Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 34 Tors 2012-08-23 v 34
8 - 13 EDA011, EDA017 EDA011-0105, EDA017-0206 Tentamen, Tentamen i programmering Omtentamen BME1, E1, F1, I2, N1, Pi1 Vic:1A T-W3,, Tills m EDA016, EDA501, EDAA20 2016-10-17 16:25
 
Omtentamen