Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Kommentar Ändrad
v 32 Lör 2013-08-10 v 32
9 - 13 GEMA01 GEMA01-0308, GEMA01-0408 Kultur och samhälle, Skönlitteratur Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29
14 - 18 GEMA01 GEMA01-0108 Grammatik Omtentamen GEMA01-2013-VT,, Humhör 2013-12-20 09:29