Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
2019-11-29   13:00 - 15:00 107719, Dugga, KASF15, KC:C, T-K4-m, T-N3
2020-01-17   14:00 - 19:00 107719, KASF15, KASF15-0117, Sp:01.3, Sp:01.4, T-K4-m, T-N3, Tentamen
2020-04-16   08:00 - 13:00 107719, KASA01, KASA01-0117, KASA10, KASA10-0117, KASF15, KASF15-0117, KASN10, KASN10-0117, KOKN05, KOKN05-0119, KOOA05, KOOA05-0109, KOOA15, KOOA15-0115, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, Sp:01.3, T-B1, T-B2, T-B4-l, T-BI1, T-K1, T-K2, T-K4-l, T-K4-m, T-N3, T-N4-m, T-W2
2020-08-28   08:00 - 13:00 107719, KASA01, KASA01-0117, KASA10, KASA10-0117, KASF15, KASF15-0117, KASN10, KASN10-0117, KOKN05, KOKN05-0119, KOOA05, KOOA05-0109, KOOA15, KOOA15-0115, Omtenta, Sp:01.1, Sp:01.2, T-B1, T-B2, T-B4-l, T-BI1, T-K1, T-K2, T-K4-l, T-K4-m, T-N3, T-N4-m, T-W2