Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 35 Fre 2018-08-31 v 35
8 - 12 AEBF10, AEBF20 AEBF10-0212, AEBF20-0113 Skriftlig tentamen Omtentamen MEMB1-2 Inst 2017-04-24 11:10
 
Omtentamen