Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Tis 2012-08-21 v 34
9 - 14 GEMA70, JAPC01-03, OSHA02 GEMA70-0110, JAPC01-1101, JAPC02-1001, JAPC03-1101, OSHA02-0802 Japanska för tekniker, Textkurs I, Textkurs 3, Textkurs 5, Japans moderna historia Omtentamen SOL Lingvisten L201 JAPC01-2011-HT,JAPC03-2011-HT,GEMA70-2011-HT,JAPC02-2012-VT,OSHA02-2012-VT,, Uppsamlingstentamen 2013-12-17 14:05