Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 35 Tors 2015-08-27 v 35
8 - 13 FMI050, FMI090, FMI110, FMIF01, FMIF10, FMIF15, FMIF20 FMI050-0199, FMI090-0113, FMI110-0102, FMIF01-0213, FMIF10-0113, FMIF15-0110 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Delprov 1, Miljövård: Miljöledning och miljörevision, Tentamen, Teknisk miljövetenskap Omtentamen med föranmälan E3, E4-em, F4-es, I3, M4, M4-en, MD4, MLIV1, Pi3, T4- ekon, W4-es, W4-ms IMES seminarierum 2016-10-03 21:07
 
Omtentamen med föranmälan