMA75-0110, GEMA75-0210, SOL:H104, rom-pzt
14:00 - 18:00 500119, SOL:A129b, SPAB01, SPAB01-0702, rom-anv
14:00 - 19:00 500105, JAPC01, JAPC01-1102, JAPC03, JAPC03-1103, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101, KNDA01, KNDA01-0801, KNDA11, KNDA11-0701, ost-psi
15:00 - 17:00 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0901, tysk-bme, tysk-mny
v 51 Mån 2012-12-17 v 51
00:00 - 00:00 500128, ARAB04
08:00 - 12:00 107424, Sp:01.1, T-V5-at, T-V5-hb, VBKN10, VBKN10-0112
08:00 - 12:00 263011, BUSN81, Ed:025, fek-nan
08:00 - 12:00 500106, SFSA07-0701, SFSA18, SOL:H239a, SOL:H339, nord-hel
08:00 - 13:00 107121, EDA016, EDA016-0204, T-C1, T-D1, T-W3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
08:00 - 13:00 107121, EDAN40, EDAN40-0110, T-D4-pv, T-F4-pv, T-Pi4-pv, Vic:3B, Vic:3C
08:00 - 13:00 107201, 3T:E210, EDT621, EDT621-0106, T-IDA2
08:00 - 13:00 107201, ESS050, ESS050-0103, IMV:1, IMV:2, IMV:3, T-D4-dpd, T-E3
08:00 - 13:00 107201, ETI032, ETIN50, ETIN50-0112, T-E4-hn, T-MSOC1, T-MWIR1
08:00 - 13:00 107136, FAFF10, FAFF10-0409, Kår:125, T-F3
08:00 - 13:00 107136, FAFN01, FAFN01-0107, Fys:H221, Fys:H421, T-E4-f, T-F4-f, T-MFOT1
08:00 - 13:00 107151, FMA051, FMA051-0196, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-E4-pe, T-E4-ra, T-F4-bm, T-F4-bs, T-F4-fm, T-I3.C, T-Pi3, T-Pi3-bm, T-Pi3-bs, T-Pi3-fm, T-Pi3-mrk, T-Pi3-pv, T-Pi3-ssr
08:00 - 13:00 107181, FMI050, FMI050-0199, IMV:4, T-E4-em, T-F4-es, T-W4-es
08:00 - 13:00 107716, KBT060, KBT060-0108, KC:H, KC:I, T-B4-mb, T-B4-pt, T-K4-p, T-MBIO1
08:00 - 13:00 107351, MMT045, MMT045-0105, T-I3.A, T-I4-pr, T-M4-lp, T-M4-pr, Vic:3D
08:00 - 13:00 107466, Ed:022, Ed:026, T-L1, VFR140, VFR140-0101
08:00 - 13:00 107466, T-L3, VFTF05, VFTF05-0109, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107201, ETTN05, ETTN05-0112, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-bg, T-E4-ssr, T-F5-ssr, T-MWIR2, Vic:3A
09:00 - 13:00 156401, BCE:Blå Hallen, BIOR63
09:00 - 14:00 500129, HEBA10, SOL:H435
14:00 - 18:00 107181, FMI090, FMI090-0101, T-W4-ms, V:2118, V:2119
14:00 - 19:00 107152, FMS032, FMS032-0108, T-V3
14:00 - 19:00 107152, FMS032, FMS032-0108, FMSN15, FMSN15-0111, Sp:01.1, Sp:01.3, Sp:04, Sp:05, Sp:27, Sparta:26, T-F5-fm, T-L2
14:00 - 19:00 107161, FRT010, FRT010-0199, T-C3, T-I3.E, T-M3, T-MD3, T-N3, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3D
14:00 - 19:00 107760, KETF01, KETF01-0108, Kår:125, T-B2, T-K2
14:00 - 19:00 107741, KLGN01, KLGN01-0107, T-B4-lm, T-MBIO1, T-MLIV1, Vic:1C, Vic:1D
14:00 - 19:00 156401, Sp:01.2, Sp:01.4, T-BME2, T-N2, TEK015, TEK015-0105
14:00 - 19:00 107434, T-L4-fe, T-V4-bf, VBEF10, VBEF10-0110, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 107435, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA2, VBF605, VBF605-0211
14:00 - 19:00 107435, 3T:C548, 3T:E413, T-IBYA1, VBF630, VBF630-0106
14:00 - 19:00 107426, Ed:022, Ed:025, Ed:026, T-V2, VSMA05, VSMA05-0108
14:00 - 19:00 107760, T-MWLU1, T-V4-vr, T-W4-vr, VVA030, VVA030-0103, Vic:1A
14:00 - 19:00 263141, SYSA12, SYSA12-D4
14:00 - 19:00 263141, INFC35
14:00 - 19:00 500104, KINC13, KINC13-1103, SOL:H435, osta-yyi
14:00 - 19:00 107147, FMEA30, FMEA30-0212, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, T-M2, T-MD2
  Tis 2012-12-18
00:00 - 00:00 500128, ARAB04
08:00 - 11:00 107136, Ed:022, Ed:025, Ed:026, FAFA55, FAFA55-0212, T-F1
08:00 - 12:00 263011, FEKH61, Vic:3D
08:00 - 13:00 107391, EIEN10, EIEN10-0111, M:L1, M:L2, M:M2, T-E4, T-E4-em, T-F4, T-F4-es, T-M4, T-W4-es
08:00 - 13:00 107136, FFF042, FFF042-0106, Fys:H421, T-E4-f, T-F4-f, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MNAV1, T-MSOC1, T-N4-nf, T-N5-hn
08:00 - 13:00 107145, FHL105, FHL105-0103, FHLA01, FHLA01-0109, T-F2, T-I3.A, T-Pi4-bs, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107151, FMA430, FMA430-0108, T-C2, T-D2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
08:00 - 13:00 107152, FMS012, FMS012-0108, Sp:01.3, Sp:01.4, Sparta:26, T-C3, T-D3
08:00 - 13:00 107152, FMS012, FMS012-0108, Kår:125, T-I2
08:00 - 13:00 107161, FRTN01, FRTN01-0107, IMV:1, IMV:2, M:M1, T-C5-ssr, T-D4-is, T-D4-pv, T-D4-ssr, T-E4-pv, T-E4-ra, T-E4-ssr, T-F4-ssr, T-M4-fo, T-M4-me, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107324, MAM090, MAM090-0101, T-BI3, T-C4-da, T-RH4-rh, Vic:3C
08:00 - 13:00 107312, IMV:3, IMV:4, MIOF10, MIOF10-0110, T-E4-pe, T-I4-lp, T-I4-mf, T-I4-pr, T-M4-lp, T-M4-pr
08:00 - 13:00 107312, IMV:5, MION05, MION05-0110, T-I4-ai, T-MD4
08:00 - 13:00 107424, Sp:01.1, Sp:01.2, T-V4-at, T-V4-hb, T-V4-ko, VBKN05, VBKN05-0110
08:00 - 13:00 107471, T-BI2, VBR022, VBR022-0101, Vic:3A, Vic:3B
08:00 - 13:00 107461, 3T:C548, T-IBYI3, T-IBYV3, VFR601, VFR601-0106
08:00 - 13:00 107442, T-MWLU2, T-V5-vr, T-W5-vr, V:2118, V:2119, VVRN05, VVRN05-0108
08:00 - 13:00 107745, KC:H, KC:I, KFKN05, T-B4-l, T-B4-lm, T-K4-l, T-K4-m, T-MLIV1, T-N4-m
09:00 - 14:00 107461, T-IBYI2, VTVF45, VTVF45-0109
09:00 - 16:00 156401, BCE:G110, BCE:G111, BIOR35, ekol-dha, zooe-sak
13:00 - 15:00 107461, 3T:C547
14:00 - 18:00 500011, FPRA11, FPRA11-0705, FPRA21, FPRA21-0703, FTEA12, FTEA12-0704
14:00 - 19:00 107201, ESS010, ESS010-0209, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-E1
14:00 - 19:00 107151, FMA420, FMA420-0103, Kår:125, T-B1, T-N1
14:00 - 19:00 107151, FMA420, FMA420-0103, T-I1, T-K1, T-M1, T-MD1, T-T4, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107432, IMV:4, IMV:5, T-BI1, VBM012, VBM012-0106
14:00 - 19:00 263021, EC1:131, EC1:135, EC1:136, NEKG51, nek-aha
14:00 - 19:00 107746, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E421, T-TB-KeA, T-TBÅ
14:00 - 19:00 263081, STAR02, Sp:01.4
  Ons 2012-12-19
08:00 - 12:00 107181, FMIF01, FMIF01-0108, T-I3, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
08:00 - 12:00 107231, E:1328, EEMN10, EEMN10-0112, T-D5-ssr, T-E4-ssr, T-F4-mt, T-F4-ssr
08:00 - 13:00 107121, 3T:E230, EDA698, EDA698-0211, T-IDA3
08:00 - 13:00 107201, EITF20, EITF20-0112, ETI220, ETIN55, ETIN55-0112, T-C4, T-D4, T-D4-dpd, T-D4-is, T-D5, T-D5-dpd, T-E4, T-E4-dpd, T-F4, T-MSOC1, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107121, ETS170, ETS170-0107, Ed:025, T-C4-da, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-I4-pvs
08:00 - 13:00 107136, FAFA45, FAFA45-0110, Kår:125, Sp:01.4, T-V1
08:00 - 13:00 107136, FAFF20, FAFF20-0109, Sp:01.3, T-D4-bg, T-E4-bg, T-E4-f, T-F4-bg, T-F4-bm, T-F4-es, T-F4-f, T-MFOT1, T-Pi4-bm, T-Pi4-mrk
08:00 - 13:00 107147, FMEN10, FMEN10-0109, M:M1, M:M2, T-F4-bem, T-F4-bs, T-M4-bem, T-Pi4-bs
08:00 - 13:00 107154, FMNN10, FMNN10-0109, T-F3, T-Pi3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 107715, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, KBKA05, KBKA05-0108, KMB031, KMB031-0105, KMB060, KMB060-0105, T-B2, T-B4-l, T-B4-lm, T-B4-mb, T-K2, T-K4-l, T-MBIO2, T-MLIV1
08:00 - 13:00 107712, KOO105, KOO105-0105, Sp:01.1, Sp:01.2, T-K4-m, T-MNAV1, T-N3
08:00 - 13:00 107372, DC:467, DC:567, MTTN35, MTTN35-0210, T-I4-lp, T-I5-mf, T-M4-lp, T-T5
08:00 - 13:00 500128, ARAA21, ARAA21-0701, SOL:A313, most-mpe
08:00 - 13:00 107466, T-L5-fe, T-L5-fr, VFTN20, VFTN20-0112, Vic:3D
08:00 - 13:00 263141, INFC45, Vic:2A, Vic:2B, ics-ufi
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0703, SOL:H104, SOL:H205c, SOL:H405, rom-tg
09:00 - 13:00 500124, RYSB01, RYSB01-0810, SOL:A121, slav-maa
14:00 - 17:00 107381, MVKF05, MVKF05-0110, T-M4-en
14:00 - 18:00 107146, FKM070, FKM070-0104, M:L1, M:L2, T-F5-bem, T-M4-bem, T-M4-pr, T-M4-pu, T-N5-m
14:00 - 18:00 107311, MTTF05, MTTF05-0107, T-M4-lp
14:00 - 18:00 263011, Ed:025, FEKH13, fek-ekj
14:00 - 19:00 107201, 3T:C548, 3T:E210, ETE604, ETE604-0208, T-IDA1, T-IEA1
14:00 - 19:00 107391, 3T:E230, ETEF10, ETEF10-0111, T-IEA2
14:00 - 19:00 107201, ETSF05, ETSF05-0310, ETSF10, ETSF10-0110, Sp:01.3, Sp:01.4, T-C2, T-C4-ks, T-D4-ks, T-E4-ks, T-MWIR2
14:00 - 19:00 263021, EXTN80, NEKN22, nek-ewe
14:00 - 19:00 107145, FHL055, FHL055-0104, T-BME2, T-W2, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A
14:00 - 19:00 107760, IMV:1, IMV:2, IMV:3, KET045, KET045-0106, T-B3, T-K3
14:00 - 19:00 107760, KTE170, KTE170-0311, Sp:01.1, Sp:01.2, T-W3
14:00 - 19:00 107381, MMVF01, MMVF01-0408, T-M2, T-MD2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
14:00 - 19:00 107311, MTTN01, MTTN01-0107, T-V4-bf, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107381, Kår:125, MVKF01, MVKF01-0109, T-M3, T-MD3
14:00 - 19:00 107461, T-L4-fr, T-V3, V:2119, VTTF01, VTTF01-0109, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
  Tors 2012-12-20
08:00 - 12:00 107331, M:M1, M:M2, MME070, MME070-0198, T-M4-fo, T-M5-pu
08:00 - 12:00 107381, M:Q, MMV042, MMV042-0295, T-F5-bem, T-M4-bem
08:00 - 12:00 107424, T-A1, T-A2, VBMA01, VBMA01-0108, VBMA10, VBMA10-0108, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 12:00 263011, FEKG10, FEKH81, Kår:125, Omtenta
08:00 - 13:00 107121, 3T:C548, EDA690, EDA690-0104, T-IDA2
08:00 - 13:00 107121, EDAA01, EDAA01-0208, T-E2, T-F2, T-N2, T-Pi2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 107121, EDAN35, EDAN35-0110, T-C4-da, T-D4-bg, T-E4-bg, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107201, ETTN01, ETTN01-0110, Sp:01.4, T-C4-ks, T-C4-ssr, T-D4-ks, T-D4-ssr, T-E4-f, T-E4-ks, T-MFOT1, T-MWIR1
08:00 - 13:00 107136, FAFA05, FAFA05-0108, Sp:01.1, Sp:01.2, T-N1
08:00 - 13:00 107136, FAFA50, FAFA50-0111, Sp:01.3, T-BME1
08:00 - 13:00 107427, 3T:E230, 3T:E421, FME602, FME602-0106, T-IBYA2
08:00 - 13:00 107312, IMV:3, IMV:4, IMV:5, MIOF01, MIOF01-0108, T-E4-pe, T-I2
08:00 - 13:00 156311, GC2:209, N-NGEN06-ht12, NGEN06, Projekt, T-L4-gi, TEK230
08:00 - 13:00 107471, Ed:022, Ed:026, T-BI3, T-Pi4-mrk, T-RH4-rh, VBR180, VBR180-0108
08:00 - 13:00 107466, E:3308, T-L5-fe, T-L5-fr, VFTN15, VFTN15-0111
08:00 - 13:00 107426, IMV:1, IMV:2, T-Pi4-bs, T-V4-at, T-V4-ko, VSMN30, VSMN30-0110
08:00 - 13:00 107426, T-V4-hb, T-V5-ko, V:2118, V:2119, VTAF05, VTAF05-0110
08:00 - 13:00 263141, INFC30, ics-cpe
08:00 - 14:00 107760, KC:H, KC:I, KET010, KET010-0205, T-K4-p, T-W4-p
09:00 - 12:00 500101, ENGA21, ENGA21-0706, ENGK01, ENGK01-0705, SOL:H435, engl-bbe
09:00 - 13:00 500101, GEMA20, SOL:L201, cl5236li
14:00 - 17:00 107154, FMN140, FMN140-0110, T-V2, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 18:00 107181, FMI110, FMI110-0102, T-W4-ms
14:00 - 18:00 107181, FMIF15, FMIF15-0110, T-E4-em, T-M4-en, T-T4, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 18:00 202011, AF:Ssal, LAGD01
14:00 - 19:00 107201, ESS040, ESS040-0104, T-E3, T-F4-bg, T-F4-bm, T-F4-mt, T-F4-ssr, Vic:1A, Vic:1B
14:00 - 19:00 107201, ETIN25, ETIN25-0111, T-E4-dpd, T-E4-hn, T-F4-hn, T-MSOC1, T-N4-hn, Vic:1C
14:00 - 19:00 107136, FAFF25, FAFF25-0109, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, T-C3, T-D3
14:00 - 19:00 859584, INNN05, INNN05-0212, T-I4-ai, Vic:1D
14:00 - 19:00 107741, KNL026, KNL026-0105, T-B4-l, T-B4-lm, T-K4-l, T-MBIO2, T-MLIV1, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107324, MAM242, MAM242-0101, T-F4-es, T-M4-fo, T-MNAV1, T-N4-m
14:00 - 19:00 107311, MTT115, MTT115-0108, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-E5-pe, T-I4-mf, T-I5-ai, T-M4-lp, T-T5
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG41, nek-fa1
14:00 - 19:00 500128, ARAA21, ARAA21-0702, ARAH02-0701, ARAH12, SOL:L201, SOL:L207
17:00 - 20:00 500106, EXTA21, EXTA21-0107, SOL:H135a, SOL:H239a, SOL:H339, nord-fpe
  Fre 2012-12-21
08:00 - 13:00 107461, 3T:C548, EIEF20, EIEF20-0112, ETS672, ETS672-0105, T-IBYV2, T-IDA3, T-IEA3, VVBF25, VVBF25-0111
08:00 - 13:00 156311, EXTA50, EXTA50-0110, Ed:022, Ed:026, T-L2
08:00 - 13:00 107136, FFFN05, FFFN05-0109, Fys:H421, T-K4-m, T-MNAV1, T-N4-m
08:00 - 13:00 107151, FMAA05, FMAA05-0208, T-BI1, T-E1, T-F1, T-L1, T-V1, T-W1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107151, FMAA05, FMAA05-0208, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-I1, T-Pi1
08:00 - 13:00 107715, Ed:025, KBK031, KBK031-0105, T-B4-mb, T-B4-pt, T-MBIO1, T-MLIV1
08:00 - 13:00 107719, KOKA10, KOKA10-0108, T-W2
08:00 - 13:00 107381, IMV:1, IMV:2, MVKN01, MVKN01-0108, MVKN35, MVKN35-0111, T-I3.B, T-M5-en, T-W4-es
08:00 - 13:00 107466, E:3308, E:3336, T-L4-fe, T-V5-bf, VFR120, VFR120-0101
08:00 - 13:00 107452, Kår:125, T-MWLU1, T-V4-at, T-V4-vr, T-W4-vr, VTG021, VTG021-0197
08:00 - 13:00 107442, T-MWLU2, T-V5-vr, T-W5-vr, V:2119, VVRN01, VVRN01-0108
09:00 - 13:00 500101, ENGM22, ENGM22-0801, SOL:L207, eng-hdi
09:00 - 13:00 500120, ITAA01, ITAA01-0703, SOL:A129b, rom-rgu
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0703, Kung:203
09:00 - 14:00 107461, T-IBYI2, VTVA35, VTVA35-0109
09:00 - 14:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, SOL:A121, slav-maa
14:00 - 17:00 107391, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:5, MIE012, MIE012-0210, T-M3, T-MD3
14:00 - 18:00 107181, FMIF10, FMIF10-0109, Sp:01.1, T-Pi3
14:00 - 18:00 107311, MTTF01, MTTF01-0107, T-M2, T-MD4, T-T4, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 18:00 107231, EEMF05, EEMF05-0112, M:L1, M:L2, T-D5-ssr, T-E4-mt, T-F4-mt, T-Pi4-bm
14:00 - 19:00 107201, EIT020, EIT020-0109, T-D2, T-E2, T-F3, T-Pi4-ssr, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107201, ETEN10, ETEN10-0110, ETI180, ETI180-0100, ETIN45, ETIN45-0112, Sp:01.2, Sp:01.4, T-D4-dpd, T-E4-dpd, T-E4-f, T-E4-hn, T-E4-ssr, T-F4-f, T-F4-hn, T-MFOT1, T-MSOC1, T-MWIR1, T-N4-hn
14:00 - 19:00 107716, KBT080, KBT080-0109, KC:H, KC:I, T-B4-pt, T-MBIO1, T-MLIV1, T-W4-p
14:00 - 19:00 107312, MION35, MION35-0111, Sp:01.3, T-I5-lp, T-I5-pr, T-M5-lp, T-M5-pr
14:00 - 19:00 500120, ITAD02, ITAD02-0902, Omtenta, SOL:L503, rom-rtc, rom-wjk
14:00 - 19:00 263081, Ed:025, Ed:026, STAA30, STAA32
14:00 - 19:00 107201, EDIN01, EDIN01-0112, T-C4-ks, T-D4-ks, T-E4-ks, T-MWIR2, T-Pi4-pv, Vic:2B
14:00 - 19:00 263081, Ed:022, STAG16
  Lör 2012-12-22
08:00 - 13:00 263021, EXTF45, EXTF45-0109, Kår:125, T-I3, T-Pi4-fm
08:00 - 13:00 107151, FMAA01, FMAA01-0208, T-BME1, T-M1, T-MD1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
08:00 - 13:00 107151, FMAA01, FMAA01-0208, IMV:1, IMV:2, IMV:3, IMV:4, IMV:5, T-C1, T-D1
08:00 - 13:00 107151, FMAF05, FMAF05-0108, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-F2, T-Pi2
08:00 - 13:00 107312, MIO012, MIO012-0196, T-B3, T-E2, T-F4-fm, T-K3, T-W3, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SOL:H140, SPAA01, SPAA01-0704, SPAA02, SPAA02-0704, rom-ccl, rom-ijo
09:00 - 14:00 107151, 3T:C163, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, 3T:E421, FMA645, FMA645-0207, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, T-IDA1, T-IEA1
14:00 - 18:00 500120, ITAC01, SOL:H104, rom-wjk
v 1 Fre 2013-01-04 v 1
11:00 - 12:00 500055, ARKH02, ARKH02-0803, ark-jwi
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0705, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H140, rom-cck
13:00 - 18:00 500128, ARAA01, ARAA01-0701, ARAA21, ARAA21-0701, ARAB21, ARAB21-0701, ARAC01, Omtenta, SOL:A121
14:00 - 19:00 263141, INFN30, Vic:2C, Vic:2D, fek-bew
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKN74, fpi-ssg
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0705, FTEA12, FTEA12-0704, FTEA21, FTEA21-0804, Kung:104
  Tis 2013-01-08
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D7, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, ics-asv
14:00 - 18:00 263011, ENTN03, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 107121, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, T-L2, T-M1, T-T4, T-W3, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 19:00 263021, NEKN82, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, nek-has
  Ons 2013-01-09
08:00 - 13:00 107716, KBTN01, KBTN01-0212, KC:L1, T-B4-mb, T-B4-pt, T-MBIO2, T-MLIV2
10:00 - 18:00 202011, JUFN15, JUR:Sess
14:00 - 19:00 263021, NEKN42, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
  Tors 2013-01-10
08:00 - 13:00 263021, NEKG81, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, nek-hby
09:00 - 13:00 500106, SFSA15, SOL:L207
09:15 - 16:00 156401, BCE:G110, BIOR34, ekol-oma
14:00 - 19:00 263021, NEKP81, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, nek-flu
  Fre 2013-01-11
08:00 - 12:00 263011, BUSN86, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 263021, NEKN73, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, nek-kmi
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D4, Utlämning
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1104, NEKG61, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D, nek-cly, nek-fsm
  Lör 2013-01-12
09:00 - 13:00 500101, ENGB02, ENGB02-0801, SOL:H339
09:00 - 13:00 500102, LATB02, LATB02-0801, LATB02-0802, SOL:H135b, SOL:H140, klas-csj
09:00 - 13:00 500107, NODB13, NODB13-1101, NODK01, SOL:L123, nord-rbz
09:00 - 14:00 500103, NYGA01, NYGA01-0704, NYGA12, NYGA12-0902, NYGA12-0903, NYGA13, NYGA13-0801, SOL:A121, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
14:00 - 16:00 500101, ENGB02, ENGB02-0802, SOL:H339
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
14:00 - 18:00 500101, ENBC11, ENBC11-0901
14:00 - 19:00 263021, NEKN62, Vic:2A, nek-mno
17:00 - 21:00 500103, GREA01-0801, GREA02, SOL:A339, klas-kbl
  Tis 2013-01-15
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D3, Utlämning
10:00 - 14:00 263041, Alfa1:3004, EKHA51
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKH93, NEKN33, nek-apa, nek-pl0
  Ons 2013-01-16
08:00 - 12:00 263131, GEMA60
08:00 - 12:00 263011, BUSN63, Sp:01.4
08:00 - 13:00 263131, HARA18, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 263131, HARG04
08:00 - 13:00 263021, NEKN53, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, nek-cly
08:00 - 13:00 500500, CTRA10, CTRA10-1103
08:00 - 13:00 500500, RHIA22
09:00 - 16:00 253975, HusG:335, SIMM22, kule-aba, psyc-frs
09:00 - 16:00 253975, HusG:236, SIMM22, msm-rek, soc-ksj
09:15 - 14:00 156401, BCE:Blå Hallen, BIOR41, lim-obe
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D3, FEKA83, Omtenta, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 18:00 263011, BUSN83, BUSP62, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D, fek-mga
14:00 - 19:00 263131, HARA04, Kår:125, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Tors 2013-01-17
08:00 - 12:00 263011, FEKG60, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-jca
08:00 - 13:00 263131, HARA19, Kår:125, OmtentaFör
08:00 - 13:00 263131, MVEC11, Vic:3A
09:00 - 14:00 156401, BCB:D205, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR14, zoof-bsj, zoof-jan
09:00 - 16:00 253975, HusG:335, SIMM22, kule-aba, psyc-frs
09:00 - 16:00 253975, HusG:236, SIMM22, soc-ksj
14:00 - 19:00 263021, NEKG31, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-prj
14:00 - 19:00 500500, BIVB22
14:00 - 20:00 202011, LAGB01, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A
  Fre 2013-01-18
08:00 - 12:00 263011, BUSN64, FEKH13, Omtenta, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 12:00 263041, E-EKHA22-D2, EKHA22, Sp:01.3, Sp:01.4
08:00 - 12:00 202011, LAGE02, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
09:00 - 09:30 253091, STVP34, Utlämning, busi-ata
09:00 - 13:00 156401, BCB:A213, BCE:Blå Hallen, BIOA01, gen-tsa
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODA12-1004, NODB12, NODB12-1001, SOL:A129b, nord-lko
09:00 - 13:00 500114, LIVA15, Omtenta, SOL:H104, SSLA01, SSLA01-1107
09:00 - 13:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR26
09:00 - 14:00 500055, AKSA10, AKSA10-1103, Ark:SSal
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D4, Inlämn
13:00 - 17:00 500106, SOL:H339, SOL:H435, SOL:L201, SSLA01-1104, SSLA11, SSLA11-0705, SSLA11-0708, SVEA11, SVEA11-0701
13:00 - 17:00 202011, BERL:TL, BERL:TP, JAMR27
13:00 - 20:00 202011, BERL:AL, JURC02
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D3
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D1, fek-cgs
14:00 - 18:00 263011, FEKA81
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1103, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D, nek-apa
14:00 - 20:00 202011, LAGC02, Sp:01.1
16:30 - 17:00 253091, Inlämn, STVP34, busi-ata
  Lör 2013-01-19
08:00 - 13:00 263021, EC1:135, EC1:136, NEKP21, nek-fan
09:00 - 13:00 500107, NODB04, NODB04-0701, SOL:H239a, SOL:H339, SOL:H435
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0704, FPRA21, FPRA21-0705, FTEA12, FTEA12-0705, FTEA21, FTEA21-0805
v 4 Fre 2013-01-25 v 4
13:00 - 15:00 500106, SOL:H339, SOL:L503, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA20, nord-lod
v 6 Ons 2013-02-06 v 6
10:00 - 12:00 156911, BCE:Blå Hallen, MVEC15
v 7 Mån 2013-02-11 v 7
09:00 - 11:00 156401, BCE:Blå Hallen, MOBA01, biol-cwt
09:00 - 13:00 107461, T-IBYI3, VVBF15, VVBF15-0111
  Fre 2013-02-15
08:00 - 12:00 263011, FEKH10, fek-nha
08:00 - 12:00 500106, SFSA11, SFSA11-1201, SOL:A339, SOL:L207, nord-anr
08:00 - 12:00 500106, SFSA15, SFSA15-1201, SOL:H140, SOL:H239a, nord-hel
08:00 - 13:00 263141, SYSA14, SYSA14-D1, ics-euc
v 8 Mån 2013-02-18 v 8
08:00 - 12:00 263011, TMA010
09:00 - 11:30 156401, BCB:A182, BCB:A261b, BIOB02
  Tis 2013-02-19
08:00 - 11:00 263081, STAE01
08:00 - 13:00 263081, STAA30, STAA31, STAA31-D1, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
09:00 - 13:00 500123, SOL:A129b, TYSA21, TYSA21-0704, tysk-hhe
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D1, Utlämning
  Ons 2013-02-20
08:00 - 12:00 263011, FEKA80, FEKA80-D1, FEKA84
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRA22, CTRD01
08:00 - 13:00 500500, RHIB20, RHIB25
09:00 - 12:00 156311, GC2:237, GEKA01
09:00 - 13:00 500500, BIVC01, BIVC01-1201, Teo:118, teol-oaw
09:00 - 14:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR59
14:00 - 19:00 202011, LAGF01, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Tors 2013-02-21
14:00 - 18:00 263011, FEKG20
  Fre 2013-02-22
08:00 - 13:00 500106, SOL:H135b, SOL:H140, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA20, nord-lod
08:00 - 13:00 500500, BIVC02, BIVC02-1101, teol-mze
09:00 - 12:00 500124, RYSA01, RYSA01-0803, SOL:A313, ling-aka
13:00 - 17:00 500123, SOL:L403, TYSA31, TYSA31-0703, TYSK01, TYSK01-0703, tysk-mny
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D1
  Lör 2013-02-23
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA21, SPAA21-1201, rom-ccl, rom-ien
09:00 - 13:00 500011, FPRA11, FPRA11-0701, FPRA21, FPRA21-0701, FPRB03, FTEA12, FTEA12-0701, FTEA21, FTEA21-0801, FTEB04, FTEB04-0901
v 9 Mån 2013-02-25 v 9
10:00 - 10:30 253091, STVA22, STVA22-D1, Utlämning
  Tis 2013-02-26
09:00 - 13:00 156301, GC2:237, GC2:243, GEOB02
  Ons 2013-02-27
09:00 - 12:00 500129, HEBA10, HEBA10-1101, SOL:A128
09:00 - 15:00 156301, GC2:237, GC2:243, GEOP01
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG33, nek-anr
  Fre 2013-03-01
08:00 - 12:00 156311, GC2:229, NGEA06
09:00 - 14:00 156301, GC2:206, GEON04
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D1
15:00 - 19:00 500011, HTXF04, HTXF04-0901, Kung:104
v 10 Tis 2013-03-05 v 10
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D2, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-lma
14:00 - 18:00 263011, FEKG40
17:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:H405, osta-klu
  Tors 2013-03-07
08:00 - 12:00 202011
09:00 - 11:00 156401, BCE:Blå Hallen, MOBA01, fysb-swi
09:00 - 13:00 156301, GC2:243, GEOM06, Obl
13:00 - 17:00 202011, JRHN11, JUR:Sem
17:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:H405, osta-min
  Fre 2013-03-08
08:00 - 11:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706
09:00 - 11:00 156401, BCB:A182, BCB:A261b, BIOB02
13:00 - 16:00 500123, SOL:A121, SOL:H135a, TYSA01, TYSA01-0701, tysk-mny
14:00 - 20:00 202011, LAGC01
v 11 Mån 2013-03-11 v 11
08:00 - 12:00 500111, AUDA22, LOGA22, LOGA22-0701, SOL:H339, SOL:H435, ling-mtr
08:00 - 13:00 107151, FMA420, FMA420-0103, T-BI1, T-E1, T-L1, T-V1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 156311, EXTN70, EXTN70-0111, Sp:01.3, T-L4-gi
08:00 - 13:00 107121, EDA132, EDA132-0113, T-D4-pv, T-F4-pv, Vic:3B
08:00 - 13:00 107136, FAFF35, FAFF35-0113, T-BME2, Vic:3A
08:00 - 13:00 107136, FBR024, FBR024-0104, T-F4-f, T-MFOT1
08:00 - 13:00 107231, E:1328, EEMN15, EEMN15-0113, T-E4-mt, T-E4-ssr, T-F4-mt
08:00 - 13:00 107381, M:Q, MMV211, MMV211-0197, T-F4-bem, T-F4-bs, T-Pi4-bs
08:00 - 13:00 107719, KAK050, KAK050-0110, KAKN05, KAKN05-0111, KC:H, KC:I, T-B4-l, T-B4-lm, T-B4-mb, T-K4-l, T-MBIO1
08:00 - 13:00 107181, FMIF05, FMIF05-0110, T-W3, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107121, EDAA01, EDAA01-0208, T-C1, T-D1, T-I3.C, T-I3.D, T-L3, T-M3
08:00 - 13:00 107201, E:2349, EDI075, EDI075-0105, T-D4-ks, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107201, 3T:C548, 3T:E210, ETS302, ETS302-0105, T-IDA1, T-IEA1
08:00 - 13:00 107542, 3T:C621, ABKF10, ABKF10-0213, T-MEMB1
09:00 - 13:00 107461, T-IBYI3, VVBF15, VVBF15-0211
09:00 - 13:00 156311, GC1:220, NGEN12
09:00 - 14:00 156301, GC2:206, GC2:224, GEOC04
09:00 - 16:00 156401, BCE:G111, BIOR25, ekol-sbe
13:00 - 16:00 500055, ARKA12, ARKA12-1101, Ark:SSal, ark-fek
13:00 - 18:00 156401, BCE:E112, MOBA03
14:00 - 16:00 107147, FMEA10, FMEA10-0108, T-I1, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 18:00 500011, FPRA11, FPRA11-0702, FPRK01, FPRK01-0701
14:00 - 19:00 107151, FMAA01, FMAA01-0208, T-B1, T-K1, T-N1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
14:00 - 19:00 107121, EDA216, EDA216-0206, T-C2, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-L4-gi, T-Pi4-pv, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107391, ESSF15, ESSF15-0212, Sp:01.2, Sp:01.4, T-E3, T-W4-es
14:00 - 19:00 107471, Sp:01.3, T-BI3, T-RH4, VBR230, VBR230-0103, VBRA10, VBRA10-0113
14:00 - 19:00 107147, FMEA05, FMEA05-0108, T-F1
14:00 - 19:00 107147, FMEA15, FMEA15-0109, T-Pi1
14:00 - 19:00 107121, 3T:E230, 3T:E421, EDAF20, EDAF20-0212, T-IDA2, T-IEA2
14:00 - 19:00 107432, Kår:125, T-A1, VBMA05, VBMA05-0109
14:00 - 19:00 107975, 3T:C163, 3T:C548, 3T:C621, 3T:E210, T-TB-MaD, T-TBT, T-TBÅ
  Tis 2013-03-12
08:00 - 12:00 107136, FFFF01, FFFF01-0209, Sp:01.4, T-N2
08:00 - 12:00 107136, FFFF05, FFFF05-0110, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-F3
08:00 - 12:00 107331, MMEF01, MMEF01-0110, T-M3, T-MD3, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107121, E:3308, EDAN01, EDAN01-0110, T-D4-pv, T-F4-pv, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107136, FAFN05, FAFN05-0108, Fys:H421, T-F4-f, T-F4-tf, T-MFOT1, T-MNAV1
08:00 - 13:00 107231, E:3315, E:3316, EEM045, EEM045-0106, T-N3
08:00 - 13:00 107311, MTT045, MTT045-0111, T-I4-lp, T-I4-mf, T-M4-lp, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107381, M:Q, MVK135, MVK135-0105
08:00 - 13:00 107391, MIE080, MIE080-0106, T-E4-pe, T-E4-ra, T-I4-pr, T-M4-pr, Vic:2B
08:00 - 13:00 107726, KMB040, KMB040-0198, T-B4-mb, T-B4-pt, T-MBIO1, Vic:1A
08:00 - 13:00 107726, KMB050, KMB050-0100, KMBF01, KMBF01-0112, T-W2, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107713, KOK032, KOK032-0205, Kår:125, T-B2, T-K3
08:00 - 13:00 107715, KBK070, KBK070-0105, T-B3
08:00 - 13:00 107181, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, FMIA01, FMIA01-0110, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1
08:00 - 13:00 107341, DC:567, MMKN20, MMKN20-0211, T-M4-pu, T-MD4, mkon-kea
08:00 - 13:00 107151, FMAF01, FMAF01-0108, T-D2, T-E2, T-I2
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D4, ics-ufi
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D2, SYSA21
09:00 - 13:00 156311, GC1:108, NGEA05
14:00 - 18:00 107145, Deltenta, FHL013, FHL013-0199, T-M2, T-MD2
14:00 - 19:00 107136, FAFA20, FAFA20-0208, Sp:01.1, Sp:01.2, T-W1
14:00 - 19:00 107161, FRT010, FRT010-0199, T-F2, T-I3, T-Pi2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107145, FHL055, FHL055-0104, T-E3, T-K2, T-N4-m, T-N4-nf, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107760, KTE131, KTE131-0197, T-B4-pt, T-K3, T-W4-p, Vic:2D
14:00 - 19:00 107435, T-V4-bf, T-V4-hb, VBFN05, VBFN05-0113, Vic:2C
14:00 - 19:00 107432, T-V4-at, T-V4-ko, V:2118, V:2119, VBMN10, VBMN10-0111
14:00 - 19:00 107461, Kår:125, T-IBYI2, T-IBYV2, T-V3, VVBF10, VVBF10-0110
14:00 - 19:00 107545, AEB020, AEB020-0104, T-E4, T-E4-em, T-F4, T-F4-es, T-M4, T-W4-es
14:00 - 19:00 107745, KC:H, KC:I, KLG080, KLG080-0106, T-B4-lm, T-MLIV1
14:00 - 19:00 107542, T-A2, VBMA20, Vic:3A, Vic:3B
  Ons 2013-03-13
08:00 - 13:00 107121, EDA011, EDA011-0105, EDA017, EDA017-0206, T-E1, T-I2, T-Pi1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 107121, EDA180, EDA180-0305, Sp:01.4, T-D4-is, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107136, FAF095, FAF095-0104, Fys:H421, T-E4-f, T-E4-hn, T-F4-f, T-F4-hn, T-MFOT1, T-MNAV1
08:00 - 13:00 107161, FRTN05, FRTN05-0108, M:L1, M:L2, M:M1, T-E4-ra, T-E4-ssr, T-F4-ssr, T-M4-me, T-Pi4-ssr
08:00 - 13:00 107381, MVK093, MVK093-0107, T-M3, T-M4-en, T-M4-fo, T-W4-es, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107760, KETN01, KETN01-0108, T-B4-pt, T-K4-p, T-W4-p
08:00 - 13:00 107471, T-MFST1, VBRN05, VBRN05-0111
08:00 - 13:00 107471, T-BI2, VBRF10, VBRF10-0112
08:00 - 13:00 107466, Sp:01.3, T-L4-fe, T-L4-fr, VFRN01, VFRN01-0108
08:00 - 13:00 107435, T-V1, VBFA01, VBFA01-0108, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
08:00 - 13:00 107542, 3T:E210, 3T:E230, ABKF05, ABKF05-0213, T-IBYA2
08:00 - 13:00 263131, Sp:01.2, T-BI3, T-E4-em, T-RH4-rh, TEK070, TEK070-0101, TEK070-2012-VT, TEK070-2013-VT
08:00 - 13:00 263131, Sp:01.1, Sp:04, T-L3, TEK255, TEK255-0104, TEK255-2012-VT, TEK255-2013-VT
08:00 - 13:00 859584, INNN01, INNN01-0213, T-I4, T-I4-ai, Vic:3D
08:00 - 13:00 107341, DC:467, MMK050, MMK050-0197, T-M4-pu
09:00 - 12:00 107461, T-IBYI2, VTVF45, VTVF45-0209
09:00 - 13:00 156311, GC1:220, NGEN11
13:00 - 15:00 156911, BCE:E121, MVEC15
14:00 - 17:00 107381, M:L1, M:L2, MVKN20, T-E4-em, T-F4-es, T-M4-en, T-W4-es
14:00 - 18:45 107324, MAMF15, MAMF15-0108, Sp:01.2, Sp:01.4, T-M3
14:00 - 19:00 107136, FMFN01, FMFN01-0110, T-F4-aft, T-F4-f, T-F4-nf, T-F4-tf, T-MFOT1, T-MNAV1, T-N4-nf, Vic:1A
14:00 - 19:00 107181, Sp:01.1, Sp:01.3, T-L1, VTVA01, VTVA01-0111
14:00 - 19:00 107201, EIT070, EIT070-0110, T-C3, T-D2, T-E2, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B
14:00 - 19:00 107201, ETSN01, ETSN01-0111, T-C4-ks, T-D4-ks, T-E3-ks, T-I4-pvs, T-MWIR1, Vic:3C
14:00 - 19:00 107426, T-V3, VSMF05, VSMF05-0110, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 19:00 107733, KC:H, KPO010, KPO010-0101, T-K4-m, T-N4-m
14:00 - 19:00 107746, 3T:C548, T-TB-KeB, T-TBT, T-TBÅ
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1101, nek-eno
  Tors 2013-03-14
08:00 - 12:00 107466, T-L2, VFTA01, VFTA01-0111
08:00 - 13:00 107151, FMAA01, FMAA01-0308, T-BME1, T-C1, T-D1, T-M1, T-MD1, Vic:1C, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107312, MIO040, MIO040-0190, T-E4-pe, T-M3, Vic:1A, Vic:1B
08:00 - 13:00 107136, FFFN15, FFFN15-0111, Fys:H421, T-E4-f, T-E4-hn, T-F4-f, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MFOT1, T-MNAV1, T-N4-hn, T-N4-nf
08:00 - 13:00 107152, FMSF05, FMSF05-0109, Sp:01.2, T-F4-fm, T-Pi4-fm
08:00 - 13:00 107161, FRT041, FRT041-0108, M:Q, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-ra, T-F4-ssr, T-Pi4-ssr
08:00 - 13:00 107381, MVKN25, MVKN25-0112, T-M4-en, Vic:1D
08:00 - 13:00 107760, KET030, KET030-0305, Sp:01.4, T-K3
08:00 - 13:00 107741, KNLN01, KNLN01-0111, Sp:01.3, T-B4-lm, T-MBIO1, T-MLIV1
08:00 - 13:00 107146, FKMN15, FKMN15-0110, M:M1, M:M2, T-M4-fo, T-M4-me, T-M4-pr, T-MD4
08:00 - 13:00 107715, KBK011, KBK011-0105, T-B2
08:00 - 13:00 107147, FMEN01, FMEN01-0107, M:L1, M:L2, T-F4-bem, T-F4-tf, T-M4-bem
08:00 - 13:00 107545, 3T:E210, AEBF15, AEBF15-0213, T-MEMB1
09:00 - 13:00 500055, ARKA10, ARKA10-1103, Ark:SSal
14:00 - 17:00 107760, KC:P, T-MWLU1, T-V4-vr, T-W4-vr, VVAN01, VVAN01-0108
14:00 - 18:00 107146, FKM015, FKM015-0101, T-F4-bem, T-I3.A, T-M2, T-MD2, Vic:1D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 19:00 107312, MION20, MION20-0111, Sp:01.1, T-I4-ai
14:00 - 19:00 107121, ETS200, ETS200-0104, Sp:01.3, Sp:01.4, T-C4-da, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-I4-pvs, T-Pi4-pv
14:00 - 19:00 107136, FAFN15, FAFN15-0107, Fys:H421, T-F4-nf, T-K4-m, T-MNAV1, T-N4-m, T-N4-nf
14:00 - 19:00 107152, FMS012, FMS012-0108, Kår:125, T-E3, T-Pi2
14:00 - 19:00 107201, ETEN15, ETEN15-0112, Sp:01.2, T-E4-hn, T-F4-aft
14:00 - 19:00 107201, ETI280, ETI280-0106, ETIA10, ETIA10-0113, T-E2, T-M4-pu, T-MFOT1, T-MSOC1, T-MWIR1, Vic:1A, Vic:1B
14:00 - 19:00 107434, T-V2, VBEA10, VBEA10-0110, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
14:00 - 19:00 107434, T-A3, VBEA05, VBEA05-0109, Vic:1C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107201, EIT060, EIT060-0111, T-C2, T-D3, T-E4-ks
14:00 - 19:00 263021, NEKN83, nek-bni
18:00 - 21:00 500119, SOL:H104, SPAB02, SPAB02-0701, rom-anv
  Fre 2013-03-15
08:00 - 12:00 107341, MMKF01, MMKF01-0210, T-M3, T-MD3
08:00 - 12:00 500106, SFSA12, SFSA12-1201, SOL:L207, SOL:L619, nord-anr
08:00 - 12:00 500106, SFSA16, SFSA16-1201, SOL:H239a, SOL:L123, SOL:L303b, nord-hel
08:00 - 13:00 107151, FMA430, FMA430-0108, T-F1, T-I1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 107151, FMAF10, FMAF10-0109, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-C4-ssr, T-D2, T-L4-gi
08:00 - 13:00 107151, FMA435, FMA435-0108, T-Pi1, Vic:2C
08:00 - 13:00 107181, FMIN10, FMIN10-0111, T-L4-fr, V:2119
08:00 - 13:00 107201, FFF115, FFF115-0104, Fys:H421, T-E4-hn, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MNAV1, T-MSOC1, T-N4-hn
08:00 - 13:00 107424, T-V4-hb, T-V4-ko, VBKN01, VBKN01-0111, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107426, DC:304, DC:310, T-KID1, VSMA01, VSMA01-0108
08:00 - 13:00 107426, Sp:01.4, T-V3, VTAF01, VTAF01-0110
08:00 - 13:00 107712, KOOA01, KOOA01-0108, T-W1, Vic:3A, Vic:3B
08:00 - 13:00 107466, T-L4-fe, VFTN01, VFTN01-0110, Vic:2D
08:00 - 13:00 107201, 3T:C548, EDA625, EDA625-0108, T-IDA3, T-IEA3
08:00 - 13:00 107711, KC:N, KFKN01, T-B4-mb, T-K4-m, T-N5-m
08:00 - 13:00 500104, JAPC02, JAPC02-1001, KINC12, KINC12-1101, OSHA01, OSHA01-0801, OSHA02, OSHA02-0801
08:00 - 13:00 202011, LAGE01
08:00 - 13:00 202011, JURE10
09:00 - 14:00 107461, T-IBYI2, VTVF35, VTVF35-0110
13:00 - 17:00 500101, ENGK01, ENGK01-0701, SOL:A129b, engl-bbe
14:00 - 19:00 107136, FAFA30, FAFA30-0109, Sp:01.1, Sp:01.2, T-BI1
14:00 - 19:00 107136, FAFF25, FAFF25-0309, T-C3, T-D3, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107136, FMF061, FMF061-0104, Fys:H421, T-E2, T-F2, T-Pi2
14:00 - 19:00 107181, Sp:01.3, Sp:01.4, T-L1, VTVA01, VTVA01-0311
14:00 - 19:00 107201, E:3315, EITN01, EITN01-0313, T-D4-ks
14:00 - 19:00 107201, E:3316, EITN01-0313, ETI170, ETIN30, ETIN30-0113, T-E4-dpd, T-E4-hn, T-F4-hn, T-MSOC1, T-N4-hn
14:00 - 19:00 107712, KOO022, KOO022-0103, T-B2, T-K2, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 107719, KOKA01, KOKA01-0108, T-N1, Vic:3A
14:00 - 19:00 107324, MAMA15, MAMA15-0211, T-C1, Vic:1A, Vic:1B
14:00 - 19:00 107136, 3T:C163, 3T:C548, 3T:C621, 3T:E210, T-TB-FyAB2, T-TB-FyB1, T-TBT, T-TBÅ
14:00 - 19:00 107716, KBTF05, KC:H, KC:I, T-MBIO1, T-MLIV1
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0701, FPRA21, FPRA21-0701, FPRB03, FTEA12, FTEA12-0701, FTEA21, FTEA21-0801, FTEB04, FTEB04-0901, Kung:104
  Lör 2013-03-16
08:00 - 11:00 107760, KETA01, KETA01-0311, Sp:01.1, Sp:01.2, T-K1
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, T-E2, T-M1, T-MD1, T-W3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107121, EDA031, EDA031-0206, Kår:125, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107136, FFFN20, FFFN20-0113, FMFF01, FMFF01-0109, T-F2, T-F4-nf, T-MNAV1, T-N4-nbm, T-N4-nf, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107432, T-V1, VBM012, VBM012-0112
08:00 - 13:00 263081, STAG13, Sp:01.4, stat-kno
09:00 - 14:00 107151, 3T:C163, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, 3T:E421, FMA645, FMA645-0307, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, T-IDA1, T-IEA1
12:00 - 14:00 107760, KETA01, KETA01-0211, T-K1
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, SOL:A129b, osta-mzg, osta-yyi
14:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:A121
v 12 Mån 2013-03-18 v 12
09:00 - 12:00 500111, LINA13, LINA13-1101, LINB02, LINB02-0701, SOL:H140, SOL:L303a, ling-gca, ling-gha
14:00 - 19:00 263141, SYSA14, SYSA14-D3, ics-mas
14:00 - 19:00 263021, NEKP82, nek-has
14:00 - 19:00 263021, NEKH52, nek-jan
  Tis 2013-03-19
08:00 - 19:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
09:00 - 13:00 500132, FÖUN04, FÖUN04-0801, SOL:A121, SOL:H339, nord-lch
14:00 - 18:00 263011, BUSN66, Sp:01.3
14:00 - 18:00 263011, FEKH91, Sp:01.1, fek-ras
14:00 - 19:00 107471, T-MFST1, V:2116, V:2117, VBRN01, VBRN01-0113
14:00 - 19:00 263021, NEKH41, nek-pha
  Ons 2013-03-20
08:00 - 12:00 263011, BUSN87, nek-obs
08:00 - 12:00 263011, BUSN84, FEKH80, fek-nan
08:00 - 19:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
09:00 - 13:00 156311, GC1:220, NGEA07
13:00 - 16:00 500123, SOL:A129b, TYSB01, TYSB01-0701, TYSB11, TYSB11-0701, tysk-hhe
14:00 - 18:00 263011, FEKA80, FEKA80-D1, FEKH11, Omtenta
14:00 - 18:00 263011, FEKA84
14:00 - 19:00 263131, HARG01
14:00 - 19:00 263131, HARA18, HARG06, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
14:00 - 19:00 263021, NEKH21, nek-jho
  Tors 2013-03-21
08:00 - 12:00 263011, BUSN91, FEKH60
08:00 - 13:00 263131, HARA19
08:00 - 13:00 263131, MNXN01
08:00 - 13:00 500500, BIVC01, BIVC01-1201, Teo:118
08:00 - 19:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
09:00 - 12:00 156311, GC2:229, NGEN02
10:00 - 15:00 156311, GC2:209, GEKA01
14:00 - 16:00 263131, HARN28, busi-aeh, busi-ata
14:00 - 18:00 263011, FEKG10
14:00 - 18:00 263011, FEKG30, FEKH92
14:00 - 19:00 263021, NEKH61, NEKN34, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-mln, nek-mno, nek-pl0
14:00 - 19:00 500500, CTRA11, CTRA22, CTRD01
  Fre 2013-03-22
08:00 - 12:00 500107, NODB11, NODB11-1001, SOL:A121, SOL:H135a, nord-lko
08:00 - 12:00 263041, E-EKHA22-D1, EKHA22
08:00 - 12:00 263041, SASE10
08:00 - 13:00 253205, MKVA11, MKVA22
08:00 - 13:00 202011, BERL:TL, JUFN03
08:00 - 13:00 500500, BIVC12, Teo:215, teol-mze
08:00 - 19:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
09:00 - 11:00 156401, BCE:Blå Hallen, MOBA01, biol-cwt
09:00 - 13:00 156401, BCE:G111, BIOH01
09:00 - 13:00 156401, BCE:Röda rummet, BIOR16
09:00 - 14:00 156401, BCB:A213, BIOR37
09:00 - 14:00 156401, BCB:A182, BIOR60
09:00 - 14:00 156401, BCB:D225, BCB:D227, BIOR47
09:00 - 14:00 156401, BCB:A261b, BIOR21
13:00 - 17:00 500123, SOL:L201, TYSA21, TYSA21-0703
13:00 - 17:00 500123, TYSA31, TYSA31-0702, TYSK01, TYSK01-0702, tysk-vmo
13:00 - 17:00 156301, GC2:237, GC2:243, GEOB02
13:00 - 18:00 500128, ARAA10, ARAA10-1102, SOL:A116, SOL:B054, mell-aah
14:00 - 18:00 263011, FEKA80, FEKA80-D2
14:00 - 18:00 263011, FEKA82, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-jre
14:00 - 19:00 202011, Kår:125, LAGD01
14:00 - 19:00 263021, NEKG21, nek-kbo
  Lör 2013-03-23
08:00 - 12:00 500116, FIVA01, FIVA01-0906, SOL:A121, SOL:A129b, litt-ehe
08:00 - 13:00 263131, HARA04
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SOL:H135b, SPAA01, SPAA01-0702, SPAA21, SPAA21-1202, rom-anv, rom-cle
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0702, pa0771to
09:00 - 14:00 107151, FMAN10, T-Pi2-pv, T-Pi2-ssr
14:00 - 18:00 500120, ITAA02, ITAA02-0701, ITAK01, ITAK01-0701, rom-rgu, rom-veg
14:00 - 18:00 500011, FTEA12, FTEA12-0702, FTEA21, FTEA21-0802, FTEB05, HTXF04, HTXF04-0903, SASH66
14:00 - 19:00 263081, STAG11, mats-pgu
14:00 - 19:00 263081, STAA30, STAA31, STAA31-D2
v 13 Mån 2013-03-25 v 13
08:00 - 13:00 263141, INFM03, INFM03-D2, stat-jbe
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D2, ics-euc
08:00 - 13:00 263141, INFC30, ics-mrm
13:15 - 17:00 500055, AKSA10, AKSA10-1102, Ark:SSal
14:00 - 19:00 263021, NEKP42, nek-kfr
15:00 - 19:00 500106, SOL:H135a, SOL:H239a, SVEF21, SVEF24, SVEF24-1101, tysk-hhe
  Tis 2013-03-26
09:00 - 13:00 500111, LINA21, LINA21-0703, LINC01, LINC01-0701, SOL:L201, ling-mtr
09:00 - 13:00 500106, SOL:A121, SSLA02, SSLA02-1101, nord-sns
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVA01, svet-mro, svet-msu
12:30 - 18:00 500122, RUMA01, SOL:L221b
13:00 - 17:00 500111, LINA13, LINA13-1102, LINB01, LINB01-0701, SOL:A121, SOL:H435, ling-mtr
14:00 - 16:00 500101, ENGA21, ENGA21-0702, ENGK01, ENGK01-0703, SOL:H104
  Ons 2013-03-27
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D3, ics-mwa
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D5, SYSA21
08:00 - 13:00 500106, SOL:L201, SSLA01, SSLA01-1106, upc-bsj
08:00 - 13:00 500106, SOL:L123, SOL:L403, SOL:L503, SSLA01, SVEA11, SVEA11-0707, nord-gjo
08:00 - 13:00 500128, ARAA10, ARAA10-1101, SOL:H104, mell-scm
08:00 - 13:00 500500, BIVC02, BIVC02-1101, teol-mze
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1006, SOL:H135a, SOL:H135b, litt-ezi
09:00 - 13:00 500114, LIVA03, LIVA03-1002, SOL:A339
13:00 - 17:00 500101, ENGA21, ENGA21-0701, SOL:H104
  Tors 2013-03-28
09:00 - 12:00 500107, NOIB01, NOIB01-0701, SOL:A129b, nord-hsi
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
15:00 - 20:00 500133, EUHA15, EUHA15-1101, SOL:A129b
  Ons 2013-04-03
08:00 - 08:30 253091, STVA22, STVA22-D4, Utlämning
08:00 - 13:00 107716, KBTN01, KBTN01-0212, KC:L1, T-B4-mb, T-B4-pt, T-MBIO2, T-MLIV2
08:00 - 13:00 263141, INFC40, ics-asv
  Tors 2013-04-04
08:00 - 13:00 107151, FMA661, FMA661-0103, T-IDA2
17:30 - 18:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D4
  Fre 2013-04-05
13:00 - 17:00 500123, SOL:H135a, SOL:L201, TYSA01, TYSA01-0702, tysk-ula
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0702, FPRK01, FPRK01-0701, HTXF04, HTXF04-0901, Kung:104
  Lör 2013-04-06
09:00 - 13:00 500102, LATA03, LATA03-1001, SOL:H140, klas-fmn
09:00 - 13:00 500107, NODB07, NODB07-0801, NODB11, NODB11-1001, SOL:H135a, SOL:H135b, SOL:H239a, SOL:L123, nord-rbz
09:00 - 14:00 500103, NYGA12, NYGA12-0901, NYGA12-0904, NYGB01, NYGB01-0701, SOL:A121, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
09:00 - 14:00 500128, ARAB24, ARAB24-0701, SOL:A339, br2613el
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0806, RYSB11, RYSB11-0701, SOL:A129b, slav-jli
13:15 - 14:45 500101, ENGB03, ENGB03-0801, SOL:H239a, engl-ekl
  Tis 2013-04-09
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D3, ics-asv
  Tors 2013-04-11
09:00 - 10:00 156401, BCE:B130, BCE:B131, BIOR51, ekol-ahe, ekol-dha
  Fre 2013-04-12
09:00 - 13:00 500102, LATA02, LATA02-0901, SOL:H435, klas-csj, klas-fmn
14:15 - 16:00 156401, BCB:A261b, BIOR31, cob-jpi
15:00 - 19:00 500011, FTEA12, FTEA12-0702, FTEA21, FTEA21-0802, FTEB05, HTXF04, HTXF04-0903, Kung:104, SASH66
  Lör 2013-04-13
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0703, SOL:A129b, an8701mo
09:00 - 13:00 500106, SOL:L201, SVEA13, SVEA13-1203, nord-lek
09:15 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, SOL:L403, rom-nbe
14:00 - 18:00 500120, ITAD01, ITAD01-0901, SOL:H104, rom-rtc
14:00 - 18:00 500120, ITAK01, ITAK01-0702, SOL:H135a, rom-veg
v 16 Mån 2013-04-15 v 16
09:00 - 12:00 500055, ARKA12, ARKA12-1101, Ark:NBibl
14:00 - 19:00 263141, SYSA13, SYSA13-D1, ics-lfe
14:00 - 19:00 263141, INFC20
  Tis 2013-04-16
16:00 - 20:00 500120, ITAC02, ITAC02-0902, SOL:L604, rom-adi
  Tors 2013-04-18
14:00 - 18:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, engl-mjo
  Fre 2013-04-19
08:00 - 10:00 107181, Sp:01.1, Sp:01.2, T-L1, VTVA01
08:00 - 12:00 500106, SFSA17, SFSA17-1201, SOL:A339, SOL:H239a, nord-hel
09:00 - 13:00 500011, FPRA21, FPRA21-0703, FTEA12, FTEA12-0703, FTEA21, FTEA21-0803
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, engl-mjo
  Lör 2013-04-20
14:00 - 18:00 500119, SOL:A121, SOL:A129b, SOL:H140, SPAA01, SPAA01-0703, SPAA21, SPAA21-1203, rom-ccl, rom-ijo
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0704, FRAA02-0705, an8701mo
14:00 - 18:00 500118, FRAK01, FRAK01-0701, SOL:H135a, SOL:H135b, rom-cck
v 17 Mån 2013-04-22 v 17
08:00 - 10:00 107151, FMA435, T-Pi1, math-jst
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRD01
08:00 - 13:00 EC1:135, botm-man
16:00 - 17:00 156401, BCE:T102, BIOR51, ekol-ahe
  Tis 2013-04-23
08:00 - 12:00 263011, BUSN87, FEKG30, FEKH11, FEKH60, FEKH80, Omtenta
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1102, NEKN34, Omtenta, nek-jbt, nek-kbe, nek-kfr, nek-mln
  Ons 2013-04-24
14:00 - 18:00 263011, BUSN61, FEKA71, FEKA83
14:00 - 18:00 263011, FEKA80, FEKA80-D3
14:00 - 19:00 263141, SYSA13, SYSA13-D6, fek-pan
16:00 - 19:00 500106, SOL:H135a, SOL:H135b, SVEE15, SVEE15-1201, nord-mmb
  Tors 2013-04-25
13:00 - 17:00 500055, ARKA10, ARKA10-1103, Ark:NBibl, ark-jae
14:00 - 19:00 EC1:135, botm-man
  Fre 2013-04-26
08:00 - 12:00 500106, SFSA13, SFSA13-1201, SOL:H405, SOL:L207, nord-anr
08:00 - 12:00 500011, FPRA11, FPRA11-0703
08:00 - 13:00 263131, HARG06
08:00 - 13:00 156301, GC2:237, GC2:243, GEOB03
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0705, SOL:H104, engl-kli
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D2, Utlämning
11:15 - 13:00 500055, ARKA10, ARKA10-1104, Ark:SSal
12:00 - 12:30 253195, GNVA01, GNVA01-D3
13:15 - 16:00 156401, BCB:A261b, BIOR31
14:00 - 18:00 500119, LIVR25, LIVR25-0801, SOL:L403, SSLA01, SSLA01-1106, rom-ien
14:00 - 19:00 EC1:135, botm-man
  Lör 2013-04-27
08:00 - 13:00 EC1:135, botm-man
09:00 - 13:00 500122, RUMA02, RUMA02-0701, SOL:A129b, rom-mot
09:00 - 13:00 500119, SPAA21, SPAA21-1205, rom-anv
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, SOL:H135a, SOL:H135b, an8701mo, rom-tg
13:15 - 18:00 500128, ARAB11-0701, ARAC11, SOL:H104
v 18 Mån 2013-04-29 v 18
08:00 - 13:00 500500, BIVC01, BIVC01-1201
09:00 - 13:00 500111, AUDA22, LOGA22, LOGA22-0701, SOL:H135a, SOL:H339, SOL:H405, ling-mtr
09:00 - 13:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR56
09:00 - 13:00 156301, GC2:206, GEOA70
14:00 - 18:00 263011, FEKG50
14:00 - 18:00 263011, FEKH63, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-r_l
14:00 - 19:00 263141, SYSA13, SYSA13-D7, ics-asv
14:00 - 19:00 263141, INFC25
  Tors 2013-05-02
09:00 - 12:00 156401, BCB:A261b, BIOR31
09:00 - 13:00 500126, SOL:A333, svet-mla, ÖCKB04
14:00 - 19:00 EC1:135, botm-man
17:00 - 19:00 253975, SIMM29, lucs-jas
  Fre 2013-05-03
08:00 - 12:00 500106, SOL:L201, SSLA01, SSLA01-1107, litt-bjo
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1003, SOL:L123, SOL:L403, litt-ezi
09:00 - 13:00 156311, GC2:209, NGEN10
10:00 - 12:00 202011, BERL:TP, JUEN08, jur-cwo
12:00 - 12:30 253195, GNVA01, GNVA01-D3
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D2
  Lör 2013-05-04
09:00 - 13:00 500118, FRAB02, FRAB02-0701, FRAB02-0702, SOL:H104, nord-mmb
v 19 Mån 2013-05-06 v 19
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D6, SYSA21, Sp:01.1, Sp:01.2, fek-ter
08:00 - 13:00 263141, INFN20, ics-lfe
08:00 - 13:00 263141, INFC35, ics-lma
14:00 - 18:00 500120, ITAA02, ITAA02-0702, SOL:A339, rom-tku
14:00 - 19:00 263021, NEKH52, NEKP82, Omtenta, math-jns, nek-has
  Tis 2013-05-07
08:00 - 12:30 202011
09:00 - 13:00 500106, SOL:A214, SOL:A313, SOL:L303a, SOL:L602, nord-lla
09:00 - 14:00 156401, BCB:A182, BCB:A261b, BIOB01
09:00 - 16:00 156401, BCE:B140, BCE:B141, BIOR69
14:00 - 17:00 500106, SOL:L219, SOL:L221b, SOL:L619, nord-lla
  Ons 2013-05-08
09:00 - 13:00 202011, BERL:TL, JUFN05, jur-cha
09:00 - 14:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR51
10:00 - 15:00 500106, SOL:L219, SOL:L221b, SOL:L619, nord-lla
15:00 - 19:00 500011, FPRA21, FPRA21-0703, FTEA21, FTEA21-0804, Kung:104
17:00 - 20:00 500120, ITAA01, ITAA01-0704, SOL:L123, rom-adi
  Fre 2013-05-10
09:00 - 13:00 500011, FTEA12, FTEA12-0703, FTEA21, FTEA21-0803, Kung:104
  Lör 2013-05-11
14:00 - 19:00 500120, ITAA01, ITAA01-0701, ITAA11, ITAA11-0901, SOL:H104, rom-rgu
v 20 Mån 2013-05-13 v 20
09:00 - 13:00 156401, BCE:T109, BIOR55
10:00 - 15:00 156311, GC1:220, NGEN05
  Tis 2013-05-14
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D3, SYSA21, ics-ban
08:00 - 13:00 263141, INFN30, Sp:01.1, Sp:01.2, fek-bew
08:00 - 13:00 263141, INFC45
18:00 - 21:00 500119, SOL:H104, SPAB02, SPAB02-0702, rom-anv
  Ons 2013-05-15
08:00 - 13:00 156311, NGEA04
  Tors 2013-05-16
08:00 - 13:00 156311, NGEN08, NGEN09, natg-lek
09:00 - 13:00 156301, GC2:224, GEOA70
14:00 - 17:00 500119, SOL:H135a, SOL:H135b, SPAA01, SPAA01-0705
14:00 - 18:00 500102, LATK01, LATK01-0701, SOL:L201, klas-ajo
  Fre 2013-05-17
08:00 - 12:00 500011, FPRA11, FPRA11-0705, FTEA12, FTEA12-0704
08:00 - 13:00 500104, JAPC02, JAPC02-1002, JAPK11, JAPK11-0901, KINC12, KINC12-1103, KINK11, KINK11-0901, OSHA02, OSHA02-0802
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0704, SOL:H135a, SOL:H435, rom-nbe
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0801, RYSA02, RYSA02-0921, RYSA02-0922, RYSB02, RYSB02-0801, SOL:A339, je8842wi, slav-maa
12:00 - 16:00 500101, GEMA20, SOL:A129b, engl-fhu
14:00 - 18:00 202011, LAGD01
  Lör 2013-05-18
09:00 - 13:00 500120, ITAC02, ITAC02-0901, SOL:H104, rom-rgu
14:00 - 18:00 500120, ITAA01, ITAA01-0703, ITAA12, ITAA12-1003, SOL:A129b, huml-mig, rom-rgu
v 21 Mån 2013-05-20 v 21
09:00 - 14:00 500129, HEBA02-0701, HEBA02-0702, HEBA20, SOL:A339, klas-rns, mell-rla
09:00 - 16:00 156401, BCE:G110, BIOR69
14:00 - 19:00 263021, NEKG71, nek-hfa
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0703, Kung:104
  Tis 2013-05-21
08:00 - 13:00 263081, STAA30, STAA32, stat-jbe
09:00 - 13:00 156401, BCE:G110, BIOR71
09:00 - 14:00 500100, SOL:A339, YIDB04, YIDB04-0801, mell-rla
  Ons 2013-05-22
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, RYSA02, RYSA02-0910, SOL:A214, je8842wi, ling-aka
14:00 - 18:00 263011, BUSN11, FEKA80, FEKA80-D4, FEKA81, Omtenta
  Tors 2013-05-23
09:00 - 13:00 500123, SOL:L201, TYSA21, TYSA21-0706, tysk-mny
12:30 - 18:00 500122, RUMA01, SOL:L221b
14:00 - 18:00 263011, BUSN12, BUSN63, BUSN82, BUSP61, ENTN31, FEKH81, Omtenta
14:00 - 19:00 263021, EC1:131, EC1:135, EC1:136, EC1:137, NEKG41, nek-fa1
  Fre 2013-05-24
08:00 - 12:00 500123, TYSA31, TYSA31-0701, TYSK01, TYSK01-0701
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D5, ics-ufi
08:00 - 13:00 500123, SOL:L201, SOL:L403, TYSA01, TYSA01-0703, tysk-bme
08:00 - 13:00 500104, OSHA01, OSHA01-0802, SOL:A339, ace-msc
08:00 - 13:00 263021, EC1:135, EC1:137, EXTN60, T-RH4-rh
09:00 - 12:00 500101, ENGA01, ENGA01-0701
15:00 - 19:00 500120, ITAD01, ITAD01-0902, SOL:H104, rom-wjk
  Lör 2013-05-25
09:00 - 12:45 500120, ITAA01, ITAA01-0702, ITAA01-0704, SOL:A129b, rom-adi
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SOL:H135a, SPAA01, SPAA01-0704, SPAA21, SPAA21-1204, rom-ccl, rom-ijo
13:00 - 18:00 500128, ARAB11-0701, ARAC11, SASH23, SASH23-0801, SOL:A129b, hist-bya
14:00 - 18:00 500118, FRAA01, FRAA01-0703, SOL:H104, an1513th, rom-tg
  Sön 2013-05-26
08:00 - 13:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, SOL:H104, osta-mzg, osta-yyi
v 22 Mån 2013-05-27 v 22
08:00 - 11:00 107424, T-V3, VBKF01, VBKF01-0110, Vic:2B, Vic:2C
08:00 - 12:00 107381, M:M1, M:M2, MVK106, MVK106-0107, T-M4-fo
08:00 - 13:00 107151, FMA420, FMA420-0103, T-BME1, T-D1, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107136, ESS030, ESS030-0111, T-D4-dpd, T-E2
08:00 - 13:00 107201, E:3139, EITF01, EITF01-0108, T-D4-bg, T-E4-bg, T-F4-bg
08:00 - 13:00 107201, ETIN15, ETIN15-0111, T-C4-ks, T-E4-hn, T-E4-ks, T-MSOC2, T-MWIR1
08:00 - 13:00 107201, ETS075, ETS075-0104, T-C3, T-D3, T-E3, T-E3-ks, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 107351, MMTN05, MMTN05-0113, Sp:01.1, T-M4-pr
08:00 - 13:00 107391, EIE015, EIE015-0106, M:L1, M:L2, T-E4-em, T-E4-ra, T-M4-me
08:00 - 13:00 107426, T-F4-bs, T-V4-ko, V:2119, VSMN20, VSMN20-0111
08:00 - 13:00 107434, T-L3, VBEF05, VBEF05-0110, Vic:2A
08:00 - 13:00 107435, Sp:01.3, T-V4-bf, T-V4-hb, VBFN10, VBFN10-0111
08:00 - 13:00 107760, Kår:125, T-V2, VVAF01, VVAF01-0109
08:00 - 13:00 107136, FMF150, FMF150-0199, Fys:H421, T-F4-tf, T-MNAV1
08:00 - 13:00 107147, FMEA15, FMEA15-0209, T-Pi1
08:00 - 13:00 107716, KBT115, KBT115-0107, T-B3
08:00 - 13:00 107311, MTTN30, MTTN30-0110, T-I5-mf, T-M4-lp
09:00 - 12:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOS08
09:00 - 15:30 156401, BCB:A182, BCB:A184, BIOB04, ekol-esv
14:00 - 18:00 107231, GEMA55, GEMA55-0108
14:00 - 18:00 107181, T-L1, VTVA05, VTVA05-0211, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 107151, FMA430, FMA430-0108, T-E1, T-M1, T-MD1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 19:00 107121, EDAN25, EDAN25-0111, T-D4-is, T-D4-pv, T-Pi4-pv
14:00 - 19:00 107442, Sp:01.3, T-MWLU1, T-V4-vr, T-W4-vr, VVR040, VVR040-0100
14:00 - 19:00 107136, 3T:C548, 3T:E210, T-TB-FyAB3, T-TB-FyB2, T-TBT, T-TBÅ
14:00 - 19:00 107151, FMA430, FMA430-0108, T-W2
14:00 - 19:00 107201, EITF15, Sp:01.4, T-Pi2
  Tis 2013-05-28
08:00 - 12:00 107331, M:M2, MME080, MME080-0198, T-M3, T-M4-pu
08:00 - 12:45 500106, SFSA16-1201, SFSA18, SOL:H239a, SOL:L201, nord-hel
08:00 - 13:00 107136, FAFN10, FAFN10-0108, Fys:H421, T-E4-f, T-F4-f, T-MFOT1
08:00 - 13:00 107161, FRT110, FRT110-0111, Sp:01.2, Sp:01.3, T-W3
08:00 - 13:00 107201, ETIF01, ETIF01-0110, ETIF10, ETIF10-0313, Sp:01.4, T-C4-ssr, T-D4-bg, T-D4-ssr, T-E3-bg, T-E3-ssr, T-F4-bg, T-F4-ssr
08:00 - 13:00 107351, MMT012, MMT012-0196, T-M2, T-MD2, T-T4, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107426, T-V1, VSM010, VSM010-0189
08:00 - 13:00 107426, T-BI1, VSMA15, VSMA15-0112
08:00 - 13:00 107711, KFK090, KFK090-0105, KFKF01, KFKF01-0112, Kår:125, T-B2, T-K2, T-N4-m, T-N4-nbm, T-Pi4-bm, T-Pi4-bs
08:00 - 13:00 107719, KOK012, KOK012-0105, T-B1, T-K1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107719, KOKA05, KOKA05-0108, T-N1, Vic:1D
08:00 - 13:00 107719, KOKA15, KOKA15-0112, T-BME1, Vic:2A
08:00 - 13:00 107151, FMA091, FMA091-0191, T-C4, T-D4, T-E2, T-F1, T-Pi1
08:00 - 13:00 107461, 3T:E210, T-IBYV2, VVBF30, VVBF30-0112
08:00 - 13:00 263081, T-BI2, TNX071, TNX071-0195, Vic:2B, Vic:2C
09:00 - 13:00 107461, T-IBYV3, T-V4-tv, V:2118, V:2119, VTTN10, VTTN10-0111
12:00 - 12:30 253091, STVA03, Utlämning, svet-mro, svet-msu
14:00 - 19:00 107152, FMS012, FMS012-0108, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-F3
14:00 - 19:00 107201, EIT100, EIT100-0102, Sp:01.1, T-C1
14:00 - 19:00 107312, MIO022, MIO022-0105, T-I1, T-M3, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
  Ons 2013-05-29
08:00 - 11:00 500101, ENGA01, ENGA01-0707, ENGA21, ENGA21-0707, ENGK01, ENGK01-0704
08:00 - 12:00 107121, EDA050, EDA050-0212, T-D4-is, T-E4-pv
08:00 - 12:00 107146, FKMN05, FKMN05-0108, T-M4-pr, T-N5-m
08:00 - 13:00 107231, ESSF05, ESSF05-0213, Sp:01.3, Sp:01.4, T-E3
08:00 - 13:00 107121, EDAF05, EDAF05-0109, T-D2, T-F4-pv, T-F4-tf, T-Pi4-pv
08:00 - 13:00 107442, T-MWLU1, T-V4-vr, T-W4-vr, VVR090, VVR090-0197, Vic:2C
08:00 - 13:00 107715, KBK041, KBK041-0105, Sp:01.1, Sp:01.2, T-B3, T-MBIO1, T-MLIV1
08:00 - 13:00 107312, MIO040, MIO040-0190, T-E4-pe, T-I2, T-M3, T-MD4, T-V4-bf, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 107427, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA2, VSMF10, VSMF10-0111
08:00 - 13:00 107432, Kår:125, T-V3, VBMF05, VBMF05-0113
08:00 - 13:00 107466, T-L2, VFTA01, VFTA01-0311, Vic:2A, Vic:2B
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0705, SOL:H104, rom-cck
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODB04, NODB11, NODB14, NODB14-1101, SOL:A129b
14:00 - 19:00 107201, EIT140, EIT140-0105, Hemtenta
14:00 - 19:00 107381, MMV031, MMV031-0105, Sp:01.4, T-F4-bem, T-M3, T-M4-bem, T-M4-en, T-MLIV2
14:00 - 19:00 107719, KOO052, KOO052-0104, Kår:125, T-B4, T-K3
14:00 - 19:00 107719, KOO095, KOO095-0105, T-N2
14:00 - 19:00 156401, EXTA01, Sp:01.1, Sp:01.2, T-W1
14:00 - 19:00 263141, SYSA12, SYSA12-D4, bulw-pgd
15:15 - 17:00 500106, SOL:A121, SOL:A129b, SVEF21, SVEF21-1104, SVEF25, SVEF25-1101, nord-mto, nord-sam
  Tors 2013-05-30
08:00 - 10:00 107231, EEMF01, EEMF01-0110, Sp:01.3, Sp:01.4, T-F3
08:00 - 12:00 107381, M:M1, M:M2, MVK051, MVK051-0199, T-M4-en
08:00 - 13:00 107121, ETSF01, ETSF01-0210, T-C3, T-D3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107152, FMS045, FMS045-0109, T-F4-bg, T-F4-mt, T-I3.C, T-Pi3, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
08:00 - 13:00 107201, E:2311, ETI290, ETI290-0110, ETIN75, ETIN75-0113, T-E3-dpd, T-MSOC1
08:00 - 13:00 107466, T-L3, VFTF10, VFTF10-0213
08:00 - 13:00 107471, Sp:01.1, T-BI3, T-MFST1, T-RH4, VBRN10, VBRN10-0111
08:00 - 13:00 107312, MION10, MION10-0111, Sp:01.2, T-E5-pe, T-I4-lp, T-I4-pr, T-M4-lp, T-M4-pr
08:00 - 13:00 107460, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, VGM630, VGM630-0101
08:00 - 19:00 107121, ETSA01, ETSA01-0210, Hemtenta, T-C1, T-D1, T-I3.D
09:00 - 12:00 500119, SOL:L503, SPAA01, SPAA01-0704, rom-ijo
09:00 - 13:00 500132, LIVR43, LIVR43-0801, SOL:H435, engl-bbe
10:00 - 21:00 500128, ARAB05, ARAB05-1002, mell-wja
14:00 - 17:00 107341, M:L1, M:L2, MMKN15, T-M4-pu
14:00 - 19:00 107351, Kår:125, MMT160, MMT160-0195, T-I4, T-M3, T-MD4, T-T4
14:00 - 19:00 107426, T-V4-at, T-V4-hb, T-V4-ko, VGTF01, VGTF01-0111
14:00 - 19:00 107719, KOO065, KOO065-0104, KOOA05, KOOA05-0109, Sp:01.3, Sp:01.4, T-BI1, T-K4-m, T-N4-m
  Fre 2013-05-31
08:00 - 10:00 107121, ETSA01, ETSA01-0210, Hemtenta, T-C1, T-D1, T-I3.D
08:00 - 12:00 107745, KKKA10, KKKA10-0112, T-B1, Vic:1A, Vic:1B
08:00 - 12:00 500106, SFSA14, SFSA14-1201, SOL:L207, SOL:L503, nord-anr
08:00 - 12:00 500011, FTEA21, FTEA21-0804, Kung:203
08:00 - 12:00 107351, M:IP2, MMTF05
08:00 - 12:00 253975, HusP:202, SIMM22, psyc-frs, soc-ksj
08:00 - 13:00 107136, FAFA15, FAFA15-0208, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-I1
08:00 - 13:00 107161, FRTN20, FRTN20-0109, Sp:01.1, T-F4-fm, T-I4-fir, T-I4-pvs, T-Pi4-fm
08:00 - 13:00 107201, E:2311, ETIF15, ETIF15-0113, T-C4-ssr, T-D4-ssr, T-E4-mt, T-F4-bm, T-F4-mt, T-F4-ssr, T-Pi4-bm
08:00 - 13:00 107201, ETI265, ETI265-0103, T-BME2, T-C2, T-D2
08:00 - 13:00 107201, E:3308, FFF160, FFF160-0107, T-E4-hn, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MNAV1, T-MSOC1, T-N4-hn
08:00 - 13:00 107324, MAM061, MAM061-0103, T-F4-bg
08:00 - 13:00 107351, MMT045, MMT045-0105, T-I3.A, T-I4-pr, T-M4-lp, T-M4-pr, Vic:3B
08:00 - 13:00 107452, Kår:125, T-BI2, T-V3, VTGF01, VTGF01-0110, VTGF05, VTGF05-0111
08:00 - 13:00 107466, T-L4-fe, VFRN05, VFRN05-0108
08:00 - 13:00 107760, KETF10, KETF10-0209, T-B2, T-K2, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107145, FHL090, FHL090-0101, M:M2, T-M4-bem
08:00 - 13:00 107147, FMEN15, FMEN15-0109, M:L2, T-F4-tf
08:00 - 13:00 107391, 3T:E230, EIEF10, EIEF10-0112, T-IEA2, iea-pka
08:00 - 14:00 253975, SIMM30, StAlg:128, soc-aja, soc-hro
09:00 - 11:00 500055, ARKA10, ARKA10-1105, Ark:SSal, ark-dol
09:00 - 14:00 107461, T-IBYI2, VTVF35, VTVF35-0310
10:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, SOL:A333, je8842wi
13:00 - 17:00 253975, HusP:206, SIMM22, msm-rek, psyc-frs
14:00 - 16:00 107745, KKKA10, KKKA10-0212, T-B1
14:00 - 19:00 107121, EDA501, EDA501-0204, T-M1, T-M2, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C
14:00 - 19:00 107121, EDA011, EDA011-0105, T-BME1, T-N1, T-W3, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
14:00 - 19:00 107121, EDA017, EDA017-0206, T-F1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 19:00 107136, FKFF01, FKFF01-0109, Sp:01.1, Sp:01.2, T-F4-es, T-W2
14:00 - 19:00 107121, 3T:C548, 3T:E210, EDAA10, EDAA10-0211, T-IDA1, T-IEA1
14:00 - 19:00 107975, 3T:C163, 3T:E230, 3T:E421, T-TB-MaE, T-TBT, T-TBÅ
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1104, ints-aaa, nek-fsm
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG31, nek-prj
  Lör 2013-06-01
08:00 - 13:00 107121, EDAF15, EDAF15-0110, Sp:01.1, Sp:01.4, T-D4-is, T-F4-bs, T-Pi3
08:00 - 13:00 107201, ESSF01, ESSF01-0109, Sp:01.2, Sp:01.3, T-D4-dpd, T-E2, T-N3
08:00 - 13:00 107151, FMA021, FMA021-0198, T-F2, T-Pi2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 263081, STAG15, mats-pgu
09:00 - 12:00 500107, NOIB02, NOIB02-0701, SOL:L403, SOL:L503, nord-hsi
09:00 - 13:00 500118, FRAB01, FRAB01-0702, SOL:H104, an1513th
09:00 - 13:00 500102, LATB01, LATB01-0702, SOL:A129b, klas-csj
09:00 - 13:00 500102, LATA03, LATA03-1002, SOL:A214
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, ENGB02, ENGB02-0801, Omtenta
09:00 - 14:00 500103, NYGA12, NYGA12-0902, NYGA12-0903, NYGB01, NYGB01-0702, SOL:A121, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, ENGB02, ENGB02-0802, Omtenta
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
08:00 - 11:00 107442, T-MWLU1, T-V4-vr, T-W4-vr, VVR170, VVR170-0104
08:00 - 12:00 107381, MVK150, MVK150-0199, T-F4-bem, T-M4-bem, T-M4-fo, T-Pi4-bs
08:00 - 12:00 202011, LAGE02
08:00 - 13:00 107151, FMAF05, FMAF05-0108, T-D2, T-E2, T-I2
08:00 - 13:00 107136, FFFN01, FFFN01-0107, Fys:H421, T-F4-hn, T-F4-nf, T-MFOT1, T-MNAV1, T-N4-hn, T-N4-m, T-N4-nf
08:00 - 13:00 107121, EDA095, EDA095-0212, T-C2, T-C3, T-D4-ks, T-L4-gi, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B
08:00 - 13:00 107121, EDAN15, EDAN15-0210, T-D4-dpd, T-D4-is, T-E4-dpd, T-E4-pv, T-M4-me, T-MSOC1, T-MWIR2, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 107136, FAF260, FAF260-0110, T-M1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
08:00 - 13:00 107136, FAFF30, FAFF30-0113, T-F1, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 107136, FMFN05, FMFN05-0109, Fys:H221, T-F4-tf
08:00 - 13:00 107424, Kår:125, T-V2, VBK013, VBK013-0108
08:00 - 13:00 107452, Sp:01.2, Sp:01.4, T-W1, VTGA05, VTGA05-0108
08:00 - 13:00 107324, DC:212, DC:310, DC:467, MAMN30, MAMN30-0113, T-I4-ai
08:00 - 13:00 859520, KII010, KII010-0198, T-E4-em
08:00 - 13:00 107746, 3T:C548, T-TB-KeB, T-TBT, T-TBÅ, food-irl
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRD01
08:00 - 13:00 500500, BIVC01, BIVC01-1201, teol-oaw
08:00 - 13:00 107311, MTT240, Sp:01.1, Sp:01.3, T-I4-lp, T-I4-mf
09:00 - 12:00 156301, GC2:206, GEOD01
09:00 - 13:00 500106, SOL:L201, SOL:L207, SOL:L221b, SSLA01-1104, SVEA11, SVEA11-0701, nord-jsv
09:00 - 13:00 500111, LINA21, LINA21-0701, LINC02, LINC02-0701, SOL:L403, ling-aho
09:00 - 14:00 156401, BCE:T109, BIOR54, sysb-mhe
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D3, Utlämning
13:00 - 17:00 500055, AKSA10, AKSA10-1102, Ark:SSal
14:00 - 17:00 107341, DC:310, MMKF05, MMKF05-0210, T-I3.A
14:00 - 18:00 107154, FMN011, FMN011-0105, T-D3, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B
14:00 - 18:00 107154, FMN050, FMN050-0101, T-E3, T-I3.C, Vic:3C, Vic:3D
14:00 - 18:00 107471, Sp:01.1, T-MFST1, V:2115, VBRN15, VBRN15-0111
14:00 - 18:00 263041, E-EKHA22-D2, EKHA22
14:00 - 19:00 107136, FAF220, FAF220-0111, Sp:01.4, T-Pi1
14:00 - 19:00 107136, FAFA01, FAFA01-0108, T-E1, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C
14:00 - 19:00 107152, FMS035, FMS035-?001, T-M3, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C
14:00 - 19:00 107426, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, T-IBYA2, T-IBYI2, T-IBYV2, VGTA01, VGTA01-0108
14:00 - 19:00 263021, NEKP82, Omtenta, math-jns
14:00 - 19:00 263131, HARG16
  Tis 2013-06-04
08:00 - 13:00 107231, E:1328, EEMN01, EEMN01-0110, T-E4-ssr, T-F4-nf, T-F4-ssr, T-MNAV1, T-MSOC2, T-N4-nf
08:00 - 13:00 107121, EDAN30, EDAN30-0111, T-C4-da, T-D4-bg, T-E4-bg, T-F4-bg, Vic:3C
08:00 - 13:00 107391, MIE090, MIE090-0108, T-E4-pe, T-E4-ra, T-I4-pr, T-M4-pr, Vic:3D
08:00 - 13:00 107136, FBR012, FBR012-0100, T-F4-es, T-I3.B, T-M4-en, T-W4-es, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107145, FHL013, FHL013-0299, T-M2, T-MD2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 107201, ETIA01, ETIA01-0110, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-D1
08:00 - 13:00 107435, Kår:125, T-V1, VBFA01, VBFA01-0208
08:00 - 13:00 107717, KIM015, KIM015-0209, T-B4-mb, T-MBIO1
08:00 - 13:00 107391, 3T:E210, 3T:E230, FRT602, FRT602-0105, T-IDA2, T-IEA2
08:00 - 13:00 156201, T-E4-mt, T-F4-mt, T-Pi3, TEK290, TEK290-0104, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 263081, STAG12, Vic:3A, stat-jbe
09:00 - 13:00 500123, SOL:A129b, TYSB02, TYSB02-0701, TYSB11, TYSB11-0703, tysk-mny
09:00 - 13:00 156311, GC1:108, NGEA16
09:00 - 14:00 500128, ARAA31, ARAB23, ARAB23-0701, SOL:L201
09:00 - 17:00 253975, HusP:209, SIMM25
09:00 - 17:00 253975, HusM:128, SIMM25
10:00 - 20:00 500128, ARAB05, ARAB05-1001
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVA03, svet-mro, svet-msu
13:30 - 17:30 500123, SOL:A129b, TYSA21, TYSA21-0702, tysk-ula
14:00 - 18:00 107181, T-L1, VTVA05, VTVA05-0111, Vic:2C, Vic:2D
14:00 - 18:00 263011, FEKH13, Vic:2B
14:00 - 19:00 107201, ETE115, ETE115-0105, T-BME2, T-F2, T-N2, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
14:00 - 19:00 107152, FMS155, FMS155-0103, Sp:01.4, Sparta:26, T-F4-fm, T-I4-fir, T-Pi4-fm, T-Pi4-mrk
14:00 - 19:00 263131, GEMA60
14:00 - 19:00 263131, HARA06, HARA18, HARA19, PEAB04
14:00 - 19:00 263021, NEKG81, NEKN34, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, nek-hby, nek-jbt, nek-mln
  Ons 2013-06-05
08:00 - 12:00 263011, BUSN62, BUSN85, FEKH62, Omtenta
08:00 - 13:00 156311, EXTF01, EXTF01-0108, Sp:01.2, T-MWLU2, T-V4-vr, T-W4-vr
08:00 - 13:00 107136, FAF150, FAF150-0197, Fys:H421, T-E4-mt, T-F4-f, T-F4-mt, T-MFOT1
08:00 - 13:00 107136, DC:310, FKF100, FKF100-0190, T-E4-em, T-E4-ssr, T-F4-es, T-W4-es, T-W4-ms
08:00 - 13:00 107136, FMFN10, FMFN10-0112, Fys:H221, T-F4-tf
08:00 - 13:00 107151, FMAA01, FMAA01-0308, T-B1, T-K1, T-N1, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
08:00 - 13:00 107381, M:Q, MVK160, MVK160-0199, T-M4
08:00 - 13:00 107460, T-L4-fr, T-L4-gi, T-V4-at, T-V4-tv, V:2118, V:2119, VGMF10, VGMF10-0111
08:00 - 13:00 263021, Kår:125, NEKA12, NEKA12-1103, nek-apa
08:00 - 13:00 263131, HARG04
08:00 - 13:00 263131, HARA04, HARG04, Vic:2C, Vic:2D, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
08:00 - 13:00 500500, BIVC02, BIVC02-1101, Teo:118, teol-mze
08:00 - 13:00 156301, GC2:237, GC2:243, GEOB03
09:00 - 13:00 156311, GC2:224, GEOA70
12:15 - 16:15 156301, GC2:206, GC2:244, GEOM04
13:00 - 16:00 156401, BCE:B140, BCE:G110, BCE:T109, BIOR39
14:00 - 16:00 202011, BERL:TL, JAEN08, JUFN12
14:00 - 18:00 263011, BUSN66, FEKA80, FEKA80-D3, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D3, FEKA83, Omtenta
14:00 - 19:00 156311, EXTF80, EXTF80-0111, T-L2
14:00 - 19:00 107145, FHL064, FHL064-0112, FHLF01, FHLF01-0212, T-F3, T-M3, T-M4-bem, T-M4-fo, T-M4-pu, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A
14:00 - 19:00 253205, MKVA11, MKVA22
14:00 - 19:00 500128, ARAA10, ARAA10-1103, HEBA20, HEBA20-1301, HEBA20-1302, Omtenta, SOL:A129b, klas-rns, mell-aah, mell-rla
14:00 - 19:00 EC1:135, EC1:136, botm-man
14:00 - 20:00 202011, LAGC02
15:00 - 19:00 500011, FPRA11, FPRA11-0705, FTEA12, FTEA12-0704, Kung:203
  Fre 2013-06-07
08:00 - 12:00 263011, FEKG60
08:00 - 16:00 156911, BCE:Röda rummet, MVEN06, Övn
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODB04, NODB04-0701, SOL:H435, SOL:L201, nord-lko
09:00 - 14:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR61
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D3
14:00 - 20:00 202011, LAGB01
23:00 - 00:00 253975, SIMM22
  Lör 2013-06-08
08:00 - 12:00 500011, FTEA12, FTEA12-0705, FTEA21, FTEA21-0805
09:00 - 13:00 500106, SOL:H135a, SOL:H135b, SVEA13, SVEA13-1204, ling-mtr
09:00 - 14:00 107151, 3T:C163, 3T:C548, 3T:E210, 3T:E230, 3T:E421, FMA656, FMA656-0103, T-IBYA1, T-IBYI1, T-IBYV1, T-IDA1, T-IEA1
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1104, ARAB12-0701, ARAB24, ARAB24-0701, ARAC12, Omtenta, SOL:A129b, mell-wja
09:00 - 14:00 500128, ARAA31, ARAA31-0801, SOL:A116, most-mpe
13:00 - 14:30 500123, SOL:L201, TYSA02, TYSA02-0902, tysk-bme, tysk-mny
15:00 - 17:00 500123, SOL:L201, TYSA02, TYSA02-0901, tysk-bme, tysk-mny
v 24 Fre 2013-06-14 v 24
13:00 - 17:00 500102, LATA03, SOL:A310
v 25 Ons 2013-06-19 v 25
09:00 - 13:00 500011, FTEA12, FTEA12-0705, FTEA21, FTEA21-0805, Kung:203
v 33 Lör 2013-08-17 v 33
13:00 - 17:00 500011, FPRA11, FPRA11-0701, FPRA11-0702, FPRA11-0703, FPRA11-0704, FPRA11-0705, FPRA21, FPRA21-0701, FPRA21-0702, FPRA21-0703, FPRA21-0705, FPRK01, HTXF04, HTXF04-0901, HTXF04-0903, Kung:104
13:00 - 17:00 500011, FTEA12, FTEA12-0701, FTEA12-0702, FTEA12-0703, FTEA12-0704, FTEA12-0705, FTEA21, FTEA21-0801, FTEA21-0802, FTEA21-0803, FTEA21-0804, FTEA21-0805
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
08:00 - 13:00 263131, HARA04
09:00 - 14:00 156301, GC2:243, GEKA01, GEOA70, GEOA80, GEOB01, GEOB03, GEOB04, GEOD01, GEOM05, GEOM06, GEOP01
  Ons 2013-08-21
08:00 - 13:00 263131, HARA06, HARA18, HARA19, PEAB04
09:00 - 12:00 500055, ARKA12, ARKA12-1101, Ark:SSal, ark-fek
09:00 - 14:00 156301, GC2:243, GEOA80, GEOB01, GEOB02, GEOB03
  Tors 2013-08-22
08:00 - 13:00 263131, HARG01, HARG06, PEAB05
v 35 Tis 2013-08-27 v 35
08:00 - 13:00 156401, EXTA01, T-W1
  Tors 2013-08-29
10:00 - 15:00 500133, EUHA15, SOL:H135b
  Fre 2013-08-30
09:00 - 12:00 500106, SOL:H135a, SOL:H339, SOL:H435, SOL:L201, SUSA12, SUSA12-1201, nord-mmb
14:00 - 19:00 263131, HARG16, Sp:01.3

Omtenta
Tid
v 40 Fre 2012-10-05 v 40
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D1, Sp:01.1, Sp:01.2, ics-lfe
v 41 Fre 2012-10-12 v 41
14:00 - 19:00 263141, Ed:022, Ed:025, SYSA13, SYSA13-D2, ics-euc
  Lör 2012-10-13
09:00 - 11:00 500106, SOL:L123, SOL:L201, SUSA01, SUSA02, nord-kno
09:00 - 13:00 500106, SFSA05-0701, SFSA15, SOL:L207, SVEE15
v 42 Ons 2012-10-17 v 42
17:00 - 20:00 500106, EXTA24, SOL:L201, SVEE11
v 43 Tors 2012-10-25 v 43
09:00 - 16:00 156401, BCE:E121, BIOR69, sysb-san
  Fre 2012-10-26
08:00 - 13:00 202011, JRHN11, JUR:Sem
15:00 - 19:00 500101, ENGA01, ENGA01-0704, SOL:H339
  Lör 2012-10-27
09:00 - 12:00 500124, RYSA01, RYSA01-0803, SOL:A129b, ling-aka
v 44 Mån 2012-10-29 v 44
09:00 - 13:00 500133, EUHA11, SOL:H339, hist-tsn
14:00 - 18:00 263011, ENTN31, fek-jiw
  Tors 2012-11-01
12:00 - 16:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR58
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D4, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, fek-ch0
  Lör 2012-11-03
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODA12-1001, NODB11, NODB11-1001, SOL:L201
v 45 Mån 2012-11-05 v 45
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D1, Utlämning
  Tis 2012-11-06
08:00 - 12:00 263011, Ed:022, FEKH10
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D1, Utlämning
  Fre 2012-11-09
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D1
14:00 - 18:00 263011, Ed:022, Ed:026, FEKG20, fek-jan
  Lör 2012-11-10
09:00 - 14:00 500106, SOL:L207, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA21, SVEA21-0803
v 46 Mån 2012-11-12 v 46
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D1, Inlämn
  Ons 2012-11-14
10:00 - 14:00 263041, Alfa1:3004, EKHA51
  Tors 2012-11-15
13:00 - 17:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR58
  Fre 2012-11-16
09:00 - 17:00 156401, BCE:B140, BIOF04, ekol-lpe
13:00 - 18:00 500105, JAPC01, JAPC01-1101, JAPC03, JAPC03-1101, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101, SOL:A129b, ost-mla
  Lör 2012-11-17
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D3, Sp:01.1, Sp:01.2, ics-mwa
09:00 - 13:00 500106, SFSA06-0701, SFSA16, SOL:L207
10:00 - 14:00 156401, BCE:Blå Hallen, MOBA01
14:00 - 19:00 263081, STAA31, STAA31-D1, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
v 47 Mån 2012-11-19 v 47
08:00 - 13:00 263141, Kår:125, SYSA11-D6, SYSA21, fek-ter
14:00 - 16:00 263011, BUSN30, EC3:108, Quiz, fek-jb0
  Tis 2012-11-20
09:00 - 12:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706, SOL:H104
  Tors 2012-11-22
08:00 - 12:00 202011, Ed:025
08:00 - 13:00 263141, INFC25, Sp:01.3, Sp:01.4, ics-ufi
10:00 - 14:00 263041, E-EKHA22-D1, EC2:069, EKHA22
11:15 - 13:00 500055, ARKA10, ARKA10-1103, Ark:LSal
13:15 - 18:00 156401, BCE:B140, BIOC02
14:00 - 16:00 263011, FEKH20, Sp:01.1, fek-jan
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1101, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-ejo
  Lör 2012-11-24
09:00 - 13:00 500106, SOL:L207, SVEA12, SVEA12-0703
09:00 - 13:00 500106, EXTA24, SOL:L201, SVEE11
v 48 Mån 2012-11-26 v 48
08:00 - 13:00 500500, BIVB21, CTRA10, ISLA11, ISLA21
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG32, NEKG32-D1, nek-bhu
14:00 - 20:00 202011, Ed:025, LAGC01
  Ons 2012-11-28
08:00 - 13:00 263141, INFC20, Kår:125, ics-lfe
08:00 - 13:00 263141, INFN20, ics-nhm
12:00 - 12:30 253091, STVC63, Utlämning
  Fre 2012-11-30
09:00 - 13:00 500101, ENGK01, ENGK01-0701, SOL:H428b
14:00 - 19:00 263141, Ed:022, Ed:026, SYSA13, SYSA13-D6, fek-pan
14:00 - 19:00 500128, ARAB22, ARAB22-0701, ARAH01-0701, ARAH10, SOL:H339
  Lör 2012-12-01
08:00 - 13:00 263081, STAA31, STAA31-D2, STAH12, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
14:00 - 18:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA02, SPAA02-0701, rom-ccl, rom-ien
14:00 - 18:00 500120, ITAA12, ITAA12-1001
14:00 - 18:00 500120, ITAK01, ITAK01-0701, ITAK01-0702, SOL:H140, rom-veg
v 49 Mån 2012-12-03 v 49
14:00 - 18:00 263011, ENTA70, FEKA71, FEKA71-D2, FEKA82, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, Tentamen
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKN81, nek-flu
  Tis 2012-12-04
13:00 - 18:00 263131, EC2:169, HARA06, PEAB05, Tentamen
13:00 - 18:00 263131, EC2:163, HARG01
14:00 - 18:00 263011, BUSN11, Ed:025, FEKH92
  Ons 2012-12-05
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVC63
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D2, Utlämning
12:00 - 12:30 253091, FKVB22, Utlämning
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKN21, nek-jho
  Tors 2012-12-06
08:00 - 13:00 263141, INFC40, Sp:01.4, ics-asv
12:00 - 18:00 156401, BCB:D205, BIOC01, zool-rkr
14:00 - 18:00 263011, FEKH91, Kår:125
  Fre 2012-12-07
08:00 - 12:00 202011, JUBN07, JUR:Sess
08:00 - 13:00 202011, Ed:025, LAGE01
14:00 - 18:00 263011, BUSN85, BUSP61, Ed:025, Ed:026, FEKH60
14:00 - 18:00 202011, LAGD01, Sp:01.1, Sp:01.2
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKG21, nek-kbo
  Lör 2012-12-08
09:00 - 13:00 500106, NODA12, NODA12-1002, NODA23, NODA23-0901, NODB04, NODB04-0701, NODB09, NODB09-1001, NODB11-1001, SFSA07-0701, SFSA17, SOL:L201, SOL:L503, SVEF11, SVEF11-0901, SVEF12, SVEF12-0901, SVEF21, SVEF21-1101, SVEF22
09:00 - 13:00 500111, LINA12, LINA12-0802, LINB01, LINB01-0701, SOL:L207
v 50 Mån 2012-12-10 v 50
08:00 - 12:00 263011, BUSN12, BUSN65, FEKH11, FEKH80, Kår:125
08:00 - 12:00 500230, JOUA01, SOL:H135b
08:00 - 13:00 263021, NEKH81, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-eno
09:00 - 10:00 253975, SIMP25
09:00 - 11:00 500055, ARKA10, ARKA10-1104, Ark:NBibl, ark-mad
11:30 - 12:00 253091, WPMP01
13:00 - 16:00 500055, ARKA12, ARKA12-1101, Ark:NBibl
14:00 - 19:00 500128, ARAB01-0701, ARAC01, SOL:H135a, most-mpe
  Tis 2012-12-11
09:00 - 13:00 500114, LIVA03, LIVA03-1002, LIVA04, LIVA04-1006, SOL:A313, litt-ezi
12:00 - 17:00 263131, HARH08
14:00 - 19:00 263021, NEKH72, NEKN31, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-ded, nek-kol
  Ons 2012-12-12
08:00 - 12:00 500106, SFSA16, SOL:H135b
08:00 - 13:00 263141, Kår:125, SYSA11-D3, SYSA21, ics-ban
08:00 - 13:00 500106, SOL:L207, SSLA01, SSLA01-1102, SVEA11, SVEA11-0707, nord-gjo, nord-lod
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D2, Inlämn
11:30 - 12:00 253091, FKVB22, Inlämn
12:00 - 13:00 253975, SIMS24
14:00 - 18:00 263011, BUSN10, BUSN62, FEKH14, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Tentamen
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKH71, NEKP31, nek-bni, nek-mp0
14:00 - 20:00 202011, Ed:025, JURF02
  Tors 2012-12-13
12:00 - 17:00 202011, JUFN03, JUR:Ovala
13:30 - 15:30 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, MOBA01
14:00 - 18:00 263011, BUSN61, BUSN80, BUSN82, Kår:125
  Fre 2012-12-14
08:00 - 12:00 263131, HARH08
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0701, SOL:H435
14:00 - 16:00 500101, ENGA21, ENGA21-0702, ENGK01, ENGK01-0703, SOL:H339
14:00 - 19:00 263021, Kår:125, NEKH82, nek-kla
14:00 - 19:00 263021, NEKN41, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4
  Lör 2012-12-15
09:00 - 13:00 500107, NODB11, NODB11-1001, SOL:H435
09:00 - 13:00 500119, FRAA02, FRAA02-0702, pa0771to
v 51 Mån 2012-12-17 v 51
08:00 - 08:30 253091, STVA22, STVA22-D4, Utlämning
09:00 - 09:30 253091, STVA22, STVA22-D3, Utlämning
13:00 - 17:00 202011, BERL:ALA, JAEN30
14:00 - 17:00 500126, SOL:A129b, ÖCKB01
14:00 - 19:00 263141, SYSA11-D2, SYSA21, ics-mas
  Tis 2012-12-18
12:00 - 17:00 263041, EC2:101, EKHB95
17:30 - 18:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D4
  Ons 2012-12-19
09:00 - 13:00 500118, SASH25, SASH25-0701
14:00 - 18:00 263011, EC1:131, EC1:134, EC1:137, FEKA84
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D4, IMV:4, IMV:5
  Tors 2012-12-20
08:00 - 12:00 263011, FEKG10, FEKH81, Kår:125, Tentamen
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D4, ics-ufi
12:00 - 17:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOB09, zool-ewa
14:00 - 18:00 500101, ENGA01, ENGA01-0704, SOL:H435
  Fre 2012-12-21
14:00 - 19:00 500120, ITAD02, ITAD02-0902, SOL:L503, Tentamen, rom-rtc, rom-wjk
16:30 - 17:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D3
v 1 Ons 2013-01-02 v 1
10:00 - 14:00 500101, ENGM22, ENGM22-0801, SOL:L207, eng-hdi
  Lör 2013-01-05
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0704, ITAC01, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0701, rom-ccl, rom-nbe, rom-wjk
v 2 Mån 2013-01-07 v 2
08:00 - 13:00 107121, EDA040, EDA040-0211, Sp:01.3, T-D3, T-Pi4-pv
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D3, Utlämning
12:00 - 12:30 253091, FKVA22, FKVA22-D3, Utlämning
13:00 - 18:00 500128, ARAA01, ARAA01-0701, ARAA21, ARAA21-0701, ARAB21, ARAB21-0701, ARAC01, SOL:A121, Tentamen
13:00 - 18:00 500126, RYSA01, RYSA01-0801, SOL:A129b, slav-maa, ÖCKB01
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1102, Vic:3A, Vic:3B, Vic:3C, Vic:3D
  Tis 2013-01-08
08:00 - 13:00 107145, FHL064, FHLF01, M:L1
09:00 - 14:00 500128, ARAC02, SOL:A116
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D2, Utlämning
14:00 - 19:00 107121, EDA011, EDA011-0105, EDA016, EDA016-0204, EDA017, EDA017-0206, T-BME1, T-C1, T-D1, T-E1, T-F1, T-I2, T-N1, T-Pi1, Vic:1A, Vic:1D, Vic:2A
  Ons 2013-01-09
00:00 - 00:00 500128, ARAB04
08:00 - 12:30 202011, Vic:2C, Vic:2D
08:00 - 13:00 107145, FHL013, FHL013-0299, Sp:01.1, T-MD2
08:00 - 13:00 107121, EDAA25, EDAA25-0111, Sp:01.4, T-D4-is
08:00 - 13:00 107372, DC:467, DC:567, MTTN40, T-I4-lp, T-I4-mf, T-M4-lp, T-M4-pu
09:00 - 12:00 500123, TYSB11, TYSB11-0701, tysk-bme
09:00 - 12:00 500123, TYSA01, TYSA01-0701, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0702, tysk-ula
09:00 - 13:00 500123, TYSA31, TYSA31-0702, TYSK01, TYSK01-0702, tysk-vmo
09:00 - 14:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, RYSB01, RYSB01-0810, SOL:H339, slav-maa
  Tors 2013-01-10
00:00 - 00:00 500128, ARAB04
14:00 - 19:00 107121, EDA221, Sp:01.1, T-D4-bg, T-E4-bg, T-F4-bg, T-L5-gi, T-Pi4-ssr
14:00 - 19:00 263141, INFC30, Sp:01.4, ics-cpe
  Fre 2013-01-11
08:00 - 12:00 107121, EDA061, EDA061-0211, T-C2
08:00 - 13:00 107121, EDAF10, T-D2, Vic:1A
09:00 - 12:00 500123, TYSA21, TYSA21-0704, tysk-hhe
09:00 - 13:00 500123, TYSB02, TYSB11, TYSB11-0703, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, TYSA31, TYSA31-0701, TYSK01, TYSK01-0701
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1003, SOL:H135b, litt-ezi
09:00 - 14:00 500123, TYSA01, TYSA01-0703, tysk-bme
09:00 - 14:00 156301, GC2:243, GEKA01, GEOA80, GEOB03, GEOB04, GEOM05
13:00 - 16:00 156401, BCB:D227, BIOR20
13:00 - 18:00 500120, ITAD02, ITAD02-0901, ITAD02-0902, SOL:L503, rom-rtc, rom-wjk
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D2
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0703, ITAA03, ITAA03-0803, ITAK01, ITAK01-0701, SOL:A121, SOL:A129b, SOL:H135b, SPAA01, SPAA01-0703, SPAA02, SPAA02-0703, an8701mo, rom-atp, rom-cck, rom-ijo, rom-veg
14:00 - 19:00 500105, JAPC01, JAPC01-1102, JAPC03, JAPC03-1103, KINC02, KINC02-1001, KINC04, KINC04-1001, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101, ost-psi
  Lör 2013-01-12
08:00 - 12:00 500119, FRAA01, FRAA01-0703, FRAB02, FRAB02-0701, GEMA75, GEMA75-0110, GEMA75-0210, ITAC01, SOL:A129b, SOL:H104, SPAB01, SPAB01-0701, nord-mmb, rom-anv, rom-pzt, rom-rgu, rom-tg
08:00 - 12:00 500120, ITAA02, ITAA02-0703, huml-mig, rom-cck
09:00 - 13:00 500123, TYSE01, TYSE01-0701, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, GEMA25, GEMA25-0107
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0706
09:00 - 13:00 500102, LATA02, LATA02-0901, klas-jsv
09:00 - 13:00 500106, SOL:L201, SVEE12, SVEE14, SVEE15
10:00 - 13:00 500119, SOL:H135a, SPAA01, SPAA01-0705, rom-csh
14:00 - 18:00 500118, FRAB01, FRAB01-0701, FRAB01-0702, SOL:H135a, SOL:H140, an1513th
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0704, FRAA02-0705, an8701mo
14:00 - 18:00 500119, SOL:A121, SOL:A129b, SPAA01, SPAA01-0702, SPAB01, SPAB01-0702, SPAC01, SPAC01-0902, rom-anv, rom-ijo
14:00 - 18:00 500120, ITAA03, ITAA03-0802, ITAK01, ITAK01-0702, rom-cck, rom-veg
v 3 Mån 2013-01-14 v 3
08:00 - 11:00 500101, ENGA01, ENGA01-0707, ENGA21, ENGA21-0707, ENGK01, ENGK01-0704, engl-hgy
08:00 - 12:00 500114, LIVA04, LIVA04-1002, SOL:A129b, litt-jsn
08:00 - 12:00 500119, ITAA01, ITAA01-0703, NYGA01, NYGA01-0701, SOL:H135a, SOL:H140, klas-vsa, rom-rgu
08:00 - 12:00 500102, LATA04, LATA04-1001, klas-csj, klas-fmn
09:00 - 10:00 263131, HARN49
09:00 - 12:00 500124, RYSA01, RYSA01-0803, SOL:A313, ling-aka
09:00 - 14:00 500128, ARAH10, ARAH10-1201, SOL:A214
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D3, Inlämn
11:30 - 12:00 253091, FKVA22, FKVA22-D3, Inlämn
13:00 - 14:00 263011, EC1:136, fek-r_l
14:00 - 18:00 263011, EC1:136, FEKH61, fek-r_l
15:00 - 19:00 500119, FRAK01, FRAK01-0701, SOL:H104, SPAA02, SPAA02-0702, pa0771to, rom-csh
15:00 - 19:00 500120, ITAA02, ITAA02-0704, rom-adi
  Tis 2013-01-15
08:00 - 12:00 500119, ITAA01, ITAA01-0704, NYGA01, NYGA01-0702, NYGA13, NYGA13-0802, SOL:H104, SOL:H135b, SPAA02, SPAA02-0705, klas-ami, klas-msm, klas-vsa, rom-adi, rom-csh
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, SOL:H435, engl-mjo
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0705, SOL:H339, engl-kli
11:30 - 12:00 253091, WPMP01
13:00 - 18:00 202011, JUFN05, JUR:Sem
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, SOL:H435
14:00 - 18:00 500119, SOL:A129b, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA02, SPAA02-0701, rom-ccl, rom-pzt
  Ons 2013-01-16
08:00 - 13:00 263131, HARA18
09:00 - 11:00 500101, ENGA01, ENGA01-0705, Presentation, SOL:H339, engl-ete
09:00 - 13:00 500101, GEMA20, SOL:H135b, cl5236li
09:00 - 13:00 500123, TYSA31, TYSA31-0703, TYSK01, TYSK01-0703, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, TYSA01, TYSA01-0702, tysk-ula
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0703
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D3, FEKA83, Tentamen, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B
  Tors 2013-01-17
08:00 - 12:00 500119, ITAA01, ITAA01-0701, SOL:L201, SOL:L207, SPAA01, SPAA01-0704, SPAA02, SPAA02-0704, rom-ccl, rom-ijo, rom-rgu
09:00 - 14:00 500128, ARAA21, ARAA21-0702, ARAB01-0701, ARAH02-0701, ARAH12, HEBA10, RYSA01, RYSA01-0801, SOL:A121
13:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0701, SOL:A129b
14:00 - 19:00 500500, CTRA10, CTRA10-1101
  Fre 2013-01-18
08:00 - 12:00 500106, SFSA07-0701, SFSA18, SOL:L201, nord-hel
08:00 - 12:00 202011, LAGD01, Sp:01.1, Sp:01.2
08:00 - 12:00 263011, BUSN64, FEKH13, Tentamen, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D
08:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, RYSB01, RYSB01-0810, SOL:H339, slav-maa
09:00 - 13:00 500114, LIVA15, SOL:H104, SSLA01, SSLA01-1107, Tentamen
09:00 - 17:00 156401, BCE:B141, BIOR35
13:00 - 17:00 500107, NODA12, NODA12-1002, NODB04, NODB04-0701, SOL:L303b
  Lör 2013-01-19
08:00 - 13:00 263141, SYSA11-D5, SYSA21, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, ics-asv
08:00 - 13:00 263141, INFC35, ics-lma
09:00 - 13:00 500123, TYSE01, TYSE01-0702, tysk-hhe
09:00 - 14:00 500106, AUDA13, AUDA13-0701, FÖUN01, FÖUN01-0801, LINA12-0801, LINA13, LINB02, LINB02-0701, LOGA13, LOGA13-0701, SOL:L207
13:00 - 14:30 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0902, tysk-bme, tysk-mny
15:00 - 17:00 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0901, tysk-bme, tysk-mny
v 4 Tis 2013-01-22 v 4
14:00 - 18:00 263011, ENTA70, FEKG50, FEKH81, Sp:01.3, Sp:01.4
  Ons 2013-01-23
13:00 - 17:00 202011, JAEN31, JUR:Sess
  Tors 2013-01-24
09:00 - 17:00 156401, BCE:A143, BIOR35
  Lör 2013-01-26
08:00 - 13:00 263081, STAA30, STAA32, STAG16, STAR02, Sp:01.3
09:00 - 13:00 500106, FÖUN08, FÖUN08-0801, SOL:L201, SVEA22, SVEA22-0702
v 5 Mån 2013-01-28 v 5
07:00 - 08:00 263011, BUSN42, Hemtenta
12:00 - 17:00 500128, ARAB21, ARAB21-0701, SOL:H339
14:00 - 18:00 263011, BUSN81, Sp:01.3, fek-nan
14:00 - 19:00 263021, EC1:135, EC1:136, EC1:237, NEKG51, NEKP81, nek-aha, nek-flu
  Tors 2013-01-31
08:00 - 13:00 263141, INFC45, Sp:01.4, ics-ufi
  Fre 2013-02-01
14:00 - 19:00 263021, NEKG41, Sp:01.1, Sp:01.2, nek-fa1
  Lör 2013-02-02
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0705, SOL:A129b, rom-cck
v 6 Mån 2013-02-04 v 6
09:00 - 10:00 253975, SIMP25
12:00 - 13:00 253975, SIMS24
  Fre 2013-02-08
08:00 - 13:00 263141, SYSA13, SYSA13-D7, ics-asv
12:00 - 16:00 263041, EC1:137, EKHA20, ekh-tax
13:00 - 17:00 156301, GC2:237, GEOA80
13:00 - 19:00 500104, KINC11, SOL:H135b
  Lör 2013-02-09
09:00 - 13:00 500106, NODA12, NODA12-1004, NODB02, NODB14, NODK01, NODK01-1102, SOL:A129b
v 7 Tis 2013-02-12 v 7
08:00 - 13:00 263141, INFN30, Sp:01.1, fek-bew
  Ons 2013-02-13
08:00 - 12:00 156301, GC2:237, GEOB01, GEOC02
13:00 - 17:00 156301, GC2:243, GEOA80
14:00 - 19:00 263131, EC2:069, EC2:169, HARA18
  Tors 2013-02-14
08:00 - 13:00 202011, J-JURF03 Allm rättslära, JURF03, Sp:01.1, Sp:01.2
14:00 - 19:00 263021, EC1:137, NEKN22, nek-ewe
  Lör 2013-02-16
09:00 - 13:00 500101, ENGB02, ENGB02-0801, SOL:H339, cl5236li
10:00 - 12:00 500106, SOL:L201, SOL:L207, SUSA11, SUSA11-1201, SUSA12, SUSA12-1201, nord-lla
14:00 - 16:00 500101, ENGB02, ENGB02-0802, SOL:H339, cl5236li
v 8 Mån 2013-02-18 v 8
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1104, nek-fsm
  Tis 2013-02-19
14:00 - 19:00 263021, NEKG61, NEKN42, Sp:01.1, Sp:01.2, nek-cly, nek-jbt
  Ons 2013-02-20
14:00 - 18:00 263011, BUSN10, FEKG60
  Tors 2013-02-21
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA83, SYSA13-D6
  Fre 2013-02-22
08:00 - 12:00 263011, BUSN63, BUSN83, BUSP62, ENTN03
08:00 - 12:00 202011, LAGE02, Sp:01.3, Sp:01.4
12:00 - 12:30 253091, FKVA12, FKVA12-D4, Utlämning
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D1, FEKA81, fek-cgs
  Lör 2013-02-23
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODA12-1004, NODB04, NODB04-0701, NODB12, NODB12-1001, NOIA11, NOIB02, NOIB02-0701, SOL:L201, SVEA12, SVEA12-0702
09:00 - 13:00 500107, NODA12, NODA12-1004, NODB12, NODB12-1001, SOL:L207, nord-lko
v 9 Mån 2013-02-25 v 9
08:00 - 13:00 263131, MVEC11, Sp:01.1, Sp:01.2
08:00 - 13:00 263131, HARG04
14:00 - 18:00 263011, BUSN64, BUSN86
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1103, NEKN74, fpi-ssg, nek-aha
  Tis 2013-02-26
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D3, Utlämning
14:00 - 19:00 263021, NEKG81, NEKN82, Sp:01.1, Sp:01.2, nek-has, nek-hby
  Ons 2013-02-27
14:00 - 19:00 263021, NEKH93, NEKN73, Sp:01.1, Sp:01.2, nek-apa, nek-kmi
  Tors 2013-02-28
12:00 - 18:00 156401, BCB:D205, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOA01, cob-kfl, gen-tsa
14:00 - 20:00 202011, LAGB01
  Fre 2013-03-01
11:00 - 12:00 253975, SIMM22
11:30 - 12:00 253091, FKVA12, FKVA12-D4, Inlämn
12:00 - 15:00 500124, RYSA01, RYSA01-0803, SOL:A313, ling-aka
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D3
14:00 - 19:00 263021, NEKG31, NEKP21, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, nek-fan, nek-prj
14:00 - 20:00 202011, LAGC02
  Lör 2013-03-02
08:00 - 13:00 263021, EC1:135, EC1:136, EC1:137, NEKN62, nek-mno
09:00 - 13:00 500106, SFSA11, SFSA11-1201, SOL:L207, nord-anr
09:00 - 13:00 500106, LIVA15, LIVA15-1204, SOL:L201, SSLA01, SSLA01-1104, SVEK11, nord-jsv
v 10 Mån 2013-03-04 v 10
14:00 - 19:00 263021, EC1:135, EC1:237, NEKN53, nek-cly
  Ons 2013-03-06
13:00 - 17:00 202011, JAEN30, JUR:Sem
14:00 - 19:00 263021, EC1:135, EC1:237, NEKP33, nek-prj
  Tors 2013-03-07
14:00 - 19:00 263021, EC1:135, EC1:237, NEKN33, nek-pl0
  Fre 2013-03-08
13:00 - 15:30 156401, BCB:A182, BIOB02
  Lör 2013-03-09
09:00 - 13:00 500106, SFSA15, SFSA15-1201, SOL:H239a, nord-hel
v 11 Mån 2013-03-11 v 11
09:00 - 14:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOR59, gen-tsa
14:00 - 18:00 500101, ENBC11, ENBC11-0901, engl-fhu
  Fre 2013-03-15
15:00 - 15:30 253195, GNVK01
21:00 - 21:30 253195, GNVA01, GNVA01-D1
v 12 Tis 2013-03-19 v 12
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D1, Utlämning
  Ons 2013-03-20
14:00 - 18:00 263011, FEKA80, FEKA80-D1, FEKH11, Tentamen
16:00 - 16:30 253195, GNVK01
21:00 - 21:30 253195, GNVA01, GNVA01-D1
  Tors 2013-03-21
13:00 - 17:00 202011, JRHN11, JUR:Sem
14:00 - 19:00 500500, BIVC02, BIVC02-1101, teol-mze
  Fre 2013-03-22
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D1
  Lör 2013-03-23
14:00 - 17:00 263081, STAE01
v 13 Mån 2013-03-25 v 13
14:00 - 19:00 263141, SYSA14, SYSA14-D1, ics-euc
  Tis 2013-03-26
08:00 - 12:00 263011, FEKH10, fek-nha
v 14 Tis 2013-04-02 v 14
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRA22, CTRD01
08:00 - 13:00 500500, RHIB20, RHIB25
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D1
  Ons 2013-04-03
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D2, ics-lma
13:00 - 17:00 202011, BERL:Althin, JAMR27
14:00 - 19:00 107121, EDA016, EDA016-0204, Sp:01.1, T-C1, T-D1
14:00 - 19:00 107121, EDA501, EDA501-0204, EDAA20, EDAA20-0210, Sp:01.4, T-L2, T-M2, T-W3
14:00 - 19:00 107121, EDA216, Sp:01.3, T-C2, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-L4-gi, T-Pi4-pv
15:00 - 17:00 500114, LIVA03, LIVA04, SOL:H339, SSLA01, litt-kny
  Tors 2013-04-04
12:00 - 17:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, BIOA01, gen-tsa
12:00 - 17:00 156401, BCE:B130, BCE:B131, BIOR25
14:00 - 19:00 107145, FHL013, FHL013-0199, Sp:01.3, T-M2, T-MD2
14:00 - 19:00 107121, EDAA25, EDAA25-0111, Sp:01.1, T-D4-is
  Fre 2013-04-05
08:00 - 13:00 107145, FHL105, FHL105-0103, FHLA01, FHLA01-0109, M:L1, M:L2, T-F2, T-I3.A, T-Pi4-bs
08:00 - 13:00 107426, T-V3, V:2114, VGTF05, VGTF05-0111
14:00 - 19:00 107121, EDAA01, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, T-C1, T-D1, T-E2, T-F2, T-I3, T-L3, T-M3, T-N2, T-Pi2, T-T4, T-W4
14:00 - 19:00 263021, EC1:134, EC1:135, NEKG33, nek-anr
  Lör 2013-04-06
08:00 - 13:00 107121, EDA031, EDA031-0206, T-D4-pv, T-E4-pv, T-F4-pv, T-Pi4-pv, Vic:2A, Vic:2B
09:00 - 13:00 500106, SFSA12, SFSA12-1201, SOL:L207, nord-anr
09:00 - 14:00 156301, GC2:237, GEOC04
09:00 - 14:00 500106, SOL:L403, SSLA02, SSLA02-1102, SVEA20
10:00 - 14:00 156401, BCE:Blå Hallen, MOBA01, biol-cwt
13:00 - 17:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA21, SPAA21-1201, rom-ccl
v 15 Mån 2013-04-08 v 15
08:00 - 09:00 263011, BUSN40, Hemtenta, fek-ksl
08:00 - 12:00 107121, EDA040, EDA040-0211, T-D3, T-Pi4-pv, Vic:3C
08:00 - 13:00 107151, FMAA01, FMAA01-0108, Kår:125, T-B1, T-BME1, T-C1, T-D1, T-K1, T-M1, T-MD1, T-N1
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D1
14:00 - 14:30 253195, GNVA01, GNVA01-D2
  Ons 2013-04-10
08:00 - 12:00 263011, FEKG20, TMA010
09:00 - 13:00 156301, GC2:237, GEKA01, GEOB02, GEOC04, GEON04, GEOP01
  Tors 2013-04-11
12:00 - 17:00 156401, BCB:D205, BIOA01, cob-kfl
13:00 - 15:00 156401, BCB:A182, BIOB02
13:30 - 20:00 202011, BERL:TL, JURF02
14:00 - 19:00 202011, LAGF01, Sp:01.1, Sp:01.2
  Lör 2013-04-13
08:00 - 13:00 263081, STAA30, STAA31, STAA31-D1, STAG13, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.4
09:00 - 13:00 500106, SFSA16, SFSA16-1201, SOL:H239a, nord-hel
v 16 Mån 2013-04-15 v 16
10:15 - 10:45 253091, STVA22, STVA22-D1, Utlämning
14:00 - 14:30 253195, GNVA01, GNVA01-D2
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1101, NEKN83, nek-bni, nek-eno
  Ons 2013-04-17
08:00 - 18:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
14:00 - 18:00 263011, BUSN65, FEKG40, Sp:01.1, Sp:01.2
  Tors 2013-04-18
08:00 - 12:00 202011
08:00 - 18:00 202011, JUR:Gröna, JUR:Ovala, LAGF02
10:00 - 14:00 263041, E-EKHA22-D1, EC1:136, EKHA22
14:00 - 20:00 202011, LAGC01
  Fre 2013-04-19
11:00 - 12:00 500105, JAPC02, JAPC02-1001, SOL:H405, osta-min
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D2
12:00 - 15:00 253975, HusR:236, SIMP26, genu-mil
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D1
  Lör 2013-04-20
08:00 - 13:00 500105, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, JAPC02, JAPC02-1001, KINC12, KINC12-1101, OSHA01, OSHA01-0801, OSHA02, OSHA02-0801
09:00 - 13:00 314300, AUDA22, LOGA22, LOGA22-0701, SOL:H435, ling-mtr
09:00 - 13:00 500132, FÖUN04, FÖUN04-0801, SOL:L403, nord-lch
v 17 Mån 2013-04-22 v 17
08:00 - 13:00 500500, BIVC01, Teo:215
14:00 - 18:00 263011, BUSN84, FEKA80, FEKA80-D1, FEKA84
  Tis 2013-04-23
08:00 - 12:00 263011, BUSN87, FEKG30, FEKH11, FEKH60, FEKH80, Tentamen
08:30 - 09:00 253205, MKVA22
09:00 - 12:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706, SOL:H435, engl-bbe
13:00 - 17:00 500055, AKSA10, AKSA10-1103, Ark:NBibl, klas-rfo
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1102, NEKN34, Tentamen, nek-jbt, nek-kbe, nek-kfr, nek-mln
  Ons 2013-04-24
09:00 - 13:00 500111, LINA13, LINA13-1101, LINB02, LINB02-0701, SOL:L602, ling-gca, ling-gha
14:00 - 19:00 263141, INFM03, INFM03-D2, stat-jbe
14:00 - 19:00 263141, INFC30, ics-mrm
15:00 - 19:00 500106, SOL:L201, SVEF21, SVEF24, SVEF24-1101, tysk-hhe
  Tors 2013-04-25
12:00 - 12:30 253195, SASA16
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D2
12:30 - 17:00 156401, BCB:D215a, BCB:D215b, MOBA01, fysb-swi
  Fre 2013-04-26
08:00 - 12:00 263011, EC2:169, FEKH91, fek-ras
08:00 - 13:00 263141, SYSA14, SYSA14-D3, Sp:01.1, Sp:01.2, ics-euc
08:00 - 13:00 263131, HARG01
08:00 - 13:00 500128, ARAA10, ARAA10-1102, SOL:A116, mell-aah
08:30 - 10:00 156401, BCE:G110, BIOB01, ekol-frn
09:00 - 14:00 156311, GC2:209, GEKA01, NGEA05, NGEA06, NGEA07, NGEN02, NGEN11, NGEN12
14:00 - 19:00 202011, LAGD01
  Lör 2013-04-27
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0702, SOL:H104, pa0771to
14:00 - 19:00 500105, GEMA70, GEMA70-0110, SOL:H435
v 18 Mån 2013-04-29 v 18
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRA22, CTRD01
08:00 - 13:00 500500, BIVC12
13:00 - 17:00 202011, BERL:Althin, JAEN30
  Tis 2013-04-30
08:00 - 12:00 500107, NODA12-1001, NODB11, NODB11-1001, SOL:L201, nord-rbz
  Tors 2013-05-02
12:00 - 12:30 253195, SASA16
14:00 - 18:00 263011, BUSN83, BUSP62, FEKA80, FEKA80-D2, FEKA82
  Fre 2013-05-03
08:00 - 12:00 263011, BUSN66, BUSN91, FEKG10
08:00 - 13:00 263141, EC2:109, INFC40, ics-asv
14:00 - 19:00 263021, NEKG21, NEKP42, nek-e-z, nek-kbo, nek-kfr
  Lör 2013-05-04
08:00 - 13:00 263081, STAG11, mats-pgu
08:00 - 13:00 263081, STAA30, STAA31, STAA31-D2
09:00 - 12:00 500106, EXTA24, EXTA24-0112, SOL:A121, SOL:A129b, SVEE11, SVEE11-1201, SVEE13, SVEE13-1201
09:00 - 12:00 500107, NOIA01, NOIA01-1201, NOIB01, NOIB01-0701, SOL:L207, nord-hsi
09:00 - 13:00 500111, LINA21, LINA21-0703, LINC01, LINC01-0701, SOL:L201, ling-mtr
09:00 - 13:00 500106, SFSA17, SFSA17-1201, SOL:H239a, nord-hel
13:00 - 17:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0702, SPAA21, SPAA21-1202, rom-anv, rom-cle
13:00 - 17:00 500120, ITAK01, ITAK01-0702, rom-veg
v 19 Mån 2013-05-06 v 19
08:00 - 13:00 500128, ARAA10, ARAA10-1101, ARAB24, ARAB24-0701, SOL:H435, br2613el, mell-scm
13:15 - 14:45 500101, ENGB03, ENGB03-0801, SOL:H339, engl-ekl
14:00 - 19:00 263021, NEKH52, NEKP82, Tentamen, math-jns, nek-has
  Tis 2013-05-07
08:00 - 13:00 253205, MKVA11, MKVA22
13:00 - 17:00 156301, GC2:237, GEOB02, GEOM06
14:00 - 19:00 263021, NEKH41, nek-pha
  Ons 2013-05-08
08:00 - 12:00 263011, EC1:137, FEKH92, fek-ras
08:00 - 13:00 263021, NEKH21, nek-jho
  Fre 2013-05-10
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0806, RYSB11, RYSB11-0701, SOL:A129b, slav-jli
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVA01, svet-mro, svet-msu
14:00 - 15:00 263011, Dugga, EC1:137, FEKH20, fek-jan
  Lör 2013-05-11
09:00 - 13:00 500107, NODA23, NODA23-0902, NODB07, NODB07-0801, SOL:L201, nord-rbz
09:00 - 13:00 500106, SFSA13, SFSA13-1201, SOL:L207, nord-anr
14:00 - 18:00 500120, ITAK01, ITAK01-0701, rom-veg
v 20 Mån 2013-05-13 v 20
10:00 - 12:00 202011, BERL:Althin, JUEN08, jur-cwo
14:00 - 19:00 263021, NEKH61, nek-cly
  Tis 2013-05-14
08:00 - 08:30 253091, STVA22, STVA22-D4, Utlämning
08:00 - 12:00 263011, BUSN10, BUSN81, EC1:137
  Ons 2013-05-15
09:00 - 13:00 500114, LIVA03, LIVA03-1002, LIVA04, LIVA04-1006, SOL:A121
17:30 - 18:00 253091, Inlämn, STVA22, STVA22-D4
  Tors 2013-05-16
14:00 - 18:00 263011, BUSN64, BUSN80, BUSN86, EC2:169
  Lör 2013-05-18
09:00 - 13:00 500111, LINA13, LINA13-1102, LINB01, LINB01-0701, SOL:L207, ling-mtr
09:00 - 13:00 500106, EXTA24, EXTA24-0112, SOL:H435, SVEE11, SVEE11-1201
09:00 - 14:00 500106, SFSA15, SFSA16, SFSA17, SOL:L201, SSLA01, SSLA01-1102, SVEA11, SVEA11-0707, nord-gjo
v 21 Tis 2013-05-21 v 21
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D2, Utlämning
13:00 - 17:00 202011, JAMR27, JUR:Sem
  Ons 2013-05-22
14:00 - 18:00 263011, BUSN11, FEKA80, FEKA80-D4, FEKA81, Tentamen
  Tors 2013-05-23
09:00 - 13:00 202011, BERL:TL, JUFN05
09:00 - 13:00 500101, ENGK01, ENGK01-0701, SOL:H135a, engl-bbe
10:00 - 10:30 253195, GNVA01, GNVA01-D3
10:00 - 10:30 253195, GNVA01, GNVA01-D5
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D5
12:30 - 13:00 253195, GNVA11, GNVA11-D6
13:00 - 13:30 253195, GNVA01, GNVA01-D6
14:00 - 18:00 263011, BUSN12, BUSN63, BUSN82, BUSP61, ENTN31, FEKH81, Tentamen
  Fre 2013-05-24
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0701, SOL:H435, engl-mjo
10:00 - 14:00 500120, ITAD01, ITAD01-0901, SOL:H135b
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D2
14:00 - 16:00 500101, ENGA21, ENGA21-0702, ENGK01, ENGK01-0703, SOL:A129b, engl-mjo
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1102, NEKN83, nek-bni, nek-eas, nek-kfr
  Lör 2013-05-25
09:00 - 13:00 500106, SOL:L207, SVEA13, SVEA13-1203
v 22 Tis 2013-05-28 v 22
10:00 - 10:30 253195, GNVA01, GNVA01-D3
10:00 - 10:30 253195, GNVA01, GNVA01-D5
10:00 - 12:00 202011, JAMR12, JUR:Sem
12:00 - 12:30 253195, GNVA11, GNVA11-D5
13:00 - 13:30 253195, GNVA11, GNVA11-D6
  Ons 2013-05-29
12:30 - 13:00 253195, GNVA01, GNVA01-D6
  Fre 2013-05-31
08:00 - 12:30 202011
08:00 - 13:00 500500, CTRA11, CTRD01
08:00 - 13:00 500500, BIVC01
09:00 - 15:30 156401, BCB:A182, BIOB04, zool-llu
14:00 - 19:00 107121, EDAA20, EDAA20-0210, T-L2, T-T4
  Lör 2013-06-01
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, ENGB02, ENGB02-0801, Tentamen
09:00 - 13:00 500106, SOL:H135a, SVEE15, SVEE15-1201, nord-mmb
09:00 - 13:00 500111, AUDA22, LOGA22, SOL:L207, ling-mtr
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, ENGB02, ENGB02-0802, Tentamen
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
08:00 - 13:00 500500, BIVC02, BIVC02-1101, teol-mze
09:00 - 13:00 500114, LIVA04, LIVA04-1003, SOL:H339, SSLA01, SSLA01-1107, litt-ezi
09:00 - 14:00 500133, EUHA15, EUHA15-1101, SOL:H135a
09:00 - 14:00 156311, GC1:108, NGEN05, NGEN09
14:00 - 19:00 263021, NEKP82, Tentamen, math-jns
  Tis 2013-06-04
08:00 - 13:00 263141, SYSA12, SYSA12-D3
09:00 - 14:00 500100, SOL:L207, YIDB04, YIDB04-0801, mell-rla
14:00 - 18:00 263011, FEKG50
  Ons 2013-06-05
08:00 - 12:00 263011, BUSN62, BUSN85, FEKH62, Tentamen
08:00 - 13:00 263021, NEKP42, nek-e-z, nek-kfr
09:00 - 13:00 500101, ENGA21, ENGA21-0705, SOL:L201, engl-kli
09:00 - 14:00 156401, BCE:T102, BIOR51, ekol-ahe, ekol-dha
14:00 - 18:00 263011, BUSN66, FEKA80, FEKA80-D3, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, Sp:01.4, Tentamen
14:00 - 18:00 263011, FEKA71, FEKA71-D3, FEKA83, Tentamen
14:00 - 19:00 500128, ARAA10, ARAA10-1103, HEBA20, HEBA20-1301, HEBA20-1302, SOL:A129b, Tentamen, klas-rns, mell-aah, mell-rla
  Fre 2013-06-07
08:00 - 12:00 500106, SFSA14, SFSA14-1201, SOL:L207, nord-anr
08:00 - 12:00 263011, BUSN87, BUSN91, FEKH63, Sp:01.1
  Lör 2013-06-08
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1104, ARAB12-0701, ARAB24, ARAB24-0701, ARAC12, SOL:A129b, Tentamen, mell-wja
v 24 Mån 2013-06-10 v 24
08:00 - 13:00 202011, LAGE01
08:00 - 13:00 202011, JUR:Sess, JURE10
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0801, RYSB02, RYSB02-0801, SOL:A339, slav-maa
09:15 - 17:00 156301, GEON03, Hemtenta, Självstudier
  Tis 2013-06-11
09:15 - 17:00 156301, GEON03, Hemtenta, Självstudier
  Ons 2013-06-12
09:00 - 14:00 156401, BCB:A261b, BIOB01, fysb-swi
09:00 - 14:00 156401, BCE:Röda rummet, BIOC02
09:15 - 17:00 156301, GEON03, Hemtenta, Självstudier
  Tors 2013-06-13
09:00 - 14:00 156401, BCE:G110, BIOB03
16:30 - 17:00 156301, GEON03, Hemtenta, Självstudier
  Fre 2013-06-14
08:00 - 13:00 156301, GC2:237, GEOB03
09:00 - 13:00 500124, RYSA01, RYSA01-0802, RYSA02, RYSA02-0921, RYSA02-0922, SOL:A313, je8842wi
  Lör 2013-06-15
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, SOL:A339, osta-mzg, osta-yyi
v 25 Mån 2013-06-17 v 25
09:00 - 14:00 156311, GC2:209, NGEA04, NGEA16, NGEN08, NGEN10
  Tors 2013-06-20
08:00 - 13:00 156911, BCE:G111, MVEN06
v 32 Lör 2013-08-10 v 32
09:00 - 13:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0701, SPAA21, SPAA21-1201, rom-ccl
09:00 - 13:00 500119, SPAB01, SPAB01-0701, SPAB02, SPAB02-0701, rom-anv
09:00 - 13:00 500118, GEMA01, GEMA01-0308, GEMA01-0408, an8701mo, rom-tg
09:00 - 13:00 500132, LIVR25, LIVR25-0801, rom-ien
09:00 - 13:00 500122, RUMA02, RUMA02-0701, rom-mot
14:00 - 18:00 500119, SPAB01, SPAB01-0702, SPAB02, SPAB02-0702
14:00 - 18:00 500118, GEMA01, GEMA01-0108, rom-nbe
14:00 - 18:00 500118, FRAA01, FRAA01-0703, an1513th, rom-tg
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0703, an8701mo
14:00 - 18:00 500120, ITAA01, ITAA01-0703, ITAA12, ITAA12-1003, SOL:H104, huml-mig, rom-rgu
v 33 Mån 2013-08-12 v 33
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0705, SOL:H104, rom-cck
09:00 - 13:00 500118, FRAA02, FRAA02-0702, pa0771to
09:00 - 13:00 500118, FRAB06, FRAB06-0901, SASH25, SASH25-0701, rom-tg
09:00 - 13:00 500102, LATA03, LATA03-1002, klas-csj
09:00 - 13:00 500106, SFSA15, SFSA15-1201, SOL:L201, nord-hel
14:00 - 18:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0703, SPAA21, SPAA21-1203, rom-ccl, rom-ijo
14:00 - 18:00 500118, FRAK01, FRAK01-0701, rom-cck
14:00 - 18:00 500120, ITAA01, ITAA01-0704, rom-adi
14:00 - 18:00 500120, ITAA02, ITAA02-0701, rom-rgu, rom-veg
16:00 - 16:30 253195, GNVA01
  Tis 2013-08-13
09:00 - 12:00 500123, TYSB01, TYSB01-0701, TYSB11, TYSB11-0701, tysk-hhe
09:00 - 13:00 500102, LATB01, LATB01-0701, LATB01-0702, klas-csj
09:00 - 13:00 500102, LATA03, LATA03-1001, klas-fmn
09:00 - 13:00 500123, TYSA01, TYSA01-0702, tysk-ula
09:00 - 13:00 500123, TYSA31, TYSA31-0703, TYSK01, TYSK01-0703, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0702
09:00 - 14:00 500103, NYGA12, NYGA12-0901, NYGA12-0904, NYGB01, NYGB01-0701, SOL:H104, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
10:00 - 10:30 253091, STVA12, STVA12-D3, Utlämning
11:30 - 12:00 253091, STVA03, Utlämning, svet-mro, svet-msu
14:00 - 18:00 500119, SOL:H104, SPAA01, SPAA01-0704, SPAA21, SPAA21-1204, rom-ccl, rom-ijo
14:00 - 18:00 500118, FRAA02, FRAA02-0704, FRAA02-0705, an8701mo
14:00 - 18:00 500102, LATA02, LATA02-0901, klas-csj, klas-fmn
  Ons 2013-08-14
08:00 - 11:00 500101, ENGA01, ENGA01-0707, ENGA21, ENGA21-0707, ENGK01, ENGK01-0704
09:00 - 13:00 500101, ENBC11, ENBC11-0901, SOL:A129b, engl-fhu
09:00 - 13:00 500106, SFSA16, SFSA16-1201, SOL:L201, SVEF21, SVEF21-1101, SVEF22, SVEF22-1101, nord-hel
14:00 - 18:00 500119, SOL:A121, SOL:A129b, SPAA01, SPAA01-0702, SPAA21, SPAA21-1202, rom-anv, rom-ijo
  Tors 2013-08-15
08:00 - 14:00 253205, MKVA11, SOL:H435, SOL:L201
09:00 - 13:00 500123, TYSA31, TYSA31-0701, TYSK01, TYSK01-0701
09:00 - 14:00 500123, TYSA01, TYSA01-0703
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1103, ARAB11-0701, ARAB23, ARAB23-0701, ARAC11, RYSA01, RYSA01-0806, RYSB11, SOL:A121
13:00 - 17:00 500101, ENGA21, ENGA21-0701, ENGK01, ENGK01-0701, LIVR43, LIVR43-0801, SOL:H339, engl-mjo
14:00 - 18:00 500119, SOL:A121, SOL:A129b, SPAA01, SPAA01-0705, SPAA21, SPAA21-1205, rom-anv
  Fre 2013-08-16
08:00 - 14:00 253205, MKVA11, SOL:A129b
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0706, tysk-mny
09:00 - 13:00 500106, SFSA13, SFSA13-1201, SOL:L201, nord-fpe
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1101, ARAA31, ARAA31-0802, ARAB12-0701, ARAC12, RYSA01, RYSA01-0802, RYSA02, SOL:A121, br2613el, je8842wi, mell-scm, mell-wja
13:30 - 14:00 253091, Inlämn, STVA12, STVA12-D3
14:00 - 16:00 500101, ENGA21, ENGA21-0702, ENGK01, ENGK01-0703, SOL:A129b, engl-mjo
14:00 - 19:00 263021, NEKA12, NEKA12-1104, ints-aaa, nek-fsm
  Lör 2013-08-17
09:00 - 13:00 500118, FRAA01, FRAA01-0704, SOL:H104, rom-nbe
09:00 - 13:00 500118, FRAB01, FRAB01-0701, FRAB01-0702, an1513th
09:00 - 13:00 500120, ITAC02, ITAC02-0902, rom-adi
09:00 - 13:00 500120, ITAA01, ITAA01-0701, ITAA11, ITAA11-0901, rom-rgu
09:00 - 13:00 500123, TYSE01, TYSE01-0701, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, GEMA25, GEMA25-0107
09:00 - 13:00 500120, ITAK01, ITAK01-0701, rom-veg
09:00 - 13:00 500106, SOL:L201, SVEA13, SVEA13-1203, nord-lek
09:00 - 14:00 500106, SFSA18, SFSA18-1201, SOL:L207, nord-hel
09:00 - 14:00 500104, JAPC01, JAPC01-1102, JAPC03, JAPC03-1101, JAPK11, KINC02, KINK11, SOL:L123
13:00 - 14:30 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0902, tysk-bme, tysk-mny
14:00 - 18:00 500118, FRAB02, FRAB02-0701, FRAB02-0702, nord-mmb
14:00 - 18:00 500120, ITAC02, ITAC02-0901, rom-rgu
14:00 - 18:00 500120, ITAK01, ITAK01-0702, rom-veg
14:00 - 19:00 500120, ITAD01, ITAD01-0901, ITAD01-0902, SOL:H104, rom-rtc, rom-wjk
14:00 - 19:00 500103, NYGA12, NYGA12-0902, NYGA12-0903, NYGB01, NYGB01-0702, klas-ami, klas-msm, klas-vsa
15:00 - 17:00 500123, SOL:L403, TYSA02, TYSA02-0901, tysk-bme, tysk-mny
  Sön 2013-08-18
09:00 - 14:00 500105, JAPC03, JAPC03-1102, KINC04, SOL:L123
v 34 Mån 2013-08-19 v 34
09:00 - 09:30 253195, GNVN14
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0702, ENGB02, ENGB02-0801, SOL:H104
09:00 - 13:00 500106, NODA11, NODA12-1004, NODB02, NODB11, NODB11-1001, NODB12-1001, NOIB01, NOIB01-0701, SFSA12, SFSA12-1201, SOL:L201, nord-fpe, nord-hsi
09:00 - 13:00 500106, SOL:L207, SVEF21, SVEF21-1103, SVEF24, SVEF24-1101, tysk-hhe
09:00 - 13:00 500106, NODB12, NODB12-1001, NODB14, NODB14-1101, SOL:L123, nord-rbz
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1104, ARAA31, ARAA31-0801, ARAH12, ARAH12-1201, HEBA20, HEBA20-1301, HEBA20-1302, RYSA01, RYSA01-0801, RYSB02, RYSB02-0801, SASH23, SASH23-0801, SOL:A121
09:00 - 14:00 500104, EXTA35, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101, OSHA01, OSHA01-0801, OSHA02, OSHA02-0801, SOL:H140
11:00 - 12:00 253975, SIMM25
11:00 - 12:00 253975, SIMM22
11:00 - 13:00 500105, JAPC02, JAPC02-1002, SOL:H429b, osta-min
14:00 - 16:00 500101, ENGA01, ENGA01-0703, ENGB02, ENGB02-0802, SOL:H104
14:00 - 18:00 263011, FEKA80, FEKA80-D4, FEKA81, FEKH10, FEKH60
14:00 - 18:00 263011, FEKG60, Kår:125
  Tis 2013-08-20
08:00 - 12:00 263011, FEKG50
09:00 - 12:00 500123, TYSA01, TYSA01-0701
09:00 - 13:00 500101, ENGA01, ENGA01-0706, SOL:H104
09:00 - 13:00 500123, TYSB02, TYSB02-0701, TYSB11, TYSB11-0703, tysk-mny
09:00 - 13:00 500123, TYSA21, TYSA21-0703
09:00 - 14:00 500128, ARAA10, ARAA10-1102, SOL:A116, mell-aah
09:00 - 14:00 500104, JAPC02, JAPC02-1001, KINC11, KINC11-1102, KINC13, KINC13-1102, OSHA01, OSHA01-0802, SOL:H140
11:30 - 12:00 253091, Inlämn, STVA03, svet-mro, svet-msu