Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU1-2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr Sparta:A VVRA05 och VVRN10 tenterar i sal. VVRN20, VVRA01 och VVRF10 tenterar på distans 2020-08-21 08:08
 
Omtentamen