Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 34 Tis 2019-08-20 v 34
8 - 13 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik Omtentamen BI1 Tillsammans med FAFF45 2019-01-16 09:15
 
Omtentamen