Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 34 Fre 2015-08-21 v 34
8 - 13 KFK080, KFK090, KFKA01, KFKA05, KFKF01 KFK080-0113, KFK090-0114, KFKA01-0113, KFKA05-0113, KFKF01-0114 Termodynamik, Molekylär växelverkan och dynamik, Tentamen i termodynamik, Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik Omtentamen med föranmälan B2, K2, N4-m, N4-nbm, Pi4, W2 MA 9A-C 2016-10-03 16:31
 
Omtentamen med föranmälan