Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 35 Ons 2019-08-28 v 35
8 - 13 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0117, KMBN05-0117 Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering Omtentamen B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen