Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 33 Tis 2017-08-15 v 33
8 - 11 KETA10 KETA10-0215, KETA10-0217 Material- och energibalanser Omtentamen K1 KC:M 2017-11-15 12:43
12 - 14 KETA10 KETA10-0115, KETA10-0117 Beräkningsteknik Omtentamen K1 KC:Argentum, KC:Cadmium 2018-01-26 14:15