Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 35 Tors 2019-08-29 v 35
8 - 13 VFTA01, VFTA05, VFTF20 VFTA01-0114, VFTA05-0117, VFTF20-0117 Skriftlig tentamen, Fastighetsvärdering Omtentamen L1-3 E:3308 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen